Gør en forskel

Elevråd

Vil du have indflydelse på skolens hverdag? Deltag i SOSU H's elevdemokrati

Elev spiller bordfodbold i pausen.
To pædagogisk assistentelever laver en aktivitetsøvelse.

Du kan få indflydelse

Elevrådet giver mulighed for at være med til at udvikle nye tiltag, som kan skabe bedre forhold for elever både på det sociale og faglige niveau.

Elevrådet har blandt andet til opgave at repræsentere elevernes holdninger og samarbejde med skolens ledelse og dermed sørge for, at elevernes interesser bliver varetaget.

Elevrådet er også et forum for demokratisk debat, som kan vedrøre alt fra uddannelsespolitik til trivsel på SOSU H

Elevrådet er repræsenteret i SOSU H’s bestyrelse og de lokale uddannelsesudvalg (LUU).

Fakta - lokalt og fælles elevråd

SOSU H har elevråd på hver afdeling samt et fælles elevråd, der dækker alle skolens afdelinger.

Repræsentanter til det fælles elevråd vælges en gang årligt af de lokale elevråd. Repræsentanter til det lokale elevråd vælges på det enkelte hold. 

Du kan få indflydelse på det faglige, sociale og kulturelle miljø på din uddannelse gennem dit lokale elevråd. Det fælles elevråd kan have indflydelse på forhold, der vedrører hele SOSU H.

Det lokale elevråd mødes typisk en gang om måneden i ca. 1-1.5 time. Det fælles elevråd mødes 4 gange årligt i ca. 1-1.5 time. 

Hvad vil du vide mere om?

SOSU H's vision for elevrådet

På SOSU H skal alle elever have mulighed for at yde indflydelse på deres uddannelse og blive dannede som demokratiske borgere. Det skal eleverne for at udvikle sig til hele mennesker, der både personligt og professionelt kan være med til at styrke trivslen og motivationen på de lokale afdelinger samt bidrage til udvikling af samfundet.

Demokratiforståelse, dannelse og indflydelse er helt centralt for udviklingen af engagerede unge samt for skabelsen af empatiske, nærværende og engagerede fagprofessionelle. For at styrke denne ambition ønsker SOSU H at have et levende, aktivt og indflydelsesrigt elevdemokrati, hvor både elevrådsrepræsentanter og almene elever kan indgå i demokratiske processer.
Elevrådet er et forum for demokratisk debat, som kan vedrøre alt fra uddannelsespolitik til trivsel på SOSU H.

Lokale og fælles elevråd

Lokale elevråd

Ved uddannelsesstart på grund- eller hovedforløb vælges elevrådsrepræsentanter for hvert hold, som deltager i møder i det lokale elevråd. Ved frafald i skoleperioden vælges der nye repræsentanter.

Fælles elevråd

Repræsentanter til det fælles elevråd vælges en gang årligt af de lokale elevråd. Valget af repræsentanter til det fælles elevråd vælges i forbindelse med generalforsamlingen, der afholdes i september/oktober.

På generalforsamlingen vælges der endvidere repræsentanter til følgende poster: to medlemmer til SOSU H’s bestyrelse, to repræsentanter til SOSU H’s lokale uddannelsesudvalg (LUU) for henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse og SOSU-uddannelserne samt minimum én kontaktperson til Erhvervsskolernes Elevorganisation (EEO).

Vedtægter

Læs vedtægterne her

Kontakt elevrådet

Hvis du har spørgsmål eller ønsker til det fælles elevråd, er du velkommen til at kontakte på mail elevraad@sosuh.dk 

Formand: Inga Aaberg

Næstformand: Emil Meyer West