Kontakt os

Kontaktinfo og korte præsentationer af medarbejderne

Plastiktorso på et bord.

God planlægning og kompetente undervisere giver tilfredse deltagere.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. 7226 6060, mail kurser@sosuh.dk eller udfyld formularen nederst. 

Konsulenter

Elsi Busk Odderup

Konsulent, Kompetencecenter · 2510 3656

Erfaring og baggrund

Ansvarsområde: Efteruddannelse på det pædagogiske område, oplæringsvejlederuddannelserne og efteruddannelse af social- og sundhedsassistenter på det psykiatriske område, herunder akademiuddannelse.

Uddannelse: Pædagog, diplomuddannelse i pædagogisk arbejde og kandidatuddannelse i pædagogisk antropologi.

Erfaring: 12 års erfaring med undervisnings-, konsulent-, ledelses- og udviklingsopgaver på det erhvervspædagogiske område. Proces- og projektledelse i forskellige sammenhænge.

Ida Kristine Scheel

Konsulent, Kompetencecenter · 2510 3757

Erfaring og baggrund

Ansvarsområde: Efter – og videreuddannelse på det sociale - og sundhedsfaglige område, med fokus på det somatiske f.eks. medicinadministration, borger med multisygdomme, velfærdsteknologi og samarbejde med de pårørende. Tilrettelæggelse af specialiserings– og karriereforløb, for medarbejdere ansat på social – og sundhedsområdet, både via arbejdsmarkedsuddannelser og akademimoduler.

Uddannelse: Sygeplejerske, diplomuddannelse i erhvervspædagogik, og kandidat i arbejdslivsstudier og sundhedsfremme & strategier.

Erfaring: 9 års erfaring med uddannelse og efteruddannelse inden for sundhedsvæsenet med fokus på simulation og inddragelse af digitale læremidler.

Marianne Hellegård Nielsen

Konsulent, Kompetencecenter · 2689 3091

Erfaring og baggrund

Ansvarsområde: Efter– og videreuddannelse på det sociale- og sundhedsfaglige område med fokus på demens, rehabilitering og ergonomi herunder forflytning. Samt tilrettelæggelse af specialiserings– og karriereforløb for medarbejdere ansat på social– og sundhedsområdet.

Uddannelse: Psykomotorisk terapeut, diplom i projektledelse og organisationsudvikling, og erhvervspædagogik.

Erfaring: Flere års erfaring som konsulent på efteruddannelsesområdet, undervist inden for sundhed og pædagogik og arbejdet med fysioterapi for borgere med senhjerneskade og cerebral parese.

Trine Wolfram Jansen

Konsulent · 4138 0807

Erfaring og baggrund

Ansvarsområde: Koordinering af AMU-uddannelser.

Uddannelse: Pædagog og kandidat i generel pædagogik.

Erfaring: Det pædagogiske område siden 2007 og arbejde i fritidshjem, ungdomsklub, familiebehandlingsprojekt, kortvarige støtte-kontakt person, samt pædagogiske vejleder for unge med psykisk funktionsnedsættelse.

Administration

Helene Meincke

Administration, Kompetencecenter · 7226 6588

Erfaring og baggrund

Ansvarlig for administration af AMU-kurser i Hillerød.

Helle Heegaard Lindhoff Frederiksen

Administration, Kompetencecenter · 2516 4452

Erfaring og baggrund

Ansvarlig for administration af AMU-kurser, samt portøruddannelsen i Herlev.

Karina Benedikte Berg

Administration, Kompetencecenter · 7226 6520

Erfaring og baggrund

Ansvarlig for administration af AMU-kurser i København.

Sibel Turan

Administration, Kompetencecenter · 2516 4459

Erfaring og baggrund

Ansvarlig for administration af AMU kurser i Herlev.

Tytte Bettina Cramer Kronqvist

International koordinator og administration, Kompetencecenter · 5164 3663

Erfaring og baggrund

Ansvarlig for kontrakter til rekvirenter og eksterne undervisere, indberetninger samt administration af efteruddannelser inden for det pædagogiske område.

Derudover står jeg for udsendelse af vores EUD-elever i Erasmus+ophold.

Jeg er administrativt uddannet og har desuden en AU i kommunikation og formidling. Jeg har tidligere arbejdet indenfor hotelbranchen i Schweiz og London.

 

Undervisere

Anders Holst Nielsen

Underviser · 2516 4479

Erfaring og baggrund

Underviser på portøruddannelsen.

Jeg har særligt fokus på at gøre undervisningen mindre stillesiddende og mere spændende.

Uddannelse: Sygeplejerske.

Erfaring: Herlev akutmodtagelse og forsvaret 10 år inklusiv to udsendelser.

Christian Ünal Flindt

Underviser, Kompetencecenter · 2510 3649

Erfaring og baggrund

Underviser i sygdomslære, forflytning og ergonomi.

Jeg har særligt fokus på portøruddannelsen og koblingen mellem teori og praksis.

Uddannelse: Fysioterapeut med en certificering i sportsfysioterapi, og master i idræt og velfærd.

Erfaring: 15 års erfaring fra praksis.

Gitte Almstrup

Underviser, Kompetencecenter · 7226 6568

Erfaring og baggrund

Underviser primært på demensområdet.

Jeg har særligt fokus på omsorg for personer med en demenssygdom og deres pårørende.

Uddannelse: Sygeplejerske med specialuddannelse i intensiv, diplomuddannelse i sundhed og ledelse, diplom i erhvervspædagogik og master i sundhedsfremme.

Helle Palmgren

Underviser, Kompetencecenter · 2516 4472

Erfaring og baggrund

Jeg har i de seneste tre år undervist i sygepleje, farmakologi, VTA, sterilassistentuddannelse, portøruddannelse, low arausel, simulation, ledighedshold og SOSU Update.

Jeg har særligt fokus på alt det, der vedrører kompetenceudvikling.

Har en akademiuddannelse i sundhedspraksis og læser en master i uddannelse og læring på RUC. Jeg er uddannet sygeplejerske, behandlersygeplejerske med en fortid som social- og sundhedsassistent.

Jeg har erfaring fra almen medicin, ortopæd og mave tarm kirurgi, palliation, psykiatri, gennem de sidste 30 år. 

Jean Iris Hagstrøm

Underviser, Kompetencecenter · 4138 0755

Erfaring og baggrund

Jeg har de sidste 3 år udviklet og undervist på den psykiatriske efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter og på oplæringsvejleder uddannelserne (fokus 1, 2 og 3).

Jeg har fokus på læringsmiljøet, deltager indflydelse og transfer.

Jeg har en kandidat i generel pædagogik, og jeg er redaktør og forfatter på bøger til social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Katrine Lauridsen

Underviser, AMU · 2510 3670

Erfaring og baggrund

Jeg underviser i Low Arousal, de demensfaglige efteruddannelser som Faglig fordybelse i demens, samt Sårbehandling på SOSU H.

Jeg har særligt fokus på adfærd hos borgeren, såvel som personalet. Både hvorfor uhensigtsmæssig adfærd opstår samt, hvordan vi kan håndtere den bedst muligt, således at livskvaliteten hos borgen bevares/højnes, og at personalet opnår størst mulig trivsel på arbejdspladsen. Derudover brænder jeg for teknologi og dokumentation, og ser stor værdi i kort og præcis formulering, som bliver brugt aktivt i behandling og pleje af borgerne.

I min undervisning har jeg fokus på kreativitet, nærvær og inddragelse af deltagernes erfaringer og perspektiver fra praksis.

Jeg er uddannet sygeplejerske og har efteruddannet mig indenfor akutområdet, demensområdet m.m.

Line Birch Mathiasen

Underviser, Kompetencecenter · 2510 3652

Erfaring og baggrund

Jeg har de sidste 2 år undervist i pædagogik og psykologi SOSU H.

Jeg har særligt fokus på børn i 0-6 års området.

Jeg er uddannet pædagog, og cand.pæd. i 2013 og 2019. Jeg har tidligere arbejdet med/erfaring fra vuggestue, børnehave, SFO, klub, social-special området (fra praksis eller andet) i 14 år.

Lisbeth Jimenez Fernandez

Underviser, Kompetencecenter · 2516 4495

Erfaring og baggrund

Jeg har undervist i medicinhåndtering, palliation, sårpleje, patientsikkerhed, injektion af lægemidler, vejledning og rådgivning, dokumentation og sondeernæring.

Jeg er uddannet sygeplejerske og diplomuddannet indenfor Klinisk vejledning, sundhedsfremme og forebyggelse, samt Klinisk farmaci og rationel farmakoterapi. Jeg har en master i uddannelse og læring ved RUC.

Jeg bruger mine 25 års brede praksis erfaring til at bringe eksempler fra både primær og sekundær sektor ind i undervisningslokalet, samt min erfaring med klinisk vejledning til at understøtte den enkelte deltagers kompetenceudvikling. Med blik for det voksnes menneskes læreprocesser, planlægger jeg afvekslende undervisningsaktiviteter, med det mål, at deltageren vender tilbage til praksis med både ny viden og kompetencer, samt fornyet motivation.

Marianne Dithmer

Underviser, Kompetencecenter · 2516 4482

Erfaring og baggrund

Jeg har siden 2010 undervist på social- og sundhedsassistentuddannelsen og i Kompetencecenteret.

Jeg har undervist bredt på SSA-uddannelsen. I Kompetencecenteret har jeg primært undervist på oplæringsvejleder uddannelsen, kliniske opgave i almen praksis, SSA som teamleder, og farmakologi.

Derudover har jeg deltaget i Internationale samarbejde, bl.a. i Ghana. Jeg synes det internationale samarbejde og det multikulturelle klasserum burde have et stærkt fokus.

Jeg er uddannet sygeplejerske. Jeg har en bachelor i international pædagogik og en master i international sundhed. Jeg har 10 års praksis erfaring som sygeplejerske og 25 års erfaring med undervisning fra universitetet, Professionshøjskole og SOSU-skolen.

Marianne Ruth Kristensen

Underviser, Kompetencecenter · 7226 6549

Erfaring og baggrund

Jeg har de sidste to år undervist i uddannelserne; oplæringsvejleder, SOSU- og PAU-elever, kollegial supervision, mentoruddannelse for erfarne medarbejdere, professionalisering af faglige relationer, og samarbejde med pårørende.

Jeg har særligt fokus på de kommunikative-, pædagogiske- og psykologiske aspekter i arbejdet som sundhedsprofessionel.

Jeg er fysioterapeut og har MA in educational psychology og MA in expressive arts coaching, consulting & education. Jeg har mere end 15 års praksiserfaring som fysioterapeut og coach, og over 20 års vejleder- og undervisningserfaring, bl.a. som lektor på professionsbacheloruddannelsen i fysioterapi.

Marie-Louise Christrup Reitov

Underviser, Kompetencecenter · 2510 3704

Erfaring og baggrund

Jeg har undervist i uddannelserne; professionalisering af faglige relationer og oplæringsvejleder, både basis og overbygning, herunder afholdt workshops og webinarer for vejledere.

Jeg er især optaget af, hvordan vi som mennesker kommunikerer og udvikler os i sociale fællesskaber, og er ambitiøs omkring at sætte involverende og meningsskabende læringsprocesser på dagsordenen.

Jeg er uddannet ergoterapeut og kandidat i læring og forandringsprocesser. Jeg har en baggrund i den sekundære sundhedssektor, hvor jeg har arbejdet som ergoterapeut, klinisk underviser og uddannelsesansvarlig i 13 år. Jeg har desuden været tilknyttet ergoterapeutuddannelsen og den sundhedsfaglige eftervidereuddannelsen på KP, som underviser og vejleder.

Mette Vilhelmsen

Underviser · 2516 4497

Erfaring og baggrund

Jeg har det sidste år undervist i uddannelserne; medicin, dokumentation, basal sygepleje og ergonomi.

Jeg har særligt fokus på den enkelte deltagers ressourcer, erfaring og potentiale.

Jeg er uddannet sygeplejerske, og cand.scient.san fra Københavns Universitet.

Jeg har tidligere 14 års erfaring fra hjemmeplejen, akutpsykiatrien samt semi-intensivt somatisk afsnit, derudover løbende deltagelse i udenlandske udviklingsprojekter.

Mia Maia Hald Jørgensen

Underviser · 2510 3641

Erfaring og baggrund

Jeg har undervist i uddannelserne, omsorg for borger med demens og oplæringsvejleder.

Jeg har særligt fokus på kommunikation, relationer, magt og omsorg m.m.

Jeg er uddannet læringssygeplejerske, sygeplejerske, social og sundhedsassistent, og social- og sundhedshjælper.

Jeg har tidligere erfaring fra forskningsprojekt aktiv patientstøtte, corona hotline, dermatologien, reumatologien og hjemmeplejen, hvor samtale, vejledning og facilitering har været et gennemgående tema.

Rikke Jørgensen

Underviser, Kompetencecenter + AMR for Herlev · 2510 3796

Erfaring og baggrund

Jeg har undervist på uddannelserne; forflytningsvejleder og low arousal, samt på portøruddannelsen.

Jeg har særligt fokus på at skabe et trygt og rart læringsmiljø samt overførbarhed til praksis.

Jeg er uddannet fysioterapeut og ergoterapeut samt har specialeuddannelse i urogynækologisk fysioterapi.

Jeg har 21 års erfaring fra praksis herunder hospital, sundhedshus, plejehjem og fysioterapiklinik. 

Tina Lund

Underviser, Kompetencecenter · 2510 3650

Erfaring og baggrund

Jeg har de sidste 2 år undervist i forflytning, velfærdsteknologi og ergonomi, og jeg er fagansvarlig på portøruddannelsen.

Jeg har særligt fokus på at udvikle deltagernes potentiale.

Jeg er uddannet fysioterapeut og visitator, og er i gang med diplom uddannelsen i erhvervs pædagogik. Jeg har tidligere mange års erfaring fra sygehus regi og kommunalt regi.

Tine Ryborg

Underviser, AMU · 2510 3799

Erfaring og baggrund

Jeg har det sidste år undervist i velfærdsteknologi (VTA), samarbejde med pårørende og jobrotationskursus.

Jeg har særligt fokus på simulation og kompetenceudvikling.

Jeg er uddannet sygeplejerske, cand.san. i sundhedsfremme og sundhedsstrategier, og socialvidenskab. Jeg er uddannet rygestopvejleder.

Jeg har fra tidligere 3 års erfaring med ortopædkirurgien, og 8 mdr. erfaring indenfor forebyggelsesområdet som sundhedskonsulent i det kommunale.

Uddannelseschef

Ulla Pilehøj

Uddannelseschef for Kompetencecenter · 2115 9924

Kontakt os

Ring, skriv eller udfyld kontaktformularen

Telefon: 7226 6060 Mail: kurser@sosuh.dk