Billede af en elev som smiler til kameraet.

På Grundforløb Plus arbejder du blandt andet med det danske sprog, professionel kommunikation, studieteknik og SOSU-faglige områder, som du skal bruge i dit videre uddannelsesforløb. Grundforløb Plus varer 10 uger.

Efter de 10 uger kan du starte direkte på Grundforløb 2 til uddannelserne til SOSU-hjælper eller SOSU-assistent.

Undervisningen er varieret, du arbejder fx med gruppearbejde, case øvelser, og praktisk opgaveløsning.

På Grundforløb Plus får du tjek på, hvordan dit videre uddannelsesforløb ser ud, og du får dine grundlæggende kompetencer på plads.

Fakta

For dig, der har afsluttet folkeskolen for mere end 2 år siden OG
som har brug for at styrke dine generelle, almene og erhvervsfaglige kompetencer før du starter på en erhvervsuddannelse.

Varighed: 10 uger

Adgangskravene er de samme som til grundforløb 2 - se "Ofte stillede spørgsmål"

Ofte stillede spørgsmål

For at starte på grundforløb 2, skal du;

  • have bestået folkeskolens afgangseksamen (gælder kun, hvis du har afsluttet folkeskolen i 2018 eller senere)
  • have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk (skriftlig og mundtlig) fra folkeskolen
  • have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i matematik fra 9. klasse (skriftlig) eller fra 10. klasse (skriftlig og mundtlig, dog kun skriftlig, hvis du har afsluttet før 2018)
  • deltage i en samtale med skolen, hvor det vurderes, om du kan gennemføre uddannelsen.

 

Hvis du ikke har gået i folkeskolen, skal du have bestået en af følgende;

  • Alle prøver i dansk og matematik, som er indplaceret på niveau G eller højere
  • Forberedende voksenundervisning (FVU); Dansk trin 4 og Matematik trin 2
  • Dansk som andetsprog på almenvoksenuddannelse (AVU)
  • Prøve i Dansk 3
  • Realkompetencebevis indeholdende dansk og matematik på niveau G eller højere.

 

Optagelsesprøve – hvis du ikke opfylder kravene

Hvis du ikke opfylder kravene eller ikke kan dokumentere det, kan vi vurdere, at du kan tilbydes en optagelsesprøve. Selve prøven varer to timer og bedømmes bestået/ikke bestået, og du skal også deltage i en samtale. Kontakt os, hvis du har spørgsmål.

Vi afholder typisk optagelsesprøver 2 gange årligt i januar og august.

Du kan søge om SU på Grundforløb 1 og Grundforløb 2.

Du finder link til SU her

På hovedforløbet får du elevløn.

Det er FOA, der forhandler overenskomster for SOSU- og PAU-elever. Du kan derfor læse mere om løn og vilkår på deres hjemmeside foa.dk – og hos din arbejdsgiver.

Hvis du er over 25 år, har du mulighed for at søge voksenelevløn. Den er ca. det dobbelte af en normal elevløn. Det er din arbejdsgiver, der afgør om du kan få voksenelevløn.

Hvis du har spørgsmål til din SU, som ikke besvares på SU.dk – så kontakt os på su@sosuh.dk