Billede af en elev og en underviser på SOSU H.

Plads til at være, lære og levere fremtidens velfærd

SOSU H Grundfortælling

På SOSU H uddanner vi fremtidens velfærdshelte – med dygtige hænder, hjertet på plads og hjernen fyldt med den nyeste viden. Elever og kursister på SOSU H er parate til at yde en livsvigtig og professionel forskel for Danmarks syge, svage, børn, unge og ældre.

På SOSU H bygger vi broer mellem mennesker. Mellem teori og praksis. Og mellem
uddannelse og job. Sådan sikrer vi, at vores elever møder arbejdsmarkedet som vidende og empatiske fagprofessionelle.

Hos os er der rum til forskellighed. Vi er dygtige til at imødekomme og uddanne elever og kursister med vidt forskellige aldre, kulturer og sociale baggrunde. Sammen skaber vi plads til at være, lære og levere velfærdsydelser af højeste kvalitet.

Læs hele grundfortællingen her

Fokus på resurser og potentiale

Fælles pædagogisk didaktisk grundlag

I mødet med eleven og kursisten har vi fokus på resurser og potentiale. De unge og voksne, der uddanner og efteruddanner sig på SOSU H, har truffet et valg om at ville arbejde med mennesker og gøre en forskel hver dag.

Vi bygger broer mellem mennesker og fag.

  • Mellem uddannelse og job. Det er faglig dannelse, når vi arbejder med fagidentitet og faglig stolthed.
  • Mellem skole og praktik. Det er læringsmæssig dannelse, når vi arbejder med mestring og motivation.
  • Mellem den enkelte og fællesskabet. Det er demokratisk dannelse, når vi arbejder med aktiv deltagelse i fællesskaber på skolen, på arbejdspladsen, i samfundet og i verden.

Sådan sikrer vi, at vores elever møder arbejdsmarkedet som vidende og empatiske fagprofessionelle.

Læs hele det pædagogisk didaktiske grundlag her

Læs det teoretiske og empiriske afsæt for det fælles pædagogisk didaktiske grundlag her

Vision

På SOSU H er eleven og kursisten i centrum. Vi er ambitiøse på uddannelserne og fagets vegne og tilbyder elever og kursister de bedste betingelser for at udfolde deres potentiale, så de er attraktiv arbejdskraft indenfor velfærdsområdet samt motiveret for gode job,- karriere- og videreuddannelsesmuligheder. Vi involverer elever, medarbejdere og interessenter i drift og udvikling af SOSU H.

 

Fire bæredygtighedskriterier

SOSU H arbejder ud fra fire bæredygtighedsprincipper:

1. Faglig bæredygtighed

SOSU H har en pædagogisk profil, hvor didaktisk variation og differentiering sikrer, at vi imødekommer elevernes og kursisternes ressourcer og behov og understøtter deres lærings- og arbejdsmarkedsparathed. Vi arbejder i læringsfællesskaber, hvor den nyeste pædagogiske, fagfaglige viden og forskning tilføjes eksisterende viden og praksis.

2. Udviklings- og omverdensbæredygtighed

Flere elever skal gennemføre en erhvervsuddannelse. Flere elever skal tilbydes uddannelse i nærområdet. SOSU H bygger bro til og fra grundskolen, vi styrker samarbejdet med vores interessenter på alle niveauer for at rekruttere flere unge til erhvervsuddannelserne samt sikrer at flest mulige elever gennemfører deres uddannelse.

3. Udviklingsbæredygtighed

SOSU H prioriterer faglig udvikling højt. Vi er innovative og eksperimenterende i samarbejdet med aktørerne indenfor uddannelsesområdet. Vi udvikler nyt og er dagsordenssættende for faglig udvikling af uddannelser og fag, samtidig holder vi altid fokus på attraktive læringsmiljøer for såvel unge som voksne.

4. Økonomisk bæredygtighed

SOSU H er Danmarks største SOSU skole. Det potentiale udnytter vi til at sikre de bedste uddannelser på bedst mulige vilkår, så behovet for og ønsker om udvikling, aktiviteter og nye tiltag går hånd i hånd med driften.