Videnscentrets formål

Videnscenter for velfærdsteknologi sørger for at indsamle, fastholde og videreformidle viden om velfærdsteknologi samt udvikle og forbedre digitalisering af undervisningen, så der opstår en sammenhæng mellem uddannelse og praksis.

De fem mål fastsat af Undervisningsministeriet:

  • Understøtte de øvrige erhvervsskoler i deres arbejde med digitalisering af uddannelserne
  • Bidrage til, at alle elever i erhvervsuddannelserne udfordres og bliver så dygtige, som de kan
  • Bidrage til, at uddanne elever i erhvervsuddannelserne til at håndtere den teknologiske udvikling og matche de kompetencer, som virksomhederne efterspørger på et digitalt arbejdsmarked
  • Øge erhvervsuddannelsernes prestige og dermed tiltrække flere ressourcestærke unge til uddannelserne
  • Bedre udnyttelse af erhvervsskolernes samlede rammebetingelser – herunder videndeling og samarbejde

Fakta

Videnscenter for velfærdsteknologi har kontor på SOSU H i Brøndby, men er fordelt geografisk med konsulenter i Hillerød, Brøndby, Herlev og Gladsaxe. Videnscentret har ambassadører på næsten alle social- og sundhedsskoler.

Videnscenter for Velfærdsteknologi/Øst er et ud af ti videnscenter i Danmark. Et tilsvarende Videnscenter for velfærdsteknologisk Vest har SOSU Nord i Aalborg som værtsskole.

Du kan få et overblik over alle ti videnscentre på Videnscenterportalen.dk. Der kan du også finde instruktionsvideoer, undervisningsforløb, aktiviteter og meget andet.

Kontakt os

Maj Britt Weidinger
Videnscenterchef
Tlf. 2510 3767
Jeanne Juul Jensen
Velfærdsteknologisk konsulent
Tlf. 2835 9121
Lars Jørgensen
Velfærdsteknologisk konsulent
Tlf. 51643668
Griet de Place
Velfærdsteknologisk konsulent
Tlf. 4138 0754
Käthe Ivarsson
Velfærdsteknologisk konsulent
Tlf. 4138 0801
Mikkel Gram Hansen
Velfærdsteknologisk konsulent
Tlf. 25103790