Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet

Sted
Dato
Varighed
Pris
Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet
StedSOSU H Hillerød, Milnersvej 40, 3400 Hillerød
Periode 9/9-12/9 2024
Varighed 4 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 2.853,-

Hvad lærer du?

Tag ansvar for planlægning, gennemførelse og dokumentation og bidrag aktivt til at skabe en lærende kultur i teamet.

Du kender din egen rolle og værdier i det daglige arbejde og kan på baggrund heraf være selvledende i jobfunktionen.

Du kan  i samarbejde med nærmeste ledelse sætte dig mål for eget arbejde. Dels så det er i overensstemmelse med gældende relevant lovgivning inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Og dels ud fra viden om, at arbejdspladser har mål, værdier og strategier, som skal inddrages, samt hvordan disse kan omsættes i det daglige arbejde.

Du kan selvstændigt tage beslutninger inden for dit eget kompetenceområde samt inddrage andre i opgaveløsningen eller uddelegere opgaver til andre.

Du kan endvidere i planlægning og organisering af arbejdsopgaver sikre brugerinddragelse, hvor dette er relevant.

Du kan tage ansvar for planlægning, gennemførelse og dokumentation af opgaver i egen praksis.

Du kan medvirke til at udvikle arbejdsprocesser på baggrund af refleksion over egne og teamets arbejdsgange, funktioner og opgaver.

Du kan på baggrund af grundlæggende viden om motivation og læring formidle og begrunde handlinger og nye initiativer over for kollegaer, elever, patienter og pårørende.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig fortrinsvis til social- og sundhedsassistenter og lignende målgrupper med erfaring.

Arbejdsmarkedsuddannelse

Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet 40598