Portøraspirant

Hvis du vil uddannes som portør, skal du først ansættes som portøraspirant. Du søger en aspirantstilling ved at henvende dig til de enkelte sygehuse.

Portøruddannelsen varer 12 måneder og er først og fremmest en praktisk uddannelse. Den praktiske del af uddannelsen foregår på arbejdspladsen/sygehuset. Den teoretiske del foregår på SOSU H. Du får løn under uddannelsen, hvis du har en praktikaftale.

Adgangskrav

Der stilles ingen særlige betingelser for at blive portør, men det forventes, at du kan tale og læse dansk samt regne på et rimeligt niveau. Endvidere kræver kontakten med patienterne, at du er omsorgsfuld og tager hensyn.

Du skal være fyldt 18 år.

Den teoretiske grunduddannelse

Du starter uddannelsen lige efter, du er blevet ansat. Uddannelsen er opdelt i en grunduddannelse, der består af 6 ugers teori og 6 ½ måned i praktikken. Begge dele skal påbegyndes inden for de første 8 måneder af din ansættelse.

Derefter får du en overbygning, der er bestemt af den funktion, du skal varetage. Der er tre funktionsområder:

  • Det patientrelaterede område
  • Det tekniske område
  • Gartnerområdet.

Overbygningen består af minimum 20 dages teori, og resten af tiden tilbringer du i praktikken. På SOSU H kan du kun blive uddannet til det patientrelaterede område.

Prøver
Efter det samlede teoriforløb er der en obligatorisk, teoretisk prøve, som skal bestås.

Ved slutningen af aspiranttiden er der en obligatorisk, praktisk prøve, som også skal bestås.

Uddannelsesbevis
Portørskolen og tjenestestedet udsteder i fællesskab et bevis som portør til de aspiranter, der har bestået både den praktiske og teoretiske del af uddannelsen.

Læs om uddannelsen i vores folder

Tilmelding

Du kan læse mere om tilmelding og tilmelde dig her.

 

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om portøruddannelsen på portøruddannelsesnævnets hjemmeside.