Tidlig opsporing af sygdoms­tegn

Sted
Dato
Varighed
Pris
Tidlig opsporing af sygdomstegn
StedSOSU H Hillerød, Milnersvej 40, 3400 Hillerød
Periode 15/4-17/4 + 29/4-30/4 2024
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 3.503,75,-
Tidlig opsporing af sygdomstegn
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 7/10-9/10 + 23/10-24/10 2024
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 3.503,75,-

Hvad lærer du?

Lær at observere og handle hensigtsmæssigt i forhold til en ændret sundhedstilstand hos f.eks. den ældre medicinske patient.

Du kan anvende din grundlæggende anatomiske og fysiologiske viden til tidlig opsporing af sygdomstegn ved at identificere samt dokumentere en ændret sundhedstilstand hos borgeren.
I det arbejde har du kendskab til betydningen af borgerens funktionsevne og ernæringstilstand.

Du kan endvidere observere, begrunde observationer og handle hensigtsmæssigt i forhold til dem.

Du kan gennem videregivelse af informationer til f.eks. læge eller sygeplejerske indgå i det tværfaglige samarbejde og medvirke til en målrettet tidlig forebyggende og sundhedsfremmende indsats både ved akut sygdomsudbrud og ved forværring af kroniske sygdomme hos f.eks. den ældre medicinske patient.

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod social- og sundhedshjælpere og kan være relevant for faglærte og ufaglærte, der arbejder inden for social- og sundhedsområdet i primærsektoren, f.eks. hjemmeplejen, ældre- og plejeboliger og aflastningspladser.

Arbejdsmarkedsuddannelse

46874 Tidlig opsporing af sygdomstegn. 5 dage