Medicinadministration

Du kan efter endt uddannelse selvstændigt administrere medicin til den enkelte borger/patient. Du kan observere og handle hensigtsmæssigt på forandringer på baggrund af viden om medicinens virkning, bivirkning og interaktion samt søge viden herom i sundhedsprofessionelle databaser. Du kan ligeledes dokumentere utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinadministration.

Sted
Dato
Varighed
Pris
Medicinadministration
StedSOSU H Hillerød, Milnersvej 40, 3400 Hillerød
Periode 14/3-16/3 + 29/3-30/3 2023
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 3.179,-
Medicinadministration
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 2/5-4/5 + 15/5-16/5 2023
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 3.179,-
Medicinadministration
StedSOSU H Hillerød, Milnersvej 40, 3400 Hillerød
Periode 5/9-7/9 + 20/9-21/9 2023
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 3.179,-
Medicinadministration
StedSOSU H Hillerød, Milnersvej 40, 3400 Hillerød
Periode 8/11-10/11 + 22/11-23/11 2023
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 3.179,-

Kursusmål

Deltagerne kan på baggrund af tidligere erhvervet viden og praksiserfaring handle selvstændigt samt reflektere over problemstillinger i forbindelse med administration af almindeligt forekommende lægemidler til den enkelte borger/patient.

Deltagerne kan:

  • observere borgerens/patientens tilstand og reagere hensigtsmæssig ved forandringer og medicinudløste forgiftningstilstande på baggrund af viden om lægemidlers virkning, bivirkning og interaktion.
  • anvende sundhedsprofessionelle internetbasserede databaser til at søge viden om de enkelte lægemidlers indikationer, virkning, bivirkninger og interaktioner samt styrker og enheder.
  • handle hensigtsmæssigt i forbindelse med medicinadministration på baggrund af viden om ansvar og kompetence, samt viden om de sikkerhedsmæssige aspekter i den aktuelle kontekst.
  • samarbejde med relevante samarbejdspartnere, herunder borgere og professionelle, i forbindelse med medicinadministration
  • Deltageren kan derudover dokumentere utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinadministration på baggrund af viden om gældende retningslinjer inden for eget arbejdsområde.

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter, ansat i den primære eller den sekundære sundhedssektor med mindst ½ år praksiserfaring.