Sygepleje til den akut syge indlagte patient

Social-og sundhedsassistent og patient.
Sted
Dato
Varighed
Pris
Sygepleje til den akut syge indlagte patient
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 18/6-20/6 + 4/7-5/7 2024
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 3.503,75,-
Sygepleje til den akut syge indlagte patient
StedSOSU kurser Online , Online, 2730 Herlev
Periode 18/6 + 20/6 + 27/6 + 4/7 + 1/8 + 8/8 + 22/8 + 29/8 2024
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 2.947,75,-
Sygepleje til den akut syge indlagte patient
StedSOSU kurser Online , Online, 2730 Herlev
Periode 13/8-15/8 + 19/8-20/8 2024
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 2.947,75,-
Sygepleje til den akut syge indlagte patient
StedSOSU kurser Online , Online, 2730 Herlev
Periode 3/9 + 17/9 + 1/10 + 22/10 + 5/11 + 19/11 + 3/12 + 6/12 2024
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 2.947,75,-

Hvad lærer du?

Få kompetencer til at kunne identificere, prioritere og reagere hurtigt og fagligt kompetent i sygeplejen af den akut syge patient.

Du kan handle i henhold til eget ansvars- og kompetenceområde ved akut opstået sygdom hos den voksne indlagte patient, herunder:

Identificere, prioritere, handle og dokumentere ud fra data, der indsamles via lokale og nationale udvalgte værktøjer til observation og sygepleje af den akut syge patient

Observere, identificere, prioritere og handle på akut opstået respiratorisk, cirkulatorisk og neurologisk sygdom, hos den indlagte syge patient.

Informere, støtte og drage omsorg for patienten og de pårørende, samt forholde sig reflekterende til eventuelle etiske problemstillinger, der kan opstå ved akut sygdom.

Indgå i mono- og tværprofessionelt samarbejde, samt dokumentere og videregive mundtlig information om den akut syge patient, i et relevant fagsprog.

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter, der arbejder på somatiske afdelinger og i det regionale sundhedsvæsen.
Det anbefales at social- og sundhedsassistenten har erfaring med den akut syge indlagte patient eller har opnået tilsvarende viden og kompetencer fra primær praksis.
Det anbefales ligeledes, at social- og sundhedsassistenten har forudsætninger svarende til AMU-uddannelsen "48101 Medicinadministration."

Arbejdsmarkedsuddannelse

49092 Sygepleje til den akut syge indlagte patient, 5 dage