Kursister bliver bedt om at evaluere gennemførte AMU-kurser i Undervisningsministeriets evalueringsredskab VisKvalitet.

VisKvalitet-evalueringerne vises opdelt på de 2 oprindelige skoler SOSU C og SOPU.

SOSU C SOPU
Evalueringer opdelt på spørgsmål 2018

2019

2020 (1. kvartal)

2018

2019

2020 (1. kvartal)

Evalueringer opdelt på AMU-mål 2018

2019

2020 (1. kvartal)

2018

2019

2020 (1. kvartal)

Når der findes VisKvalitet-resultater for det samlede SOSU H, offentliggøres disse her på siden.

Du kan læse mere om VisKvalitet her

Udliciteringsaftaler

Der er i 2020 endnu ikke indgået indgået udliciteringsaftaler om afholdelse af AMU-uddannelser.

Udliciterings- og udbudspolitik

Skolen vil løbende vurdere behovet for at udlicitere AMU-mål på de områder, hvor vi ikke selv ser os i stand til at dække behovet.

Skolen indgår løbende partnerskabsaftaler mm. i forhold til udbudsforpligtigelsen på de godkendte AMU-mål.

    • SOSU H har i perioden 1. november 2019 til 31. oktober 2020 indgået aftale med Bornholm Sundheds- og sygeplejeskole om udlægning af kursus Børns leg nr. 42660 og Den styrkede pædagogiske læreplan nr. 48384
    • SOSU H har i perioden 1. november 2020 til 31. december 2020 forlænget aftale med Bornholm Sundheds- og sygeplejeskole om udlægning Den styrkede pædagogiske læreplan nr. 48384

Som AMU-udbyder er vi på skolen godkendt til at udbyde en lang række AMU-kurser:

Fuld liste over alle AMU-kurser, som SOSU H er godkendt til at udbyde

Herunder kan du se de fælleskompetencebeskrivelser (FKB) for AMU-kurser, der hører under jobområderne:

Under hvert kursus kan du downloade den officielle beskrivelse af kurset udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning (tidligere Undervisningsministeriet).

 

Kontakt kursusadministrationen