Billede af en EUX social- og sundhedsassistent elev og en borger i plejecenter.

FEVU laver praktikerklæringer og hjælpeskemaer, og du henter dem på deres hjemmeside sevu.dk 

 

SOSU-hjælper

SOSU-assistent

Pædagogisk assistent

Ofte stillede spørgsmål

Ved afslutning af hver praktikperiode udfylder praktikstedet en vejledende praktikerklæring til eleven, og sender samtidig en til skolen.

Af erklæringen fremgår om eleven har opnået praktikmålene og hvad der evt. skal være særligt fokus på i en kommende praktikperiode.

Ved afslutningen af praktikuddannelsen udsteder virksomheden en afsluttende praktikerklæring og bekræfter med sin underskrift, at praktikuddannelsen er gennemført og målene er nået.

Elever, der ikke har opnået bedømmelsen “godkendt” i et praktikforløb, tilbydes et af den ansættende arbejdsgiver fastlagt praktikforløb og vurderes igen.

Du kan printe vores plakater med praktik- og kompetencemål via links til disse pdf-filer: