Billede af to elever, der spiller bordfodbold på SOSU H.

Du kan få indflydelse

Du kan få indflydelse
SOSU H har elevråd på hver afdeling samt et fælleselevråd, der dækker alle skolens afdelinger.

De lokale elevråd har indflydelse på det faglige, sociale og kulturelle miljø på din uddannelse. Fælleselevrådet kan have indflydelse på forhold, der vedrører hele SOSU H. Repræsentanter til fælleselevrådet vælges en gang årligt af de lokale elevråd.

Lokale elevråd
Ved uddannelsesstart på grund- eller hovedforløb vælges elevrådsrepræsentanter for hvert hold, som deltager i møder i det lokale elevråd. Ved frafald i skoleperioden vælges der nye repræsentanter.

Elevrådets opgaver
Elevrådet giver mulighed for at være med til at udvikle nye tiltag, som kan skabe bedre forhold for elever både på det sociale og faglige niveau.

Elevrådet har blandt andet til opgave at repræsentere elevernes holdninger overfor skolens ledelse og dermed sørge for, at elevernes interesser bliver varetaget.

Elevrådet er også et forum for demokratisk debat, som kan vedrører alt fra uddannelsespolitik til trivsel på SOSU H

Elevrådet er bl.a. repræsenteret i SOSU H’s bestyrelse og det lokale uddannelsesudvalg (LUU).

Ofte stillede spørgmål

Kontakt Elevrådet

Vil du vide mere, kan du kontakte Elevrådet ved at skrive til Erik Poulsen, tel: 2689 3068.
Erik er SOSU H’s kontaktperson til elevrådet.