Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens

Sted
Dato
Varighed
Pris
Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens
StedSOSU H Hillerød, Milnersvej 40, 3400 Hillerød
Periode 20/11-22/11 + 11/12-12/12 2024
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 3.503,75,-

Hvad lærer du?

Du får konkrete metoder til at fremme livsudfoldelsen hos mennesker med demens således at adfærdsforstyrrelser og psykiske symptomer mindskes og der opstår mulighed for oplevet livskvalitet.

Gennem en faglig bevidsthed opnår du en særlig demensfaglig forståelse for tilgange, relationelle betydninger og gensidige adfærdsmæssige påvirkninger i interaktionen mellem dig som fagprofessionel og mennesket med en demenssygdom.

Efter uddannelsen kan du arbejde med; 

  • betydningen af adfærdens gensidige påvirkning i interaktionen, herunder reaktioner og roller, der styrker relationer mellem den fagprofessionelle og mennesket med demenssygdom.
  • refleksion af egen adfærds indvirken og regulering i samspillet, samt tage ansvar i relationen med mennesket med demenssygdom.
  • anvendelse af viden om sansestimulationens betydning for trivsel- og samarbejde med mennesket med demens, samt en forståelse for tegn og symptomer på understimuli/overstimuli.
  • betydningen af forebyggende indsats for at minimere magtanvendelse ved mennesker, der udviser ændret adfærd og psykiske forstyrrelse i forbindelse med demenssygdom.
  • at fremme livsudfoldelsen hos mennesker med demenssygdom ved at styrke identiteten, integriteten og selvbestemmelsesretten ud fra kendskab til socialpædagogisk faglighed.

Målgruppe

Uddannelsen er for faglærte medarbejdergrupper som fx social-og sundhedshjælpere eller social-og sundhedsassistenter, samt pædagogiske assistenter, der varetager sundhedsfagligt og/eller pædagogisk arbejde med borgere med demens.

Det anbefales at deltageren har erfaring i at arbejde med mennesker med demenssygdomme og en grundlæggende viden om demenssygdom svarende fx til arbejdsmarkedsuddannelsen "42673 personer med demens, sygdomskendskab" og/eller "44327 Omsorg for personer med demens" eller tilsvarende kompetencer.

Arbejdsmarkedsuddannelse

Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens 48478