Simulation som pædagogisk metode

Sted
Dato
Varighed
Pris
Simulation som pædagogisk metode
StedSOSU H Hillerød, Milnersvej 40, 3400 Hillerød
Periode 4/11-6/11 + 21/11-22/11 2024
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 3.503,75,-
Elev med VR briller.

Hvad lærer du?

Efter uddannelsen kan du tilrettelægge, gennemføre og evaluere simulation som pædagogisk metode. Du lærer at udvælge praksisnære situationer, hvor anvendelsen af simulation som pædagogisk metode bidrager til elevernes refleksion og læring. Endvidere kan du stilladsere elevernes læring i det 3. læringsrum.

Du kan:

- anvende det 3. læringsrum - simulation som pædagogisk metode til at rammesætte og facilitere elevens refleksion og læring.

- identificere elevens læringsforudsætninger og skabe et trygt læringsmiljø med henblik på differentiering i simulationsforløb.

- ved bevidst brug af kommunikation i simulation som pædagogisk metode, understøtte elevens refleksion over egen og andres praksis.

- anvende debriefing i simulation som pædagogisk metode til facilitering af elevens læring, evne til selvevaluering og udvikling af faglig identitet.

- med afsæt i rollen som facilitator i simulation som pædagogisk metode, reflektere over, vurdere og formidle eget fagprofessionelle arbejde.

- identificere praksisnære situationer og udarbejde storyboards, der understøtter elevens udvikling af erhvervsfaglige kompetencer.

- bidrage til udvikling af arbejdspladsens læringsmiljø ved brug af det 3. læringsrum - simulation som pædagogisk metode.

Målgruppe

Du er uddannet oplæringsvejleder

Arbejdsmarkedsuddannelse

20952 - Simulation som pædagogisk metode