Seksualitet og handicappede

Sted
Dato
Varighed
Pris
Seksualitet og handicappede
StedSOSU H Hillerød, Milnersvej 40, 3400 Hillerød
Periode 5/7-7/7 2023
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.999,40,-

Hvad lærer du?

Lær om den fysiske eller psykiske funktionsnedsættelses betydning for seksualitet og at vejlede borgeren inden for lovgivningen rammer.

Efter uddannelsen; 

Kan du i det daglige pædagogiske arbejde – ud fra viden om og forståelse for den enkelte handicappede borgers grundlæggende behov for seksualitet, intimitet og nærhed – indgå i en professionel dialog med borgeren omkring seksualitet.

Du har viden om, hvilken indvirkning den fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelse (herunder sindslidelse) samt evt. bivirkninger ved lægemiddelpræparater kan have på borgerens seksualitet.

Du kan beskrive den hjælp og støtte, der kan gives borgeren, samt ud fra kendskab til seksuelle hjælpemidler vejlede denne.

Du kan på baggrund af viden om, hvordan seksuelle frustrationer kan komme til udtryk, analysere borgerens fysiske og psykiske reaktioner og i det pædagogiske arbejde med borgeren rådgive denne etisk og respektfuldt i forhold hertil. I dette arbejde har du forståelse for seksualitetens betydning for borgerens identitetsopfattelse.

Du kender endvidere dine egne grænser, forpligtelser og rettigheder og kan handle etisk derudfra. Og du kan indgå i det tværfaglige samarbejde omkring borgeren og kan vejlede, rådgive og handle ud fra gældende lovgivning på området.

Målgruppe

Personale, der i det daglige arbejder med fysisk og psykisk handicappede, f.eks. omsorgsmedhjælpere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.

Arbejdsmarkedsuddannelse

Seksualitet og handicappede 40937