På Grundforløb plus skal du arbejde med det danske sprog, faglig kommunikation og andre faglige færdigheder og kompetencer, som du skal bruge i dit videre uddannelsesforløb.

Forløbet varer 10 uger. Du bliver klar til at få en god start på Grundforløb 2 til uddannelserne til SOSU-hjælper eller SOSU-assistent.

Du lærer, hvordan vi arbejder på skolen, får tjek på hvordan dit videre uddannelsesforløb ser ud og får de grundlæggende kompetencer på plads.

Fakta

For dig, der har afsluttet folkeskolen for mere end 2 år siden OG
som har brug for en opkvalificering af dine generelle, almene og erhvervsfaglige kompetencer forud for din start på en erhvervsuddannelse.

Varighed: 10 uger

Adgangskrav: Et karaktergennemsnit på mindst 02 i dansk og matematik fra folkeskolen.

Ofte stillede spørgsmål

Du kan søge om SU på Grundforløb 1 og Grundforløb 2.

Du finder link til SU her

På hovedforløbet får du elevløn.

Det er FOA, der forhandler overenskomster for SOSU- og PAU-elever. Du kan derfor læse mere om løn og vilkår på deres hjemmeside foa.dk – og hos din arbejdsgiver.

Hvis du er over 25 år, har du mulighed for at søge voksenelevløn. Den er ca. det dobbelte af en normal elevløn. Det er din arbejdsgiver, der afgør om du kan få voksenelevløn.

Hvis du har spørgsmål til din SU, som ikke besvares på SU.dk – så kontakt os på su@sosuh.dk

 

 

Hvis du ikke kan dokumentere, at du har bestået dansk og matematik på minimum 9. klasse niveau, har du muligheden for at at deltage i en optagelsesprøve på SOSU H. Prøven er udarbejdet af Undervisningsministeriet. Den varer to timer, og den bedømmes bestået/ikke-bestået.

Forud for hver optagelsesprøve udbyder SOSU H et 2-dages AMU kursus i grundlæggende faglig regning. Alle ansøgere, som inviteres til optagelsesprøve, bliver tilbudt kurset.