Samarbejde med pårørende

Sted
Dato
Varighed
Pris
Samarbejde med pårørende
StedSOSU H Hillerød, Milnersvej 40, 3400 Hillerød
Periode 26/11-28/11 2024
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 2.202,25,-
Samarbejde med pårørende
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 2/12-4/12 2024
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 2.202,25,-

Hvad lærer du?

Lær at indgå i det professionelle samarbejde med pårørende, med udgangspunkt i borgerens og de pårørendes livssituation og ønsker.

Efter uddannelsen; 

Kan du etablere og indgå i et konstruktivt samarbejde med de pårørende og borgeren inden for rammerne af lokale, kommunale eller regionale strategier og politikker.

Kan du udvikle samspillet mellem fagprofessionel, pårørende og borger, herunder formidle relevante informationer samt vejlede og rådgive om tilbud til de pårørende, på baggrund af viden om borgerens og de pårørendes livssituation, forudsætninger og ønsker, 

Kender du egen rolle og ansvar i samspillet samt egen adfærds betydning for samarbejdet og kan anvende relevante metoder, der understøtter den professionelle relation. Endvidere kan du forstå og håndtere de udfordringer, der kan være i samarbejdet med pårørende.

Du kan i dette arbejde handle ud fra etiske og juridiske aspekter, herunder f.eks. tavshedspligt og borgerens selvbestemmelsesret.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til social- og sundhedshjælpere i hjemmeplejen og på plejecentre samt til social- og sundhedsassistenter ansat i den primære og den sekundære sundhedssektor.

Arbejdsmarkedsuddannelse

Samarbejde med pårørende 45602