Sorg- og krise­arbejde i omsorgs- og pæda­gogiske område

Sted
Dato
Varighed
Pris
Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område
StedSOSU H Hillerød, Milnersvej 40, 3400 Hillerød
Periode 11/6-13/6 + 25/6-26/6 2024
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 2.978,50,-

Hvad lærer du?

Få tjek på de praktiske, sociale og psykologiske opgaver i kontakten med sorg- og kriseramte og pårørende.

Du kan i omsorgs- og pædagogisk arbejde i institutioner og i borgernes egne hjem samarbejde med sorg- og kriseramte, døende og disses pårørende.

Du er opmærksom på betydningen af egen adfærd over for den sorg- og kriseramte, og kan anvende empati og aktiv lytning i samarbejdet.

Du kan genkende reaktioner på det normale sorg- eller kriseforløb hos børn og voksne og kan bruge disse observationer i omsorgen for de sorg- og kriseberørte.

Du kan orienterintere om relevante offentlige og private tilbud.

Du kan medvirke til at forebygge psykisk betingede arbejdsskader gennem samtaler med kolleger.

Målgruppe

Målgruppen er hjemmehjælpere, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere og deltagere med tilsvarende funktioner samt beskæftigede inden for det pædagogiske område.

Arbejdsmarkedsuddannelse

44312 Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område, 5 dage