Tidlig opsporing af demens i omsorgs­arbejdet

Et billede af en borger, der kigger ud af vinduet.
Sted
Dato
Varighed
Pris
Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet
StedSOSU H Hillerød, Milnersvej 40, 3400 Hillerød
Periode 7/10-9/10 2024
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.978,30,-

Hvad lærer du?

Lær at anvende konkrete værktøjer til arbejdet med opsporing af demens i omsorgsarbejdet.

Du kender til de tidligste advarselssignaler om begyndende demens.

Du kan skelne mellem symptomer på demens og tilstande, der har årsag i væskemangel, nedtrykthed eller forvirringstilstande.

Du kan formidle observationerne til relevante samarbejdspartnere og indgå i en tværfaglig dialog med henblik på en demensudredning.

Du kan medvirke i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde.

Du kan samarbejde med personer med demens og de pårørende med respekt for personernes integritet.

Målgruppe

Det forudsættes, at deltagerne udøver jobfunktioner inden for social- og sundhedsområdet.

Arbejdsmarkedsuddannelse

44786 Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet, 3 dage