Sygepleje i den palliative indsats - Niv. 2

Sted
Dato
Varighed
Pris
Sygepleje i den palliative indsats - Niv. 2
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 26/11-28/11 + 11/12-12/12 2024
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 3.503,75,-

Hvad lærer du?

Lær at tilrettelægge den palliative indsats med særlig vægt på smerteproblematikker for udsatte borgere og borgere med kulturelt særkende.

Du har viden om kravene til social- og sundhedsassistentens kompetencer og rolle i den helhedsorienterede palliative indsats og den relationelle koordinering i indsatsen og kan indgå aktivt i det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde herom.

Du har viden om og kan identificere behovet for at den palliative indsats retter sig mod borgere med forskelligartede livstruende sygdomme og kan iværksætte indsatsen så tidligt som muligt i samarbejde med borger og pårørende. En indsats af såvel fysisk som psykisk, social og åndelig karakter.

Du har indsigt i forskellige perspektiver på døden og har viden om sociologiske, psykologiske og åndelige forhold, som har betydning for borgeren ramt af livstruende sygdom og dennes pårørende, herunder særligt udsatte borgere og borgere med kulturelt særkende.

Du har viden om tegn på, at borgeren er uafvendeligt døende. Deltageren kan selvstændigt vurdere og anvende disse observationer til at justerer de palliative behov i samarbejde med borgeren, de pårørende og øvrige relevante samarbejdspartnere - med særligt fokus på smertelindring.

Du kan selvstændigt tilrettelægge, udføre og justere en helhedsorienteret palliativ sygepleje og omsorg på baggrund af validerede redskaber og kliniske retningslinjer.

DU har viden om og kan tage ansvar for den professionelle støtte og omsorg for pårørende såvel i de palliative faser som efter dødens indtræden. Deltageren mestrer selvstændigt at skabe en tillidsfuld kontakt og dialog med borgeren og de pårørende.

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter, der arbejder med palliativ pleje og omsorg, fx i det nære sundhedsvæsen og på almindelige sengeafdelinger i det regionale sundhedsvæsen. Det anbefales at man som deltager har gennemført "47960 Sygepleje i den palliative indsats -Niveau 1 eller har opnået tilsvarende viden og kompetencer før påbegyndelse af denne uddannelse.

Arbejdsmarkedsuddannelse

49762 Sygepleje i den palliative indsats - Niveau 2, 5 dage