Gør en forskel

Elevråd

Vil du have indflydelse på skolens hverdag? Deltag i SOSU H's elevdemokrati

Du kan få indflydelse

Elevrådet giver mulighed for at være med til at udvikle nye tiltag, som kan skabe bedre forhold for elever både på det sociale og faglige niveau.

Elevrådet har blandt andet til opgave at repræsentere elevernes holdninger og samarbejde med skolens ledelse og dermed sørge for, at elevernes interesser bliver varetaget.

Elevrådet er også et forum for demokratisk debat, som kan vedrøre alt fra uddannelsespolitik til trivsel på SOSU H

Elevrådet er repræsenteret i SOSU H’s bestyrelse og de lokale uddannelsesudvalg (LUU).

Fakta - søjle-elevråd og fælles elevråd

SOSU H har tre søjle-elevråd; nord, øst og vest samt et fælles elevråd, der dækker alle skolens afdelinger.

Repræsentanter til søjle-elevrådene vælges på det enkelte hold. Repræsentanter til det fælles elevråd vælges en gang årligt af søjle-elevrådene. 

Du kan få indflydelse på det faglige, sociale og kulturelle miljø på din uddannelse gennem søjle-elevrådene. Det fælles elevråd kan have indflydelse på forhold, der vedrører hele SOSU H.

Hvert søjle-elevråd mødes en gang om måneden i ca. 1-2 timer. Det fælles elevråd mødes 4 gange årligt i ca. 2 timer. 

Hvad vil du vide mere om?

SOSU H's vision for elevrådet

På SOSU H skal alle elever have mulighed for at yde indflydelse på deres uddannelse og blive dannede som demokratiske borgere. Det skal eleverne for at udvikle sig til hele mennesker, der både personligt og professionelt kan være med til at styrke trivslen og motivationen på de lokale afdelinger samt bidrage til udvikling af samfundet.

Demokratiforståelse, dannelse og indflydelse er helt centralt for udviklingen af engagerede unge samt for skabelsen af empatiske, nærværende og engagerede fagprofessionelle. For at styrke denne ambition ønsker SOSU H at have et levende, aktivt og indflydelsesrigt elevdemokrati, hvor både elevrådsrepræsentanter og almene elever kan indgå i demokratiske processer.
Elevrådet er et forum for demokratisk debat, som kan vedrøre alt fra uddannelsespolitik til trivsel på SOSU H.

Søjle-elevråd og det fælles elevråd

Søjle-elevråd

Ved uddannelsesstart på grund- eller hovedforløb vælges elevrådsrepræsentanter for hvert hold, som deltager i møder i søjle-elevråd. Ved frafald i skoleperioden vælges der nye repræsentanter.

Det fælles elevråd

Repræsentanter til det fælles elevråd vælges en gang årligt af søjle-elevrådene. Valg af repræsentanter til det fælles elevråd vælges i forbindelse med generalforsamlingen, der afholdes i september.

På det fælles elevråds generalforsamling vælges der repræsentanter til følgende poster:

  • to repræsentanter til SOSU H’s centrale lokale uddannelsesudvalg (LUU)
  • to repræsentanter til hver af de lokale uddannelsesudvalg (nord, øst og vest)
  • to repræsentanter til det lokale uddannelsesudvalg for det pædagogiske område
  • minimum én kontaktperson til Erhvervsskolernes Elevorganisation (EEO).
Vedtægter

Læs vedtægterne her

Kontakt elevrådet

Hvis du har spørgsmål eller ønsker til det fælles elevråd, er du velkommen til at kontakte på mail elevraad@sosuh.dk 

Forperson: Heena Ahmed

Næstforperson: Hari Prasad Neupane

Årshjul, elevråds møder og aktiviteter

Klik på årshjulet, det er interaktivt, og det bliver større.

Årshjul elevråd
Guide til afslutningskørsel for elever på SOSU H

Fælleselevrådet har lavet en guide til vognkørsel for elever på SOSU H, der har afsluttet uddannelsen. Du kan finde guiden her

For at få et samlet overblik over udgifterne til vognkørsel, kan du benytte denne budgetskabelon