Aktuelle projekter

MIGSOSU: Fra Migrant til SOSU-Aspirant

Et forskningssamarbejde mellem antropologer og software-udviklere skal bidrage til tiltrækning og fastholdelse af migranter i SOSU-faget, fordi netop denne målgruppe kan imødekomme det stigende arbejdskraftbehov særligt i ældreplejen. Projektet er et samarbejde mellem Moesgårds Antropologiske Analyseenhed (MANTRA), Afdeling for Antropologi på Aarhus Universitet og Alexandra Instituttet.

Læs mere om projektet her: https://cas.au.dk/migsosu/

“At blive på sporet”

Nye perspektiver og bæredygtige løsninger på uddannelsesfrafald for unge voksne. Vi opnår indsigt i de beslutningsprocesser, der fører til frafald blandt unge voksne. At blive på sporet er et samarbejdsprojekt med DPU og løber fra 2017 – 2019

Bedømmelseskriterier og –kultur i samarbejde med Undervisningsministeriet og Rambøll

 • SOSU H har både været laboratorieskole og afprøvningsskole
 • Fokus er på udvikling af en tydelig struktur til feedback baseret på tegn på læring

FUEL-projektet i Frederikssund i samarbejde med TEC, ESNord og KNord

 • FUEL er en række indsatser, der udvikles og afprøves med udgangspunkt i det ny-etablerede Campus Frederikssund
 • SOSU H’s fokus er blandt andet på udvikling af forløb til elever med særlige talenter

Hands and Brains i samarbejde med de øvrige aktører i Copenhagen Skills

 • I dette projekt udvikler vi et særligt forløb til elever i 9. klasse

International mobilitet

 • SOSU H har løbende internationale mobilitetsprojekter. Hovedforløbselever har mulighed for et praktikophold i udlandet som et led i deres samlede uddannelse. Ansatte har mulighed for et kortere ophold i udlandet som led i kompetenceudvikling. Disse projekter er finansieret via EU’s ERASMUS fond.

Kompetenceudvikling ”Den Faciliterende Underviser” i samarbejde med UC Lillebælt og Go´ Proces

 • Vi har udviklet et helt særligt forløb på 10 ECTS point som pædagogisk løft af undervisernes kompetencer til at navigere i SOSU H’s læringsmiljø

Kulturforandring via Strategisk Kompetenceudvikling (KUSK) i samarbejde med Metropol

 • KUSK er et projekt og et initiativ som, gennem erfaringer, kan bruges til at lære af i forbindelse udvikling, implementering og forankring af strategiske indsatser
 • Projektet er udviklet på initiativ af Danske Erhvervsskoler, Danske SOSU-skoler, Uddannelsesforbundet, Handelsskolernes Lærerforening og Danmarks Lærerforening (SOSU)
 • SOSU H’s fokus har dels været arbejdet med etablering af Kompetencerådet på skolen, samt implementering af entreprenørskab i læringsaktiviteterne (på baggrund af undervisernes kompetenceudvikling)

Quali4all – internationalt udviklingsprojekt med fokus på pædagogisk udvikling

 • Projektet arbejder med fem forskellige pædagogiske metoder, der testes, evalueres og kvalitetsforbedres
 • Det involverer elever, undervisere og ansatte på fem erhvervsskoler i Danmark, Holland, Portugal og Tyrkiet
 • Emnerne er elevers motivation i mødet med undervisning og undervisere, fælles forberedelse, evaluering af elevens egen indsats (selvevaluering), underviserne og undervisning samt omsætning af indsamlede kvalitetsdata til bedre undervisning.