Videnscenter for

Velfærds-teknologi

Mennesker, velfærd og teknologi

Elev med VR briller.
Udsnit af geriatri dragt.
Få inspiration
Se en række instruktions- og inspirationsvideoer på Youtube
SOSU-elever iført geriatri og beriatri dragt.

Mennesket i fokus

Videnscentret er etableret af Undervisningsministeriet under overskriften ”Mennesker, Velfærd og Teknologi”.

Vi har mennesket i fokus når vi taler velfærd, med respekt for, at ønsker og behov er forskellige for det enkelte menneske. Teknologien skal ikke fylde i en velfærdsteknologisk hverdag, men være med til at understøtte brugen af disse.

Vi sørger for at indsamle, fastholde og videreformidle viden om velfærdsteknologi samt udvikle og forbedre digitalisering af undervisningen, så der opstår en sammenhæng mellem uddannelse og praksis.

Maj Britt Weidinger, Videnscenterchef

Fakta og formål

SOSU H er værtskole for Videnscenter for velfærdsteknologi Øst og vi har kontor på SOSU H i Brøndby.

Videnscenteret dækker alle landets social- og sundhedsskoler og på de enkelte social- og sundhedsskoler er der lokale videnscenter koordinatorer.

Hvis du er mere nysgerrig på Videnscenteret er du altid velkommen til at kontakte en af følgende videnscenter konsulenter eller skrive til os på videnscenter@sosuh.dk 

Videnscenter for Velfærdsteknologi/Øst er et ud af ti videnscenter i Danmark. Et tilsvarende Videnscenter for Velfærdsteknologi Vest har SOSU Nord i Aalborg som værtsskole.

Videnscentrets formål

Videnscenter for velfærdsteknologi sørger for at indsamle, fastholde og videreformidle viden om velfærdsteknologi samt udvikle og forbedre digitalisering af undervisningen, så der opstår en sammenhæng mellem uddannelse og praksis.


De fem mål fastsat af Undervisningsministeriet:

  1. Understøtte de øvrige erhvervsskoler i deres arbejde med digitalisering af uddannelserne
  2. Bidrage til, at alle elever i erhvervsuddannelserne udfordres og bliver så dygtige, som de kan
  3. Bidrage til, at uddanne elever i erhvervsuddannelserne til at håndtere den teknologiske udvikling og matche de kompetencer, som virksomhederne efterspørger på et digitalt arbejdsmarked
  4. Øge erhvervsuddannelsernes prestige og dermed tiltrække flere ressourcestærke unge til uddannelserne
  5. Bedre udnyttelse af erhvervsskolernes samlede rammebetingelser – herunder videndeling og samarbejde
Sanserummet på SOSU H.

Se mere her

Du kan følge med i Videnscenteret på forskellige sociale medier: Facebook, Instagram, Linkedin, TikTok, Youtube og vores Podcast serie ”Livet!” kan høres, hvor du finder dine podcast. 

Du kan læse mere om os og de aktiviteter vi laver på Videnscenterportalen.dk - her finder du også information om alle ti videnscentre.  

Kontakt os

Christian Greve

Konsulent,Videnscenter · 5350 5319

Griet de Place

Leder af Videnscenter · 4138 0754

Jeanne Juul Hørdum

Velfærdsteknologisk Konsulent · 2835 9121

Lars Jørgensen

Velfærdsteknologisk Konsulent · 5164 3668

Maj Britt Weidinger

Videncenterchef · 2510 3767

Maria Meyer

Velfærdsteknologisk Konsulent · 2510 3693

Mikkel Gram Hansen

Velfærdsteknologisk Konsulent · 2510 3790

Olena Podpletnia Jørgensen

Videncenters konsulent · 2516 4455