Brobygning til uddannelse

Har du brug for afklaring af din uddannelsesvej?

Inspiration og afklaring

Har du brug for at blive inspireret til at vælge en uddannelsesvej? Eller ved du, at det er sundhed, omsorg og pædagogik der interesserer dig, men mangler at blive helt klar til at starte på uddannelsen?

Brobygning til uddannelse er et tilbud til uddannelses- og aktivitetsparate unge mellem 18 og 29 år i Københavns kommune. 

Her bliver du introduceret til uddannelser indenfor ”Sundhed, omsorg og pædagogik”. Der er opstart hver mandag. 

Vi glæder os til at se dig

Fakta

Hvor og hvornår?

Der er opstart på forløbet hver mandag. 

 

Undervisningen foregår på:

SOSU H

Skelbækgade 1

1717 København V

 

Se google-link og video fra adressen her

Undervisning og forventninger

Du bliver undervist i værksteder, hvor vi arbejder teoretisk og praktisk med emnerne. Vi søger information om emnerne bl.a. via bøger og film. Vi laver praktiske øvelser og rollespil. Vi formidler vores nye viden på kreative måder gennem billeder, plancher og film.

Nogle gange arbejder du med opgaverne i grupper og andre gange alene. Vi tager på ture, virksomhedsbesøg, og du vil få mulighed for at prøve at være ”elev for en dag” på en af vores uddannelser.

Vurderer jobcenteret, at du har brug for at styrke dine dansk- og/eller matematikkundskaber, skal du følge undervisning i dansk og matematik og evt. afslutte med en prøve i et eller begge fag.

Når du går på brobygning på SOSU H forventer vi, at du deltager aktivt i undervisningen og i individuelle samtaler med din uddannelsesmentor. Du skal også have lyst til at arbejde med dig selv, så du kan blive afklaret omkring dit uddannelsesvalg og blive klar til at starte på et grundforløb.

Ugeoversigt

Der er undervisning alle hverdage fra kl. 8.30-14.00. inkl. ½ time frokost.

Er du på et 25-timers forløb, skal du møde i skole fem dage om ugen.

Er du på et 15-timers forløb skal du møde i skole 4 dage om ugen. Dagene er af kortere varighed. 

En dag om ugen er der mulighed for at deltage i dansk og/eller matematikundervisning.

Der planlægges en times mentorsamtale om ugen, hvis du er på et 25 timers forløb, og to timer hvis du er på et 15 timers forløb.

Afklaring af uddannelsesvalg

Sammen afklarer vi dine behov omkring dit uddannelsesvalg, og om du opfylder kravene for optagelse på uddannelserne.

Har du brug for at komme ud og opleve arbejdet i plejesektoren eller på det pædagogiske område, så kan vi støtte dig i at søge et virksomhedspraktikforløb.

Du bliver tildelt en uddannelsesmentor, der kan støtte dig fagligt og personligt i forhold til din uddannelsesplan. I mødes en time en gang om ugen, når du er på skolen.

Vi arbejder bl.a. med at:

  • udarbejde eller opdatere CV på Jobnet
  • få indblik i relevant erhvervsuddannelse ud fra faglige, sociale og personlige kvalifikationer, herunder beskæftigelsesmuligheder, løn- og arbejdsvilkår samt behovet for efteruddannelse.
  • afklare uddannelsesmuligheder
  • vejlede og motivere til valg af uddannelse
  • opkvalificere til optagelse på uddannelse
  • støtte til optagelse på grundforløb inden for hovedområdet ”Sundhed, omsorg og pædagogik”
Mentorordning

Mentorordning fase 1

Når du går på ”Brobygning til uddannelse” får du en uddannelsesmentor. I samarbejder om at fastholde dig i den uddannelsesplan, som du har lagt med jobcentret.

Mentor kan være en støtte, hvis forløbet bliver udfordrende, hvis der er noget i dit privatliv som gør det svært at møde i skole, hvis samarbejdet med de andre unge på uddannelsen bliver svært, eller når du skal søge praktik eller ind på en uddannelse. Og mentor kan hjælpe dig med at se, hvad du faktisk er god til, og hvad du allerede kan.

Mentorordning fase 2

Det kan være svært at starte på en ny uddannelse, eller at holde fast i sin uddannelse, når der sker skift undervejs. Når du har gået på ”Brobygning til uddannelse” kan du efterfølgende blive tilbudt mentorstøtte, når du starter uddannelse, hvis jobcenter mener, at der er relevant for dig.

Mulighed for at besøge uddannelser og virksomheder

Undervejs i ”Brobygning til uddannelse” er der mulighed for at besøge virksomheder indenfor vores områder eller at komme i virksomhedspraktik. Begge dele for at give dig et indblik i de uddannelsesmuligheder du har og hvilket arbejdsfelt og hvilke jobs SOSU Hs uddannelser kan føre til.

Du kan blive ”Elev for en dag” på de uddannelser som vi tilbyder på SOSU H. Vi får på ”Brobygning til uddannelse” også besøg elever fra vores uddannelser, som fortæller om hvordan det er at uddanne sig til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent eller pædagogisk assistent.

SOSU Hs uddannelsesvejledere kommer også på besøg og giver info om optagelseskrav osv. på vores uddannelser.

Sådan kommer du ind

Brobygning til uddannelse er et tilbud til uddannelses- og aktivitetsparate unge i Københavns Kommune.

Du skal visiteres via jobcenteret og skal være ledig.

Konsulenten i jobcenteret skal beskrive formålet med, at du deltager i forløbet, om du har brug for at deltage i dansk og/eller -matematik og om der er særlige mål eller hensyn, vi skal være opmærksomme på under dit forløb på SOSU H.

Hvis du bor i en anden kommune

Så er du velkommen til at kontakte os og høre om mulighederne. 

SOSU H's samarbejde med jobcenteret

Skolen følger dit fremmøde på skolen og skal rapportere til jobcenteret, hvis du udebliver fra undervisningen.

Derudover sendes løbende rapporteringer om dit forløb til jobcenteret og jobcenterkonsulenter afholder løbende samtaler med dig.

Syge- eller fraværsmelding skal ske til Kontaktcenteret i jobcentret på tlf. 8256 5682 fra kl. 8 og inden din mødetid.

Kontakt os

Marie Sofie Nissen

Projektkoordinator og mentor · 7226 6551