Hvad lærer jeg på Grundforløb 2?

 • Dansk, Samfundsfag, Idræt, Psykologi
 • Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse
 • Valgfag

Uddannelsesspecifikt fag med fokus på:

 • Dokumentation og faglig formidling
 • Kommunikation og samarbejde
 • Arbejdsmiljø, ergonomi og hygiejne
 • Den pædagogiske sektor og rollen som professionel
 • Velfærdsteknologi, digitale og sociale medier
 • Forebyggelse og sundhed
 • Pædagogiske målgrupper
 • Pædagogiske aktiviteter
 • Sociale og personlige kompetencer

Fakta

Varighed: 5 måneder.
Adgangskrav: Du skal have et karaktergennemsnit på 02 i dansk og matematik fra folkeskolen.
Der er adgangsbegrænsning til Grundforløb 2 målrettet Pædagogiske assistent. Det betyder bl.a., at du skal udfylde en særlig kvoteansøgning.

Ofte stillede spørgsmål

SOSU H er tildelt et begrænset antal GF2 pladser (en kvote) til ansøgere til pædagogisk assistentuddannelse, som ikke har en underskrevet uddannelsesaftale. Det betyder, at mange velkvalificerede ansøgere desværre ikke vil blive optaget.

For at komme i betragtning til en af SOSU H’s uddannelsespladser, skal du oprette din ansøgning på optagelse.dk og huske at svare på kvotespørgsmålene i ansøgningen. Samtidig skal du vedhæfte dokumentation for adgangskravene og evt. anden relevant dokumentation.

På baggrund af ansøgningen udvælges et antal ansøgere til samtale.  SOSU H optager de ansøgere, der ud fra en samlet vurdering er bedst kvalificeret.

SOSU H vurderer ansøgningerne ud fra følgende kriterier:

 • De formelle adgangskrav til Grundforløb 2
 • Begrundelse og motivation for ansøgning
 • Uformelle kvalifikationer
 • Erhvervserfaring og uddannelseserfaring
 • Frivilligt arbejde og fritidsaktiviteter

Hvis du er fyldt 18 år, kan du søge om SU. Læs mere og søg om SU på SU.dk

Du har mulighed for at købe et Ungdomskort, som elev på grundforløb 1 og 2. Læs mere og søg om godkendelse på ungdomskort.dk

Få hjælp og svar her