Kursister bliver bedt om at evaluere gennemførte AMU-kurser i Undervisningsministeriets evalueringsredskab VisKvalitet.

VisKvalitet-evalueringerne vises opdelt på de 2 oprindelige skoler SOSU C og SOPU.

SOSU C SOPU
Evalueringer opdelt på spørgsmål 2018

2019

2018

2019

Evalueringer opdelt på AMU-mål 2018

2019

2018

2019

Når der findes VisKvalitet-resultater for det samlede SOSU H, offentliggøres disse her på siden.

Du kan læse mere om VisKvalitet her

Udliciteringsaftaler

Følgende private virksomheder har i 2019 indgået udliciteringsaftaler om afholdelse af de anførte AMU-uddannelser:

Randi Jansdorf
Tårsvej 154
4900 Nakskov

48101 – Medicinadministration
49589 – Medvirken ved Medicinadministration

Rosendahl Coaching v/ Helene Hillersdal
Nørre Torv 14, 1. sal
3160 Espergærde

44327 – Omsorg for personer med demens
40144 – Kollegial supervision på pæd.- eller sosu-området
40805 – Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere

Udliciterings- og udbudspolitik

Skolen vil løbende vurdere behovet for at udlicitere AMU-mål på de områder, hvor vi ikke selv ser os i stand til at dække behovet.

Skolen indgår løbende partnerskabsaftaler mm. i forhold til udbudsforpligtigelsen på de godkendte AMU-mål.

    • SOSU H har i perioden 1. september 2018 til 1. september 2019 indgået aftale med Københavns Professionshøjskole om at modtage udlægning af hele FKB 2726.
    • SOSU H har i perioden 1. maj 2019 til 31. oktober 2019 indgået aftale med HRS Hotel- og Restaurantskolen om udlægning af kursus Hygiejne for fødevarehåndtering under bagatelgrænsen nr. 47313.
    • SOSU H har i perioden 1. november 2019 til 31. oktober 2020 indgået aftale med Bornholm Sundheds- og sygeplejeskole om udlægning af kursus Børns leg nr. 42660 og Den styrkede pædagogiske læreplan nr. 48384

Som AMU-udbyder er vi på skolen godkendt til at udbyde en lang række AMU-kurser:

Fuld liste over alle AMU-kurser, som SOSU H er godkendt til at udbyde

Herunder kan du se de fælleskompetencebeskrivelser (FKB) for AMU-kurser, der hører under jobområderne:

Under hvert kursus kan du downloade den officielle beskrivelse af kurset udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning (tidligere Undervisningsministeriet).

 

Kontakt kursusadministrationen