Hvad lærer jeg på Grundforløb 1 & 2?

På både Grundforløb 1 og 2 bliver du undervist i erhvervsfag (uddannelsesspecifikke fag) samt grundfag.
Du udvikler både erhvervsfaglige og studieforberedende kompetencer.
Undervisningen tilrettelægges i temaer. I temaerne indgår faglige områder, der har betydning i arbejdet med børn, unge, voksne og ældre.  Du arbejder med praktiske situationer indenfor din fagretning og har mange forskellige arbejdsprocesser – gruppearbejde, projekt- og case arbejde.

På Grundforløb 1 har du grundfagene dansk, engelsk og samfundsfag på c-niveau dertil kommer erhvervsfagene samt valgfag.
På Grundforløb 2 har du yderligere 3 grundfag på c-niveau, du har Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, de erhvervsfaglige fag samt valgfag.

Fakta

Varighed:
Både Grundforløb 1 og Grundforløb 2 varer 20 uger hver.

Adgangskrav Grundforløb 1:
Bestået dansk og matematik på 9. klasses niveau med et karaktergennemsnit på mindst 02 for at blive optaget på grundforløbet.

Adgangskrav Grundforløb 2:
Du skal have gennemført eller være i gang med EUX Grundforløb 1 - eller have bestået dansk, engelsk og samfundsfag på c-niveau på anden uddannelse.

Ofte stillede spørgsmål

Hvis du er fyldt 18 år, kan du søge om SU. Læs mere og søg om SU på SU.dk

Du har mulighed for at købe et Ungdomskort, som elev på grundforløb 1 og 2. Læs mere og søg om godkendelse på ungdomskort.dk

Hvis du skifter mening undervejs på Grundforløb 1 eller Grundforløb 2 kan du skifte til erhvervsuddannelse uden EUX fagene.

Få hjælp og svar her