Billede af to elever der læser en opgave på en bærbar computer.

Grundforløb Plus

På grundforløb plus arbejder du med det, du har brug for, for at blive klar til at starte din SOSU-uddannelse. Det varer 10 uger, og bagefter kan du starte direkte på grundforløb 2, som er første del af din uddannelse til SOSU-hjælper eller SOSU-assistent.

Hvem er målgruppen?

Der er forskellige grunde til at vælge grundforløb plus. Det er nok noget for dig, hvis du kan nikke ja, til en eller flere af følgende:

 • Du har været væk fra uddannelse i en periode, og skal have genopfrisket lidt af hvert.
 • Du har dårlige erfaringer med at gå i skole og har brug for ekstra tid til at lande godt.
 • Du har haft svært ved de naturvidenskabelige fag.
 • Dansk er dit andetsprog, og du har brug for at få styr på fagord og SOSU-emner.
 • Du har tidligere sprunget fra et grundforløb 2.

Hvad lærer du?

Du arbejder blandt andet med professionel kommunikation, studieteknik og SOSU-faglige områder, som du skal bruge i dit videre uddannelsesforløb.

Undervisningen er varieret, du arbejder fx med gruppearbejde, cases og praktiske opgaver.

Du får tjek på, hvordan din videre uddannelse ser ud, og du får dine grundlæggende kompetencer på plads.

Fakta

For dig, der har afsluttet folkeskolen for mere end 2 år siden OG
som har brug for at styrke dine generelle, almene og erhvervsfaglige kompetencer før du starter på en erhvervsuddannelse.

Varighed: 10 uger

Adgangskravene er de samme som til grundforløb 2 - se "Ofte stillede spørgsmål"

Ofte stillede spørgsmål

For at starte på grundforløb 2, skal du;

 • have bestået folkeskolens afgangseksamen (gælder kun, hvis du har afsluttet folkeskolen i 2018 eller senere)
 • have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk (skriftlig og mundtlig) fra folkeskolen
 • have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i matematik fra 9. klasse (skriftlig) eller fra 10. klasse (skriftlig og mundtlig, dog kun skriftlig, hvis du har afsluttet før 2018)
 • deltage i en samtale med skolen, hvor det vurderes, om du kan gennemføre uddannelsen.

 

Hvis du ikke har gået i folkeskolen, skal du have bestået en af følgende;

 • Alle prøver i dansk og matematik, som er indplaceret på niveau G eller højere
 • Forberedende voksenundervisning (FVU); Dansk trin 4 og Matematik trin 2
 • Dansk som andetsprog på almenvoksenuddannelse (AVU)
 • Prøve i Dansk 3
 • Realkompetencebevis indeholdende dansk og matematik på niveau G eller højere.

 

Optagelsesprøve – hvis du ikke opfylder kravene

Hvis du ikke opfylder kravene eller ikke kan dokumentere det, kan vi vurdere, at du kan tilbydes en optagelsesprøve. Selve prøven varer to timer og bedømmes bestået/ikke bestået, og du skal også deltage i en samtale. Kontakt os, hvis du har spørgsmål.

Vi afholder typisk optagelsesprøver 2 gange årligt i januar og august.

Du kan søge om SU på Grundforløb 1 og Grundforløb 2.

Du finder link til SU her

På hovedforløbet får du elevløn.

Det er FOA, der forhandler overenskomster for SOSU- og PAU-elever. Du kan derfor læse mere om løn og vilkår på deres hjemmeside foa.dk – og hos din arbejdsgiver.

Hvis du er over 25 år, har du mulighed for at søge voksenelevløn. Den er ca. det dobbelte af en normal elevløn. Det er din arbejdsgiver, der afgør om du kan få voksenelevløn.

Hvis du har spørgsmål til din SU, som ikke besvares på SU.dk – så kontakt os på su@sosuh.dk

 

Er du over 25 år og vil du være SOSU-assistent eller Pædagogisk Assistent?

Kommunerne er forpligtet til at ansætte voksne elever på uddannelsen til SOSU-assistent eller Pædagogisk Assistent, allerede når de starter på grundforløb 2.

Det betyder, at hvis du er 25 år eller derover, er du sikret ansættelse og løn på grundforløbet. Du skal naturligvis opfylde de almindelige adgangskrav og være optaget på skolen.

Dette gælder almindelig elevløn. Hvis du er over 25 år, kan du søge om voksenelevløn hos din arbejdsgiver. Det er dem, der beslutter om du kan få det. Voksenelevløn er cirka det dobbelte af almindelig elevløn.