Steril­assistent

Sted
Dato
Varighed
Pris
Sterilassistent
StedSOSU H København B23, Blågårdsgade 23, 2200 København N
Periode 13/5-17/5 + 10/6-14/6 2024
Varighed 10 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 6.757,50,-
Sterilassistent
StedSOSU H København B23, Blågårdsgade 23, 2200 København N
Periode 25/11-29/11 + 9/12-13/12 2024
Varighed 10 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 6.757,50,-
Sterilassistent
StedSOSU H København B23, Blågårdsgade 23, 2200 København N
Periode 12/5-16/5 + 26/5-30/5 2025
Varighed 10 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 6.757,50,-
Sterilassistent
StedSOSU H København B23, Blågårdsgade 23, 2200 København N
Periode 24/11-28/11 + 8/12-12/12 2025
Varighed 10 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 6.757,50,-

Hvad lærer du?

Lær om genbehandling af steriliserbart udstyr og standardiserede metoder og teknikker der har betydning for patientens sikkerhed.

Du kan tage ansvar for egen og afdelingens genbehandlingscyklus af steriliserbart medicinsk flergangsudstyr.

Du kan identificere og vurdere kvaliteten af arbejdsgange med henblik på at overholde gældende standarder og retningslinjer, såvel nationale som lokale.

Du har viden om hygiejniske principper og tager ansvar for at forebygge og afbryde smitteveje.

Du anvender standardiseret metode og teknik i arbejdsprocesserne for: rengøring, desinfektion, kontrol, oplægning, emballering og sterilisering af flergangskirurgisk udstyr; samt modtagelse, håndtering, opbevaring og distribution af sterile én- og flergangsartikler.

Du kan ud fra viden om kirurgiske instrumenter vurdere, udføre pleje og vedligeholde disse.

Du har forståelse for anvendelse af brancherettet teknologi med betydning for styring, kvalitet og kommunikation

Du kan samarbejde med interne som eksterne fagpersoner; eksempelvis med logistik- og operationsafdeling og leverandør.

Du kan identificere og tage ansvar for egne og fælles arbejdsmiljømæssige faktorer.

DU har forståelse for egen og fælles praksis' betydning for patientens sikkerhed.

Du tager ansvar for at være opsøgende for egen faglig udvikling inden for specialet.

Målgruppe

Medarbejdere ansat på sterilcentral eller genbehandlingsenhed med en erhvervsfaglig sundhedsuddannelse, eller viden svarende hertil.

Deltagerne skal kunne læse og skrive dansk, samt håndtere IT på brugerniveau.

Arbejdsmarkedsuddannelse

49801 Sterilassistent, 10 dage