Sygepleje i den palliative indsats - Niv. 1

Lær at udføre sygepleje og omsorg til borgere med livstruende sygdom. Få fokus på de hyppigst forekommende symptomer samt lindring af disse.

Sted
Dato
Varighed
Pris
Sygepleje i den palliative indsats - Niv. 1
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 16/8-18/8 2023
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.999,40,-
Sygepleje i den palliative indsats - Niv. 1
StedSOSU H Herlev, Hørkær 22, 2730 Herlev
Periode 15/11-17/11 2023
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.999,40,-

Kursusmål

Deltageren:

  • kender begrebet palliation og Sundhedsstyrelsens og WHOs definition af palliation og kan arbejde ud fra disse i det daglige arbejde.
  • kender social- og sundhedsassistentens kompetencer, roller og ansvar i den palliative sygepleje og omsorg - med særligt fokus på egne ressourcer og begrænsninger - i samarbejdet med borgere med livstruende sygdom og deres pårørende.
  • kan observere og identificere de hyppigst forekommende fysiske symptomer hos borgere med livstruende sygdom og kan tage ansvar for, i samarbejde med andre, at tilrettelægge, udføre og evaluere en helhedsorienteret palliativ pleje og omsorg.
  • kan arbejde sundhedsfremmende i forhold til livskvaliteten hos borgere og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom.
  • kan forebygge og lindre lidelse ved at reagere på symptomer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art.
  • kan, i samarbejde med relevante samarbejdspartnere, rådgive og vejlede borgere og pårørende om gældende lovgivning og relevante støttemuligheder inden for det palliative felt.

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter, der arbejder med eller har et ønske om at komme til at arbejde med palliativ sygepleje og omsorg, som udføres i det nære sundhedsvæsen og på almindelige sengeafdelinger i det regionale sundhedsvæsen, samt fx bosteder.