Dig, der vil lidt mere

EUX Velfærd

Dig, der vil være student og faglært på samme tid

Få dobbelt op - og mange muligheder

Du får travlt med både hænder og hoved på en EUX Velfærd. Her kombinerer du uddannelsen til social- og sundhedsassistent eller pædagogisk assistent med en gymnasial uddannelse.

Med en EUX Velfærd kan du læse videre på samme vilkår som andre med en toårig studentereksamen. Begge erhvervsuddannelse giver i sig selv gode muligheder for videreuddannelse. Mange oplever, at deres erfaring fra praksis er en stor fordel på deres nye uddannelse.

Kombineret med de gymnasiale fag på EUX'en er du rigtig godt stillet. Når du er færdig, vil du måske ud og bruge din erhvervsuddannelse med det samme; tjene penge, få erfaring og læse videre senere.

Med en EUX Velfærd er valget dit.

Hvad vil du kombinere med?

Social- og sundhedsassistenten har blik for helheden og tager ansvar. Du er nøglepersonen, der kan motivere, koordinere og udføre opgaver inden for grundlæggende pleje og rehabilitering. Dine vigtigste opgaver er grundlæggende sygepleje og at støtte borgeren til at mestre sit eget liv i forbindelse med behandling eller sygdom. Du arbejder typisk i hjemmeplejen, på plejecentre, sygehuse eller i psykiatrien. 

Den pædagogiske assistent arbejder professionelt med kreative og fysiske aktiviteter. Leg og ansvar går hånd i hånd, når du planlægger, gennemfører og evaluerer forskellige aktiviteter. Du har viden om fysisk og psykisk velvære, betydningen af kost og motion, børns udvikling og meget mere. Du arbejder i dag- og døgninstitutioner, skoler og andre pædagogiske tilbud til børn, unge, voksne samt med borgere med fysisk/psykisk handicap.

Fakta

Uddannelsens varighed

EUX Velfærd som social- og sundhedsassistent varer 4 år og 7 måneder. 

EUX Velfærd som pædagogisk assistent varer 4 år. 

Begge inklusive grundforløb 1 og 2. 

Grafisk oversigt over uddannelsens opbygning

Fag og undervisning - grundforløb 1 og 2

Grundforløb 1

EUX Velfærd starter med grundforløb 1, hvor du både har erhvervsrettede fag, valgfag samt gymnasiale grundfag; dansk, engelsk og samfundsfag på c-niveau. På grundforløb 1 udvikler du erhvervsfaglige og studieforberedende kompetencer.

Grundforløb 2

Der er fokus på de forskellige faglige områder, der har betydning i arbejdet med børn, unge, voksne og ældre. Du har yderligere 3 grundfag på c-niveau. Du har Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, erhvervsfaglige fag samt valgfag.

Undervisningen tilrettelægges i temaer. I temaerne indgår faglige områder, der har betydning i arbejdet med børn, unge, voksne og ældre. Du arbejder med praktiske situationer indenfor din fagretning og har mange forskellige arbejdsprocesser – gruppearbejde, projekt- og case arbejde.

Grundforløb 2 gennemføres på SOSU H Brøndby. 

Fag og undervisning - hovedforløb

Du veksler mellem skole og oplæring typisk i blokke af 6 måneder. Du afprøver altså løbende teorien i praksis og skolefagene blander både erhvervsfag og gymnasiale fag. Skoledelen er på SOSU H Brøndby. 

Når du er i oplæring, får du tilknyttet en vejleder, der hjælper dig med at nå dine mål for oplæringsperioden.

På SOSU H foregår læringsaktiviteterne i læringsrum med plads til forskellige måder at lære på. Dit uddannelsesforløb er delt op i forskellige temaer, der kobler arbejdet med viden, færdigheder og kompetencer sammen.

Som en del af din EUX – Velfærd skal du bl.a. lave en større skriftlig opgave, et eksamensprojekt og en afsluttende opgave på din erhvervsuddannelse.

EUX social- og sundhedsassistent

Temaer

 • Borgeren i det nære sundhedsvæsen
 • Fag- og myndighedsperson
 • Rehabilitering
 • Valgfrit specialefag
 • Behandlingspsykiatri
 • Socialpsykiatri

Fag

 • Mødet med borgeren og patienten
 • Det sammenhængende borger- og patientforløb
 • Kvalitet og udvikling
 • Somatisk sygdom og sygepleje
 • Psykisk sygdom og sygepleje
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • Farmakologi og medicinhåndtering

Gymnasiale fag

 • Dansk (A)
 • Engelsk, Matematik, Samfundsfag, Kemi (B)
 • Biologi, Psykologi, Kommunikation/it, Fysik (C)
 • Valgfag: Matematik (A), Idræt (C)

 

EUX pædagogisk assistent

Temaer

 • Leg og aktiviteter
 • Krop, natur og læring
 • Fra folketing til grøn stue
 • Musik, drama og værksted
 • Udviklingspsykologi
 • Relationer, trivsel og omsorg
 • Sundhedsfremmende aktiviteter
 • Fra idéhistorie til pædagogisk praksis
 • Didaktik i praksis
 • Aktiviteter i lokalområdet
 • Sundhed, kost og hygiejne
 • Kommunikation og samarbejde
 • Normalitet og afvigelse
 • Inklusion i den pædagogiske praksis
 • Kønsroller
 • Kultur og socialisering
 • Projekt Samfundsfag
 • Analoge og digitale udtryksformer

Fag

 • Pædagogik
 • Psykologi i den pædagogiske praksis
 • Kommunikation i den pædagogiske praksis
 • Sundhed i den pædagogiske praksis
 • Bevægelse og idræt
 • Natur og udeliv
 • Digital kultur
 • Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis
 • Arbejdsmiljø og ergonomi

Gymnasiale fag

 • Dansk (A)
 • Engelsk, Idehistorie, Matematik, Samfundsfag (B)
 • Biologi, Idræt, Kommunikation/IT, Psykologi (C)
Adgangskrav

For at starte på grundforløb 1, skal du;

 • have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk (skriftlig og mundtlig) fra folkeskolen
 • have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i matematik fra 9. klasse (skriftlig) eller fra 10. klasse (skriftlig og mundtlig)
 • være vurderet uddannelsesparat
 • have indsendt din studievalgsportfolio

For at starte på grundforløb 2 EUX, skal du;

 • have gennemført eller være i gang med EUX grundforløb 1
 • eller have bestået dansk, engelsk og samfundsfag på c-niveau på anden uddannelse

Kvoteansøgning på EUX Velfærd med pædagogisk assistent

Vedr. optagelse på grundforløb 2 EUX PAU gælder følgende: 

SOSU H er tildelt et begrænset antal grundforløb 2 pladser (en kvote) til pædagogisk assistentuddannelse, for ansøgere som ikke har en underskrevet uddannelsesaftale. Det betyder, at mange velkvalificerede ansøgere desværre ikke vil blive optaget.

For at komme i betragtning til én af vores uddannelsespladser, skal du oprette din ansøgning på optagelse.dk. Der skal du også vedhæfte dokumentation for adgangskravene og evt. anden relevant dokumentation.

Alle ansøgere bliver inviteret til samtale på baggrund af en ansøgning. Du skal forberede dig på nogle spørgsmål, som du vil få tilsendt inden samtalen.

SOSU H optager de ansøgere, der ud fra en samlet vurdering er bedst kvalificeret.

SOSU H vurderer ansøgningerne ud fra følgende kriterier:

 • De formelle adgangskrav til grundforløb 2
 • Begrundelse og motivation for ansøgning
 • Uformelle kvalifikationer
 • Erhvervserfaring og uddannelseserfaring
 • Frivilligt arbejde og fritidsaktiviteter

Hovedforløb

For at starte på hovedforløbet skal du have bestået grundforløb 2 og have en læreplads. 

Sådan søger du

Grundforløb 1 og grundforløb 2 søger du via optagelse.dk Hvis du ikke opfylder adgangskrav, kan du læse mere om optagelsesprøve her

For at starte på hovedforløbet skal du have en læreplads. Den søger du hos en kommune. Vi anbefaler, at du opretter en profil på lærepladsen.dk

Se hvornår uddannelsen starter samt ansøgningsfrister her - eller nederst på siden.

Vær også opmærksom på hvor uddannelserne udbydes - se alle skoleafdelinger her

EUX Velfærd grundforløb 2 og hovedforløb er samlet i et EUX miljø på SOSU H Brøndby

Økonomi

Du kan søge om SU på grundforløb 1 og 2. 

Du finder link til SU her

På hovedforløbet er du ansat og får elevløn. 

Det er FOA, der forhandler overenskomster for elever. Du kan derfor læse mere om løn og vilkår på deres hjemmeside foa.dk – og hos din arbejdsgiver.

Gymnasiale fag EUX SOSU-assistent

A-niveau:
Dansk

B-niveau:
Engelsk, Kemi, Matematik, Samfundsfag

C-niveau:
Biologi, Fysik, Kommunikation/IT, Psykologi, Valgfag

Gymnasiale fag EUX pædagogisk assistent

A-niveau:
Dansk

B-niveau:
Engelsk, Idehistorie, Matematik, Samfundsfag

C-niveau:
Biologi, Idræt, Kommunikation/IT, Psykologi

Kan jeg fortryde mit EUX valg?

Hvis du skifter mening undervejs på grundforløb 1 eller 2, kan du skifte til erhvervsuddannelse uden EUX fagene.

Signe og Julie går på EUX Velfærd

Se filmen

Ny elev

Vil du gerne vide mere om at være elev på SOSU H? Vi har samlet alt det, der er rart at vide, når man overvejer at starte hos os. 

Klik dig videre og bliv klogere på studie- og læringsmiljø, udlandsophold, Skills konkurrencer og meget mere.

SOSU H er et godt sted at være - og et godt sted at lære. 

Har du spørgsmål?

Uddannelsesvejlederne er klar til at hjælpe dig videre.

Hvis du har spørgsmål om uddannelser, adgangskrav, karrieremuligheder og andet, så kontakt os. 

 

Næste uddannelsesstart

Vælg den uddannelse, du er interesseret i og eventuelt den by, du gerne vil starte i. Klik på LÆS MERE for at se ansøgningsfrist.