Medicinadministration

Sted
Dato
Varighed
Pris
Medicinadministration
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 26/8-28/8 + 9/9-10/9 2024
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 3.503,75,-
Medicinadministration
StedSOSU H Hillerød, Milnersvej 40, 3400 Hillerød
Periode 11/11-13/11 + 27/11-28/11 2024
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 3.503,75,-

Hvad lærer du?

Lær at administrere medicin og få viden om medicinens virkning, bivirkning og interaktion samt dokumentere utilsigtede hændelser.

Du lærer, på baggrund af tidligere erhvervet viden og praksiserfaring, at handle selvstændigt samt reflektere over problemstillinger i forbindelse med administration af almindeligt forekommende lægemidler til den enkelte borger/patient.

Efter uddannelsen kan du:

  • observere borgerens/patientens tilstand og reagere hensigtsmæssig ved forandringer og medicinudløste forgiftningstilstande på baggrund af viden om lægemidlers virkning, bivirkning og interaktion.
  • anvende sundhedsprofessionelle internetbasserede databaser til at søge viden om de enkelte lægemidlers indikationer, virkning, bivirkninger og interaktioner samt styrker og enheder.
  • handle hensigtsmæssigt i forbindelse med medicinadministration på baggrund af viden om ansvar og kompetence, samt viden om de sikkerhedsmæssige aspekter i den aktuelle kontekst.
  • samarbejde med relevante samarbejdspartnere, herunder borgere og professionelle, i forbindelse med medicinadministration
  • dokumentere utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinadministration på baggrund af viden om gældende retningslinjer inden for dit eget arbejdsområde.

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter, ansat i den primære eller den sekundære sundhedssektor med mindst ½ år praksiserfaring.

Arbejdsmarkedsuddannelse

Medicinadministration 48101