Velfærdsteknologi

Udvikling af kompetencer til implementering og forankring af velfærdsteknologi

Elev med VR briller.

Velfærdsteknologi understøtter (mindst) 3 formål

Velfærdsteknologi er ikke ’bare’ teknologi og elektronik. Det er en tilgang til at skabe værdi og understøtter flere formål:

Bedre livskvalitet for borgere

Bedre arbejdsmiljø og trivsel for medarbejdere

Bedre udnyttelse af ressourcer - styrket organisatorisk kvalitet.

Uddannelse som nøglen til succes

Undersøgelser viser, at implementering fortsat er den største barriere for anvendelsen af velfærdsteknologi, manglende accept fylder også.

Vores erfaringer fra mange gennemførte forløb viser, at gennem efteruddannelse med fokus på på velfærdsteknologi, kan vi styrke medarbejdernes kompetencer og tillid til teknologien. Det gør formålet tydeligere og fremmer implementeringen. 

Uddannelserne indenfor velfærdsteknologi giver deltagerne viden om formål og hensigt, og lærer dem at sætte borgerens behov først, samt støtte borger i at opretholde selvstændighed og forbedre livskvalitet gennem anvendelse af velfærdsteknologi.

Der er også fokus på konkrete metoder til at søsætte forandringer, rådgive kollegaer og have øje for lokale retningslinjer. 

Relevante uddannelser

Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde I

Opdag formålet og hensigten med brug af velfærdsteknologi.

Gennem praksisnære borgerrettede cases og metoder, er der med udgangspunkt i observation og vurdering fokus på at identificere ikke-komplekse borgers behov.

Der lægges vægt på at støtte borgers livskvalitet og selvstændighed gennem dialog ved introduktion og brug af velfærdsteknologi.

Du lærer at søge og agere ud fra lokale retningslinjer og vejledninger samt reflektere over etiske dilemmaer.

3 dage, AMU 48879

Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde II

Der er fokus på at støtte borgere med komplekse behov med at vælge og anvende velfærdsteknologi.

Der er vægt på samarbejde med borger, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere på baggrund af en faglig vurdering.

Du lærer at anvende sundhedspædagogiske metoder til introduktion af velfærdsteknologi samt hvordan du sikrer løbende opfølgning efter implementering.

Få forståelse for hvordan nationale strategier for velfærdsteknologi passer sammen med ressourcer og retningslinjer på arbejdspladsen og inddrag refleksioner over etiske dilemmaer.

3 dage, AMU 48880

Velfærdsteknologisk ressourceperson i omsorgsarbejdet

På uddannelsen til ressourceperson lærer du at søge viden og bruge metoder til at vurdere, implementere og evaluere velfærdsteknologi. Desuden at vejlede og fremme refleksion blandt kolleger om brug af velfærdsteknologi.

Der er fokus på at anvende og bidrage til at justere kommunens strategi og lokale retningslinjer og forstå, hvordan velfærdsteknologi påvirker borgers hverdag og forandrer arbejdspladsens praksis.

Du lærer at identificere etiske udfordringer ved implementering af velfærdsteknologi i egen praksis og inddrage støtte til at imødekomme disse.

4 dage, AMU 49567

Projekt- og kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet

Her opnås kompetencer til at identificere og løse problemer i egen praksis gennem konkret kvalitetsudviklingsarbejde, der kan forbedre praksis og de specifikke indsatsområder, der arbejdes med.

Der er fokus på at inddrage relevante samarbejdspartnere og aktivt deltage i udviklingen af egen praksis, herunder påtage sig ansvar for mindre indsatser og projekter.

Lokale- og nationale mål og indsatser for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet prioriteres, når der skal implementeres velfærdsteknologi eller ændres arbejdsgange.

Der er også fokus på at tage ansvar for at dele resultaterne af udviklingsarbejdet i egen organisation.

5 dage AMU 49933

Samlet oversigt til print

Hvis ikke du kan se, den uddannelse, som du søger herunder, udbydes den ikke aktuelt. Du er velkommen til at kontakte os, for at høre hvornår næste udbud forventes eller om mulighederne for at oprette et virksomhedstilpasset hold. 

Velfærdsteknologi

Kursusnavn
Sted
Varighed
Næste startdato
Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde l
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:08-10-2024
Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde ll
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:05-11-2024