Kursisters evaluering af gennemførte AMU-kurser i Undervisningsministeriets evalueringsredskab VisKvalitet.

Evalueringer opdelt på spørgsmål 2020

Evalueringer opdelt på AMU-mål
2020

For 2018 og 2019 vises VisKvalitet-evalueringerne opdelt på de 2 skoler SOSU C og SOPU

SOSU C SOPU
Evalueringer opdelt på spørgsmål 2018   2019 2018   2019
Evalueringer opdelt på AMU-mål 2018   2019 2018   2019

Du kan læse mere om VisKvalitet her

Udliciteringsaftaler

Der er i 2020 endnu ikke indgået indgået udliciteringsaftaler om afholdelse af AMU-uddannelser.

Udliciterings- og udbudspolitik

Skolen vil løbende vurdere behovet for at udlicitere AMU-mål på de områder, hvor vi ikke selv ser os i stand til at dække behovet.

Skolen indgår løbende partnerskabsaftaler mm. i forhold til udbudsforpligtigelsen på de godkendte AMU-mål.

    • SOSU H har i perioden 1. november 2019 til 31. oktober 2020 indgået aftale med Bornholm Sundheds- og sygeplejeskole om udlægning af kursus Børns leg nr. 42660 og Den styrkede pædagogiske læreplan nr. 48384
    • SOSU H har i perioden 1. november 2020 til 31. december 2020 forlænget aftale med Bornholm Sundheds- og sygeplejeskole om udlægning Den styrkede pædagogiske læreplan nr. 48384

Som AMU-udbyder er vi på skolen godkendt til at udbyde en lang række AMU-kurser:

Fuld liste over alle AMU-kurser, som SOSU H er godkendt til at udbyde

Herunder kan du se de fælleskompetencebeskrivelser (FKB) for AMU-kurser, der hører under jobområderne:

Under hvert kursus kan du downloade den officielle beskrivelse af kurset udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning (tidligere Undervisningsministeriet).

 

Kontakt kursusadministrationen