10. klasse EUD10

Bliv klar til din fremtid. Du styrker din faglighed og udvikler dig personligt.

Det lærer du

10. klasse

Du får styr på de grundlæggende færdigheder, når du undervises i 10. klasses fagene dansk, engelsk og matematik. Vi underviser på mange forskellige måder og steder, blander fag og temaer, så du fx har matematik i Tivoli, gennemfører forbrugerundersøgelser i centeret og laver kulturelle studier på kirkegården.

I klasselokaler indretter vi institutioner til børn, unge og ældre, eller laver oplysningskampagner om søvn og stress. Og vi diskuterer kropsidealer, kønsidentitet, rusmidler på dansk og engelsk.

Fagretning

Gennem dit valg af fagretning, får du særligt fokus på det, der interesserer dig. Du kan vælge mellem innovation, SOSU og pædagogik. Valgfaget sundhed og sociale forhold er for alle. Du vil opleve, at sundhed, omsorg og pædagogik er en rød tråd gennem alt det vi laver.

Citat

Lærerne tror på os her! Og her er gode kammerater 🙂 Elev fra 10. klasse

Bliv en del af SOSU H

Vi starter gerne dagen med en sang, og gør meget ud af at skabe et godt socialt og fagligt fællesskab på skolen. Det er nemlig et godt fundament at lære på. Vi arrangerer introtur, har aktiviteter ud af huset og en studietur til en europæisk storby i løbet af året (mindre egenbetaling)

Hverdagen er den vigtigste. Vi har et hyggeligt skolemiljø, med gode muligheder for studieaktiviteter og gode pauser, hvor du kan spille bordfodbold eller besøge kantinen.

Du vil opleve at blive en del af en stor skole (Danmarks største SOSU-skole), hvor der sker en masse og er et tydeligt fokus på at skabe de bedste uddannelser.

Skolen rummer Videnscenter for Velfærdsteknologi, som har fingeren på pulsen i forhold til den nyeste velfærdsteknologi, og hvordan den anvendes i sundhedssektoren.

Fakta

Varighed og afslutning

EUD10 varer et år og afsluttes med afgangsprøver i dansk, engelsk og matematik.

Adgangskrav

Der er ingen adgangskrav, men klare forventninger. Vi forventer, at du deltager aktivt i klassen, og er motiveret for at udvikle dig fagligt.

Sådan søger du

Du søger om optagelse via optagelse.dk

Du kan se næste uddannelsesstart og ansøgningsfrister her - vi starter 10. klasse årligt i august måned. 

Vær opmærksom på hvor uddannelserne udbydes - se alle skoleafdelinger her

Efter EUD10

Du er klar til at søge videre på grGrundforløb 1undforløb 1 på alle erhvervsuddannelser. Du kan søge på SOSU H eller på en anden erhvervsskole.

Du kan også søge ind på gymnasiet (STX, HHX, HTX eller HF).

Du skal selvfølgelig være opmærksom på de forskellige adgangskrav, der er.

Hvad er forskellen på 20/20 og EUD10

Begge 10. klasser styrker din faglighed, gør dig klar til mere uddannelse og giver dig mulighed for at afklare, hvad du vil bagefter.

På 20/20 tager du både 10. klasse og grundforløb 1. Det betyder, at du bagefter kan søge direkte på grundforløb 2, gymnasie eller HF. Du skal være vurderet uddannelsesparat. Læs mere her

På EUD10 tager du 10 klasse og har intro til erhvervsfag og brobygning. Bagefter kan du søge ind på grundforløb 1, EUX, gymnasie eller HF. Det er for dig, der ikke er vurderet uddannelsesparat. 

EUD10 udbydes kun i København. 20/20 udbydes i Hillerød og København

Har du spørgsmål?

Uddannelsesvejlederne er klar til at hjælpe dig videre.

Hvis du har spørgsmål om uddannelser, adgangskrav, karrieremuligheder og andet, så kontakt os.