Billede af en elev på SOSU H i Brøndby.

Hvad lærer jeg på Grundforløb 1 & 2?

På Grundforløb 1 og 2 bliver du undervist i erhvervsfag / uddannelsesspecifikke fag og grundfag.

Du udvikler både erhvervsfaglige og studieforberedende kompetencer.

Undervisningen tilrettelægges i temaer. I temaerne indgår faglige områder, der har betydning i arbejdet med børn, unge, voksne og ældre.  Du arbejder med praktiske situationer indenfor din fagretning og har mange forskellige arbejdsprocesser – gruppearbejde, projekt- og case arbejde.

På Grundforløb 1 har du grundfagene dansk, engelsk og samfundsfag på c-niveau dertil kommer erhvervsfagene samt valgfag.

På Grundforløb 2 har du yderligere 3 grundfag på c-niveau. Du har Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, og de erhvervsfaglige fag samt valgfag.

Fakta

Varighed: Grundforløb 1 og Grundforløb 2 varer begge 20 uger hver.

Grundforløb 2 og hovedforløb EUX Velfærd foregår på SOSU H's afdeling i Brøndby

Ofte stillede spørgsmål

For at starte på grundforløb 1, skal du;

 • have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk (skriftlig og mundtlig) fra folkeskolen
 • have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i matematik fra 9. klasse (skriftlig) eller fra 10. klasse (skriftlig og mundtlig)
 • være vurderet uddannelsesparat
 • have indsendt din studievalgsportfolio

For at starte på grundforløb 2 EUX, skal du;

 • have gennemført eller være i gang med EUX grundforløb 1
 • eller have bestået dansk, engelsk og samfundsfag på c-niveau på anden uddannelse

 

Vil du søge EUX Velfærd med pædagogisk assistentuddannelse? Så vær opmærksom på, at for optagelse på grundforløb 2 EUX PAU gælder følgende:

Kvoteansøgning

SOSU H er tildelt et begrænset antal GF2 pladser (en kvote) til pædagogisk assistentuddannelse, som ikke har en underskrevet uddannelsesaftale. Det betyder, at mange velkvalificerede ansøgere desværre ikke vil blive optaget.

For at komme i betragtning til en af vores uddannelsespladser, skal du oprette din ansøgning på optagelse.dk og huske at svare på kvotespørgsmålene i ansøgningen. Samtidig skal du vedhæfte dokumentation for adgangskravene og evt. anden relevant dokumentation.

På baggrund af ansøgningen udvælges et antal ansøgere til samtale. SOSU H optager de ansøgere, der ud fra en samlet vurdering er bedst kvalificeret.

SOSU H vurderer ansøgningerne ud fra følgende kriterier:

 • De formelle adgangskrav til Grundforløb 2
 • Begrundelse og motivation for ansøgning
 • Uformelle kvalifikationer
 • Erhvervserfaring og uddannelseserfaring
 • Frivilligt arbejde og fritidsaktiviteter

Hvis du er fyldt 18 år, kan du søge om SU. Læs mere og søg om SU på SU.dk

Du har mulighed for at købe et Ungdomskort, som elev på grundforløb 1 og 2. Læs mere og søg om godkendelse på ungdomskort.dk

Hvis du skifter mening undervejs på Grundforløb 1 eller Grundforløb 2 kan du skifte til erhvervsuddannelse uden EUX fagene.

Få hjælp og svar her