Student + SOSU-assistent eller Pædagogisk assistent

Med en EUX Velfærd har du både en erhvervsuddannelse og en to årig studentereksamen, der giver dig adgang til videregående uddannelser. Måske vil du ud og bruge din erhvervsuddannelse med det samme – tjene penge, få erfaring og læse videre senere.
Med en EUX Velfærd er valget dit.

Grundforløb 1

EUX Velfærd starter med grundforløb 1, hvor du både har erhvervsrettede fag samt gymnasiale grundfag. På grundforløb 1 EUX Velfærd udvikler du erhvervsfaglige og studieforberedende kompetencer.

Læs mere

Grundforløb 2

Der er fokus på de forskellige faglige områder, der har betydning i arbejdet med børn, unge, voksne og ældre. Desuden fortsætter de gymnasiale fag og arbejdsmetoder.

Læs mere

Hovedforløb

Du veksler mellem skole- og praktikophold, så du kan afprøve den teori, du lærer på skolen ude i praksis og løbende får nye færdigheder. Du fortsætter arbejdet med såvel erhvervsfaglige som gymnasiale opgaver og aktiviteter.

Læs mere

Fakta

Varighed:
EUX Velfærd til SOSU assistent varer 4 år og 7 måneder.
EUX Velfærd til pædagogisk assistent varer 4 år.
Begge inkl. grundforløb 1 og 2.

Grundforløb 2 og hovedforløb EUX Velfærd foregår på SOSU H's afdeling i Brøndby

Hvad laver en SOSU-assistent?

Som SOSU-assistent har du blik for helheden og tager ansvar. Du er nøglepersonen, der kan motivere, koordinere og udføre opgaver inden for grundlæggende pleje og rehabilitering. Dine vigtigste opgaver er grundlæggende sygepleje og at støtte borgeren til at mestre sit eget liv i forbindelse med behandling eller sygdom. Som SOSU-assistent arbejder du typisk i hjemmeplejen, på plejecentre, sygehuse eller i psykiatrien. Uanset hvor du arbejder, får du en arbejdsdag, hvor du har stor betydning for andre menneskers liv.

Hvad laver en pædagogisk assistent?

En pædagogisk assistent arbejder professionelt med kreative og fysiske aktiviteter. Leg og ansvar går hånd i hånd når du planlægger, gennemfører og evaluerer forskellige aktiviteter. Du har viden om fysisk og psykisk velvære, betydningen af kost og motion, børns udvikling og meget mere. Du arbejder i dag- og døgninstitutioner, skoler og andre pædagogiske tilbud til børn, unge, voksne og fysisk/psykisk handicappede.

Videreuddannelse

Med en EUX Velfærd kan du kan læse videre på samme vilkår som andre med en toårig studentereksamen. Både SOSU-assistenter og pædagogiske assistenter har generelt gode muligheder for at videreuddanne sig og mange oplever, at deres erfaring fra praksis er en stor fordel på deres nye uddannelse. Kombineret med gymnasiale fag er du rigtig godt stillet.

A-niveau:
Dansk

B-niveau:
Engelsk, Kemi, Matematik, Samfundsfag

C-niveau:
Biologi, Fysik, Kommunikation/IT, Psykologi, Valgfag

A-niveau:
Dansk

B-niveau:
Engelsk, Idehistorie, Matematik, Samfundsfag

C-niveau:
Biologi, Idræt, Kommunikation/IT, Psykologi

Ofte stillede spørgsmål

Grundforløb 1 og Grundforløb 2 søger du via optagelse.dk

Du søger om optagelse på hovedforløbet i den kommune, hvor du gerne vil være elev.

Få et overblik over datoer for uddannelsesstart og ansøgningsfrister her

Du kan søge om SU på Grundforløb 1 og Grundforløb 2.

Du finder link til SU her

På hovedforløbet får du elevløn.

Det er FOA, der forhandler overenskomster for SOSU- og PAU-elever. Du kan derfor læse mere om løn og vilkår på deres hjemmeside foa.dk – og hos din arbejdsgiver.

Hvis du er over 25 år, har du mulighed for at søge voksenelevløn. Den er ca. det dobbelte af en normal elevløn. Det er din arbejdsgiver, der afgør om du kan få voksenelevløn.

Hvis du har spørgsmål til din SU, som ikke besvares på SU.dk – så kontakt os på su@sosuh.dk

 

Er du over 25 år og vil du være SOSU-assistent?

Kommunerne er forpligtet til at ansætte voksne elever på uddannelsen til SOSU-assistent, allerede når de starter på grundforløb 2.

Det betyder, at hvis du er 25 år eller derover, er du sikret ansættelse og løn på grundforløbet. Du skal naturligvis opfylde de almindelige adgangskrav og være optaget på skolen.

Dette gælder almindelig elevløn. Hvis du er over 25 år, kan du søge om voksenelevløn hos din arbejdsgiver. Det er dem, der beslutter om du kan få det. Voksenelevløn er cirka det dobbelte af almindelig elevløn.

Få hjælp og svar her