Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde l

SOSU-elever iført geriatri og beriatri dragt.
Sted
Dato
Varighed
Pris
Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde l
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 8/10-10/10 2024
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 2.202,25,-
To elever afprøver en teknisk hjælpemiddel.

Hvad lærer du?

På uddannelsen får du kendskab til formålet og hensigten ved brug af velfærdsteknologi. I uddannelsen kommer du til at arbejde med borgerrettede cases og metoder, der retter sig mod din praksis. Efter endt uddannelse kan du: Identificere behov, gå i dialog med og støtte borgeren i anvendelse af velfærdsteknologi.

Du kan støtte borgeren med ikke-komplekse behov i anvendelse af velfærdsteknologi.

Du har kendskab til velfærdsteknologi, herunder formålet og hensigten, og har viden om tilgængeligheden på deres arbejdsplads.

Desuden kan du:

- udvælge relevant velfærdsteknologi, der kan støtte borgerens livskvalitet og selvstændighed, på baggrund af observation, viden om og vurdering af borgerens behov.

- gå i dialog med borgeren om relevant velfærdsteknologi.

- bidrage til introduktionen af velfærdteknologi hos borgeren samt inddrage relevante mono- og tværfaglige samarbejdspartnere efter behov.

- fremsøge og agere ud fra lokale retningslinjer og vejledninger omkring brugen af velfærdsteknologi hos borgeren.

- identificere og forholde sig reflekterende til de etiske dilemmaer, der kan opstå ved brugen af velfærdsteknologi hos borgeren.

Målgruppe

Målgruppen for denne AMU-uddannelse er social- og sundhedshjælpere eller andre med lignende jobfunktioner, der anvender velfærdsteknologiske løsninger i pleje- og omsorgsopgaver i borgerens eget hjem.

Arbejdsmarkedsuddannelse

48879 - Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde I