Sygepleje til den akut syge indlagte patient

Uddannelsen har fokus på udvikling af faglige kompetencer hos social- og sundhedsassistenter med henblik på at agere i forhold til den akut syge voksne patient, der er indlagt på det somatiske sygehus. Deltageren vil få kompetencer til at kunne identificere, prioritere og reagere hurtigt og fagligt kompetent i sygeplejen af den akut syge patient, samt efterfølgende at kunne dokumentere disse handlinger således at de understøtter det tværprofessionelle samarbejde omkring patienten.

Social-og sundhedsassistent og patient.
Sted
Dato
Varighed
Pris
Sygepleje til den akut syge indlagte patient
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 27/6-29/6 + 3/7-4/7 2023
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 3.179,-
Sygepleje til den akut syge indlagte patient
StedSOSU H Hillerød, Milnersvej 40, 3400 Hillerød
Periode 6/11-8/11 + 15/11-16/11 2023
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 3.179,-

Mål

Social-og sundhedsassistenten kan handle i henhold til eget ansvars- og kompetenceområde ved akut opstået sygdom hos den voksne indlagte patient, herunder:

  • Identificere, prioritere, handle og dokumentere ud fra data, der indsamles via lokale og nationale udvalgte værktøjer til observation og sygepleje af den akut syge patient
  • Observere, identificere, prioritere og handle på akut opstået respiratorisk, cirkulatorisk og neurologisk sygdom, hos den indlagte syge patient.
  • Informere, støtte og drage omsorg for patienten og de pårørende, samt forholde sig reflekterende til eventuelle etiske problemstillinger, der kan opstå ved akut sygdom.
  • Indgå i mono- og tværprofessionelt samarbejde, samt dokumentere og videregive mundtlig information om den akut syge patient, i et relevant fagsprog.

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter, der arbejder på somatiske afdelinger og i det regionale sundhedsvæsen.
Det anbefales at social- og sundhedsassistenten har erfaring med den akut syge indlagte patient eller har opnået tilsvarende viden og kompetencer fra primær praksis.
Det anbefales ligeledes, at social- og sundhedsassistenten har forudsætninger svarende til AMU-uddannelsen "48101 Medicinadministration."