10. klasse 20/20

Få dobbelt op med 20/20

10. klasse + grundforløb 1

Få dobbelt op med 20/20, når du tager 10. klasse, der åbner døren til gymnasiet + HF, samtidig med at du tager grundforløb 1, der giver adgang til alle erhvervsuddannelser.

10. klasse

Du får styr på de grundlæggende færdigheder, når du undervises i 10. klasses fagene dansk, engelsk og matematik. Vi underviser på mange forskellige måder og steder, blander fag og temaer, så du fx har matematik i Tivoli, gennemfører forbrugerundersøgelser i centeret og laver kulturelle studier på kirkegården.

I klasselokaler indretter vi institutioner til børn, unge og ældre, eller laver oplysningskampagner om søvn og stress. Og vi diskuterer kropsidealer, kønsidentitet, rusmidler på dansk og engelsk.

Grundforløb 1

Du veksler mellem 10. klasses fag og grundforløb 1, der er første skridt på erhvervsuddannelserne for alle unge, der kommer direkte fra folkeskolen. Grundforløb 1 består af erhvervsfag, der introducerer og gør dig klar til at starte på alle erhvervsuddannelser. Læs mere om grundforløb 1

Citat

Jeg har lært nye mennesker at kende og oplever, at jeg er blevet mere selvstændig. Lærerne virker meget engagerede og kan gøre en motiveret til at være i skolen. / SOSU H elev

Bliv en del af SOSU H

Vi starter gerne dagen med en sang, og gør meget ud af at skabe et godt socialt og fagligt fællesskab på skolen. Det er nemlig et godt fundament at lære på. Vi arrangerer introtur, har aktiviteter ud af huset og en studietur til en europæisk storby i løbet af året (mindre egenbetaling)

Hverdagen er den vigtigste. Vi har et hyggeligt skolemiljø, med gode muligheder for studieaktiviteter og gode pauser, hvor du kan spille bordfodbold eller besøge kantinen.

Du vil opleve at blive en del af en stor skole (Danmarks største SOSU-skole), hvor der sker en masse og er et tydeligt fokus på at skabe de bedste uddannelser.

Skolen rummer Videnscenter for Velfærdsteknologi, som har fingeren på pulsen i forhold til den nyeste velfærdsteknologi, og hvordan den anvendes i sundhedssektoren.

Fakta

Varighed og prøver

10. klasse 20/20 varer et år og afsluttes med afgangsprøver i dansk, engelsk og matematik.

Der er ikke prøve i grundforløb 1 fagene, men de bedømmes bestået/ikke bestået.

Adgangskrav

Du skal opfylde adgangskravene til grundforløb 1, for at starte på 10.klasse 20/20. 

Du skal; 

  • have bestået folkeskolens afgangseksamen
  • have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk (skriftlig og mundtlig) fra folkeskolen
  • have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i matematik fra 9. klasse (skriftlig) eller fra 10. klasse (skriftlig og mundtlig)
  • være vurderet uddannelsesparat
  • have indsendt din studievalgsportfolio
Sådan søger du

Du søger om optagelse via optagelse.dk

Husk også at se adgangskrav

Du kan se næste uddannelsesstart og ansøgningsfrister her - vi starter 10. klasse årligt i august måned. 

Vær opmærksom på hvor uddannelserne udbydes - se alle skoleafdelinger her

Hvad er forskellen på 20/20 og EUD10

Begge 10. klasser styrker din faglighed, gør dig klar til mere uddannelse og giver dig mulighed for at afklare, hvad du vil bagefter.

På 20/20 tager du både 10. klasse og grundforløb 1. Det betyder, at du bagefter kan søge direkte på grundforløb 2, gymnasie eller HF. Du skal være vurderet uddannelsesparat.

På EUD10 tager du 10 klasse og har intro til erhvervsfag og brobygning. Bagefter kan du søge ind på grundforløb 1, EUX, gymnasie eller HF. Det er for dig, der ikke er vurderet uddannelsesparat. Læs mere her

EUD10 udbydes kun i København. 20/20 udbydes i Hillerød og København

Efter 20/20

Du er klar til at søge videre på grundforløb 2 her eller på andre erhvervsskoler.

På SOSU H kan du søge social- og sundhedsassistent, pædagogisk assistent eller social- og sundhedshjælper

Du kan også søge ind på gymnasiet (STX, HHX, HTX eller HF).

Du skal selvfølgelig være opmærksom på de forskellige adgangskrav, der er.

Har du spørgsmål?

Uddannelsesvejlederne er klar til at hjælpe dig videre.

Hvis du har spørgsmål om uddannelser, adgangskrav, karrieremuligheder og andet, så kontakt os.