Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pædagogiske område

Uddannelsens formål er at sætte deltagerne i stand til at varetage de praktiske, sociale og psykologiske opgaver i kontakten med sorg- og kriseramte og deres pårørende.

Sted
Dato
Varighed
Pris
Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 27/2-1/3 + 9/3-10/3 2023
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 285.825,- Ledige og dig med videregående uddannelse 2.858,25,-

Kursusmål

  • Deltagerne kan i omsorgs- og pædagogisk arbejde i institutioner og i borgernes egne hjem samarbejde med sorg- og kriseramte, døende og disses pårørende.
  • De er opmærksomme på betydningen af egen adfærd over for den sorg- og kriseramte, og de kan anvende empati og aktiv lytning i samarbejdet.
  • Deltagerne kan genkende reaktioner på det normale sorg- eller kriseforløb hos børn og voksne og kan bruge disse observationer i omsorgen for de sorg- og kriseberørte.
  • De kan give orientering om relevante offentlige og private tilbud.
  • Deltagerne kan medvirke til at forebygge psykisk betingede arbejdsskader gennem samtaler med kolleger.

Målgruppe

Målgruppen er hjemmehjælpere, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere og deltagere med tilsvarende funktioner samt beskæftigede inden for det pædagogiske område.