Portør

Basis- og overbygningsmoduler samt efteruddannelse til portører

Et billede af portørelever, der udfører en øvelse.
En portør elev udfører en opgave med en patient i en seng.

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) til portører

Som portør skaber du tryghed i kontakten med patienter og efteruddannelse kan give dig nye og spændende opgaver, og større kvalitet i din opgaveløsning. 

Selve uddannelsen til portør indeholder også AMU-moduler - og herunder finder du de aktuelle hold. 

Portør

Kursusnavn
Sted
Varighed
Næste startdato
Praktikvejlederudd. for sterilass. og portørerne
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:17-04-2023
Portørens kontakt med psykisk syge
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:17-04-2023
Patienttransport og forflytning m.v.
Sted:Herlev
Varighed:10 Dage
Næste startdato:18-04-2023
Patientrelateret arbejde med døende og afdøde
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:24-04-2023
Forflytning og speciallejring
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:08-05-2023
Hvad fejler den syge
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:31-05-2023
Portøren og hospitalsserviceass. som fast vagt
Sted:Herlev
Varighed:10 Dage
Næste startdato:12-06-2023
Portørens og hosp.serv.ass. arbejde i FAM
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:21-08-2023