Billede af elever der sidder med en Torso.

Aktuelle projekter

MIGSOSU: Fra Migrant til SOSU-Aspirant

Et forskningssamarbejde mellem antropologer og software-udviklere skal bidrage til tiltrækning og fastholdelse af migranter i SOSU-faget, fordi netop denne målgruppe kan imødekomme det stigende arbejdskraftbehov særligt i ældreplejen. Projektet er et samarbejde mellem Moesgårds Antropologiske Analyseenhed (MANTRA), Afdeling for Antropologi på Aarhus Universitet og Alexandra Instituttet.

Læs mere om projektet her: https://cas.au.dk/migsosu/

Bæredygtighed og verdensmål

Projektet har en tæt sammenhæng til skolens pædagogiske grundlag, hvor dannelse er et centralt omdrejningspunkt. Dermed har vi blandt andet fokus på hvordan man som enkeltperson er forbundet med sin omverden og det ansvar man som uddannet og dannet fagperson og menneske har for at bidrage positivt til samfundet.

Det er et projekt vi er involveret i sammen med bl.a. SOSU Randers og Forlaget Gyldendal. Derudover er der et tæt samarbejde med Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst som også bidrager med materialer og viden til projektet.

Via vores deltagelse bidrager vi med fagligt relevante undervisningsmaterialer omkring bæredygtighed og verdensmål inden for både SOSU uddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse.

Vil du vide mere? Kontakt Helle: hol@sosuh.dk

Fra GF2 til uddannelsesaftale

Et projekt der har fokus på at skabe de bedste vilkår for vores elever ift. at krydse overgangen fra GF2 til hovedforløbet med en uddannelsesaftale i hånden.

Projektet er understøttet af Styrelsen for Uddannelses og Kvalitet og vi samarbejder med SOSU uddannelserne på Diakonissestiftelsen omkring projektet.

Vil du vide mere? Kontakt Kira: kwc@sosuh.dk

Karakterdannelse

Et projekt der har fokus på hvordan man i sit uddannelsesforløb både uddannes og dannes som reflekteret og dygtig fagperson. Projektet har en tæt sammenhæng til skolens pædagogiske grundlag, hvor netop dannelse er et centralt omdrejningspunkt.

Projektet er understøttet af Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet som vi er involveret i sammen en hel række andre uddannelsesinstitutioner

Se mere her: karakterdannelse på emu.dk

Vil du vide mere? Kontakt Sanne: sgo@sosuh.dk

Partnerskab om sammenhængende Uddannelse (PSU)

PSU er et partnerskab hvor hovedstadsregionens kommuner, Region Hovedstaden, Københavns Professionshøjskole og SOSU H samarbejder om at styrke kvaliteten af de velfærdsuddannelser, som vi har et fælles ansvar for. I PSU er der fokus på at afdække og arbejde mod fælles mål, ved blandt andet at udvikle en sund og konstruktiv evalueringskultur.

Se mere her: Partnerskab om sammenhængende uddannelser (PSU)

Vil du vide mere? Kontakt Pernille: pbe@sosuh.dk

Tidligere projekter

“At blive på sporet”

Nye perspektiver og bæredygtige løsninger på uddannelsesfrafald for unge voksne. Vi opnår indsigt i de beslutningsprocesser, der fører til frafald blandt unge voksne. At blive på sporet er et samarbejdsprojekt med DPU og løber fra 2017 – 2019

Bedømmelseskriterier og –kultur i samarbejde med Undervisningsministeriet og Rambøll

 • SOSU H har både været laboratorieskole og afprøvningsskole
 • Fokus er på udvikling af en tydelig struktur til feedback baseret på tegn på læring

FUEL-projektet i Frederikssund i samarbejde med TEC, ESNord og KNord

 • FUEL er en række indsatser, der udvikles og afprøves med udgangspunkt i det ny-etablerede Campus Frederikssund
 • SOSU H’s fokus er blandt andet på udvikling af forløb til elever med særlige talenter

Hands and Brains i samarbejde med de øvrige aktører i Copenhagen Skills

 • I dette projekt udvikler vi et særligt forløb til elever i 9. klasse

International mobilitet

 • SOSU H har løbende internationale mobilitetsprojekter. Hovedforløbselever har mulighed for et praktikophold i udlandet som et led i deres samlede uddannelse. Ansatte har mulighed for et kortere ophold i udlandet som led i kompetenceudvikling. Disse projekter er finansieret via EU’s ERASMUS fond.

Kompetenceudvikling ”Den Faciliterende Underviser” i samarbejde med UC Lillebælt og Go´ Proces

 • Vi har udviklet et helt særligt forløb på 10 ECTS point som pædagogisk løft af undervisernes kompetencer til at navigere i SOSU H’s læringsmiljø

Kulturforandring via Strategisk Kompetenceudvikling (KUSK) i samarbejde med Metropol

 • KUSK er et projekt og et initiativ som, gennem erfaringer, kan bruges til at lære af i forbindelse udvikling, implementering og forankring af strategiske indsatser
 • Projektet er udviklet på initiativ af Danske Erhvervsskoler, Danske SOSU-skoler, Uddannelsesforbundet, Handelsskolernes Lærerforening og Danmarks Lærerforening (SOSU)
 • SOSU H’s fokus har dels været arbejdet med etablering af Kompetencerådet på skolen, samt implementering af entreprenørskab i læringsaktiviteterne (på baggrund af undervisernes kompetenceudvikling)

Quali4all – internationalt udviklingsprojekt med fokus på pædagogisk udvikling

 • Projektet arbejder med fem forskellige pædagogiske metoder, der testes, evalueres og kvalitetsforbedres
 • Det involverer elever, undervisere og ansatte på fem erhvervsskoler i Danmark, Holland, Portugal og Tyrkiet
 • Emnerne er elevers motivation i mødet med undervisning og undervisere, fælles forberedelse, evaluering af elevens egen indsats (selvevaluering), underviserne og undervisning samt omsætning af indsamlede kvalitetsdata til bedre undervisning.