Sondeernæring for social- og sundhedshjælpere

Efter uddannelsen kan du identificere borgere, der ikke får sufficient kost. Du bliver bevidst om dit ansvars- og kompetenceområde. Du kan udføre plejen i forhold til borgere, der har behov for sondeernæring. Du kan medvirke til planlægning af måltidet og du kan redegøre for indgift af, og risici forbundet med, sondeernæring. Endvidere kan du udføre god mundhygiejne og hudpleje til borgeren.

Social- og sundhedsassistent ude foran et hospital.
Sted
Dato
Varighed
Pris
Sondeernæring for social- og sundhedshjælpere
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 18/4 2023
Varighed 1 Dag
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 811,40,-
Sondeernæring for social- og sundhedshjælpere
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 4/10 2023
Varighed 1 Dag
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 811,40,-

Kursusmål

Deltageren kan medvirke til at identificere og observere borgere, der ikke får sufficient kost- udføre plejen til borgeren, der får sondeernæring, herunder observere, planlægge, udføre, dokumentere i forhold til indgift af sondeernæring.

Deltageren har kendskab til gældende nationale love og anbefalinger samt lokale retningslinjer på området

Målgruppe

Social- og sundhedshjælpere.