Kontakt os

Kontaktinfo og korte præsentationer af medarbejderne

Plastiktorso på et bord.

God planlægning og kompetente undervisere giver tilfredse deltagere.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. 7226 6060, mail kurser@sosuh.dk eller udfyld formularen nederst. 

Konsulenter

Elsi Busk Odderup

Konsulent, Kompetencecenter · 2510 3656

Konsulent Elsi Busk Odderup

Ansvarsområde: Efteruddannelse på det pædagogiske område, oplæringsvejlederuddannelserne og efteruddannelse af social- og sundhedsassistenter på det psykiatriske område, herunder akademiuddannelse.

Uddannelse: Pædagog, diplomuddannelse i pædagogisk arbejde og kandidatuddannelse i pædagogisk antropologi.

Erfaring: 12 års erfaring med undervisnings-, konsulent-, ledelses- og udviklingsopgaver på det erhvervspædagogiske område. Proces- og projektledelse i forskellige sammenhænge.

Ida Kristine Folke Larsen Scheel

Konsulent, Kompetencecenter · 2510 3757

Konsulent Ida Kristine Scheel

Ansvarsområde: Efter – og videreuddannelse på det sociale - og sundhedsfaglige område, med fokus på det somatiske f.eks. medicinadministration, borger med multisygdomme, velfærdsteknologi og samarbejde med de pårørende. Tilrettelæggelse af specialiserings– og karriereforløb for medarbejdere ansat på social – og sundhedsområdet, både via arbejdsmarkedsuddannelser og akademimoduler.

Uddannelse: Sygeplejerske, diplomuddannelse i erhvervspædagogik, og kandidat i arbejdslivsstudier og sundhedsfremme & strategier.

Erfaring: 9 års erfaring med uddannelse og efteruddannelse inden for sundhedsvæsenet med fokus på simulation og inddragelse af digitale læremidler.

Marianne Hellegård Nielsen

Konsulent, Kompetencecenter · 2689 3091

Konsulent Marianne Hellegård Nielsen

Ansvarsområde: Efter– og videreuddannelse på det sociale- og sundhedsfaglige område med fokus på demens, rehabilitering og ergonomi herunder forflytning. Samt tilrettelæggelse af specialiserings– og karriereforløb for medarbejdere ansat på social– og sundhedsområdet.

Uddannelse: Psykomotorisk terapeut, diplom i projektledelse og organisationsudvikling, samt erhvervspædagogik.

Erfaring: Flere års erfaring som konsulent på efteruddannelsesområdet, tidligere undervist inden for sundhed og pædagogik, samt arbejdet med fysioterapi for borgere med senhjerneskade og cerebral parese.

Trine Wolfram Jansen

konsulent,kompetencecenter · 4138 0807

Konsulent Trine Wolfram Jansen

Ansvarsområde: Koordinering af AMU-uddannelser.

Uddannelse: Pædagog og kandidat i generel pædagogik.

Erfaring: Det pædagogiske område siden 2007 og arbejde i fritidshjem, ungdomsklub, familiebehandlingsprojekt, kortvarige støtte-kontakt person, samt pædagogiske vejleder for unge med psykisk funktionsnedsættelse.

Administration

Helene Bjørn Hagn-Meincke

Administration, Kompetencecenter · 7226 6588

Administration af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) i Hillerød.

Helle Heegaard Lindhoff Frederiksen

Administration, Kompetencecenter · 2516 4452

Administration af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), samt portøruddannelsen i Herlev.

Karina Benedikte Berg

Administration, Kompetencecenter · 7226 6520

Administration af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) i København.

Sibel Turan

Administration, Kompetencecenter · 2516 4459

Administration af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) i Herlev.

Bettina Cramer Kronqvist

International koordinator og administration, Kompetencecenter · 5164 3663

Ansvarlig for kontrakter til rekvirenter og eksterne undervisere.

Indberetninger samt administration af efteruddannelser inden for det pædagogiske område.

Udsendelse af EUD-elever i Erasmus+ophold.

Undervisere

Anders Holst Nielsen

Underviser · 2516 4479

Underviser primært: Portøruddannelsen.

Uddannelse: Sygeplejerske.

Tidligere erfaring: Herlev akutmodtagelse og forsvaret 10 år inklusiv to udsendelser.

Christian Ünal Flindt

Underviser, Kompetencecenter · 2510 3649

Underviser primært: Portøruddannelsen, sygdomslære, forflytning og ergonomi.

Uddannelse: Fysioterapeut med en certificering i sportsfysioterapi, og master i idræt og velfærd.

Tidligere erfaring: 15 års erfaring fra praksis.

Gitte Almstrup

Underviser, Kompetencecenter · 7226 6568

Underviser primært: Demensområdet, ledige og SOSU-Update.

Uddannelse: Sygeplejerske med specialuddannelse i intensiv, diplomuddannelse i sundhed og ledelse, diplom i erhvervspædagogik og master i sundhedsfremme.

Tidligere erfaring: 

Helle Palmgren

Underviser, Kompetencecenter · 2516 4472

Underviser primært: Sygepleje, farmakologi, sterilassistentuddannelse, portør overbygning og specialuddannelser, ledige og SOSU-Update.

Uddannelse: Akademiuddannelse i sundhedspraksis, i gang med en master i Uddannelse og læring på RUC. Sygeplejerske og før social- og sundhedsassistent.

Tidligere erfaring: 30 år fra akutmodtagelsen, almen medicin, ortopæd og mave/tarm kirurgi, palliation og psykiatri. 

Jean Iris Hagstrøm

Underviser, Kompetencecenter · 4138 0755

Underviser primært: Psykiatriske efteruddannelser for social- og sundhedsassistenter, samt oplæringsvejleder-uddannelserne

Uddannelse: Sygeplejerske, Kandidat i generel pædagogik.

Tidligere erfaring: Redaktør og forfatter på bøger til social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Katrine Elisabeth Lauridsen

Underviser, AMU · 2510 3670

Underviser primært: Low Arousal, demensfaglige efteruddannelser, samt sårbehandling.

Uddannelse: Sygeplejerske, efteruddannelse indenfor akut- og demensområdet.

Tidligere erfaring: 

Line Birch Mathiasen

Underviser, Kompetencecenter · 2510 3652

Underviser primært: Pædagogik og psykologi, med et særligt fokus på børn i 0-6 års området.

Uddannelse: Pædagog og cand.pæd.

Tidligere erfaring: 14 års Erfaring fra vuggestue, børnehave, SFO, klub, social-special området

Lisbeth Jimenez Fernandez

Underviser, Kompetencecenter · 2516 4495

Underviser primært: Medicinhåndtering, palliation, sårpleje, patientsikkerhed, injektion af lægemidler, vejledning og rådgivning, dokumentation og sondeernæring

Uddannelse: Sygeplejerske, diplom i klinisk vejledning, sundhedsfremme og forebyggelse. Master i uddannelse og læring. Mener også hun har en uddannelse inden for farmakologi

Tidligere erfaring: 25 års erfaring fra primær og sekundær sektor

Marianne Dithmer

Underviser, Kompetencecenter · 2516 4482

Underviser primært: Oplæringsvejleder-uddannelsen, kliniske opgave i almen praksis, SOSU-assistenten som teamleder og farmakologi.

Uddannelse: Sygeplejerske, bachelor i international pædagogik og master i international sundhed.

Tidligere erfaring: SOSU-assistentuddannelsen, internationalt samarbejde og udvikling, samt praksiserfaring som sygeplejerske og undervisning fra universitetet og professionshøjskole.

Marianne Ruth Kristensen

Underviser, Kompetencecenter · 7226 6549

Underviser primært: Oplæringsvejleder, kollegial supervision, mentoruddannelse for erfarne medarbejdere, professionalisering af faglige relationer, og samarbejde med pårørende.

Uddannelse:  Fysioterapeut, MA in educational psychology samt MA in expressive arts coaching, consulting & education

Tidligere erfaring: Over 15 års praksiserfaring som fysioterapeut og coach, og over 20 års vejleder- og undervisningserfaring, bl.a. som lektor på professionsbacheloruddannelsen i fysioterapi

Marie-Louise Christrup Reitov

Underviser, Kompetencecenter · 2510 3704

Underviser primært: Professionalisering af faglige relationer og oplæringsvejleder, både basis og overbygning, herunder afholdt workshops og webinarer for vejledere

Uddannelse: Ergoterapeut, samt kandidat i læring og forandringsprocesser

Tidligere erfaring: Mere end 10 års erfaring som ergoterapeut, klinisk underviser og uddannelsesansvarlig i den sekundære sektor. Underviser og vejleder på ergoterapeutuddannelsen og den sundhedsfaglige efteruddannelse på KP.

Mette Vilhelmsen

Underviser,kompetencecenter · 2516 4497

Underviser primært: medicin, dokumentation, basal sygepleje og ergonomi.

Uddannelse: Sygeplejerske, og cand.scient.san fra Københavns Universitet.

Tidligere erfaring: 14 års erfaring fra hjemmeplejen, akutpsykiatrien samt semi-intensivt somatisk afsnit, og deltagelse i udenlandske udviklingsprojekter.

Tine Ryborg

Underviser, AMU · 2510 3799

Underviser primært: Velfærdsteknologi (VTA), samarbejde med pårørende ledige og sosu update.

Uddannelse: Sygeplejerske, cand. San. i sundhedsfremme og -strategier, og socialvidenskab. Rygestopvejleder.

Tidligere erfaring: Erfaring med ortopædkirurgien, samt erfaring indenfor forebyggelsesområdet som sundhedskonsulent i det kommunale.

Uddannelseschef

Ulla Pilehøj

Uddannelseschef for Kompetencecenter · 2115 9924

Kontakt os

Ring, skriv eller udfyld kontaktformularen

Telefon: 7226 6060 Mail: kurser@sosuh.dk