Vi søger dig, der vil andre det godt

Pædagogisk assistent

Dig, der vil arbejde pædagogisk med fysiske og kreative aktiviteter

"Jeg vil hjælpe med at gøre andre mennesker til den bedste version af dem selv"

Pædagogisk assistent

Leg er ikke bare leg. Som pædagogisk assistent planlægger du kreative og fysiske aktiviteter på et pædagogisk grundlag. Du får viden om psykologiske og pædagogiske tilgang, og om kost og motion, så du kan være med til at sikre trivsel i dit arbejde.

Stærk kommunikation. Du er god til at kommunikere, uanset om du arbejder med børn, unge eller ældre med særlige behov. Du arbejder med udvikling af mennesker, kan sætte dig i deres situation og er god til at samarbejde med børn, borgere og pårørende. 

Et meningsfuldt arbejde. Du arbejder typisk i vuggestue, børnehave eller fritidshjem. Uanset hvor du arbejder, får du en arbejdsdag, hvor du har stor betydning for andre menneskers liv.

Videreuddannelse og karriereveje

Der er mange muligheder. Du får gode muligheder for at videreuddanne dig, og mange oplever, at erfaringen fra praksis er en stor fordel på deres nye uddannelse.

Som pædagogisk assistent kan du søge direkte ind på pædagoguddannelsen. Med enkelte suppleringsfag kan du fx uddanne dig til socialrådgiver eller psykomotorisk terapeut.

Karriereveje - find dit vej. Der er mange spændende efteruddannelser, som styrker dine kompetencer på områder, der interesserer dig. Det kan fx være indenfor konflikthåndtering, arbejdet med udsatte børn, børns leg eller arbejdet med udviklingshæmmede. 

Fakta

Uddannelsens varighed

Pædagogisk assistent

 • 2 år, 6 mdr. og 2 uger med grundforløb 2
 • 3 år, 1 mdr. og 2 uger med grundforløb 1 + 2

 

Oversigt over uddannelsesopbygningen

Fag og undervisning

På SOSU H foregår læringsaktiviteterne i læringsrum med plads til forskellige måder at lære på. Dit uddannelsesforløb er delt op i forskellige temaer, der kobler arbejdet med viden, færdigheder og kompetencer sammen.

 

Grundforløb 1 - 20 uger

Kun for dig, der kommer direkte fra folkeskolen - læs mere her

 

Grundforløb 2 - 20 uger

Dette er starten på din uddannelse til pædagogisk assistent. Du er på skolen og lærer om arbejdet med børn, unge og ældre med særlige behov. Du får styrket dine personlige og faglige kompetencer, så du er klar til at søge om optagelse på hovedforløbet.

 • Dansk, Samfundsfag, Idræt, Psykologi
 • Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse
 • Valgfag

Uddannelsesspecifikt fag med fokus på:

 • Dokumentation og faglig formidling
 • Kommunikation og samarbejde
 • Arbejdsmiljø, ergonomi og hygiejne
 • Den pædagogiske sektor og rollen som professionel
 • Velfærdsteknologi, digitale og sociale medier
 • Forebyggelse og sundhed
 • Pædagogiske målgrupper
 • Pædagogiske aktiviteter
 • Sociale og personlige kompetencer

 

Hovedforløb - 2 år, 2 mdr. og 2 uger

Her veksler du mellem skole og oplæring og bliver klogere på rollen som pædagogisk assistent. Du lærer om pædagogik, kønsroller, hygiejne, kommunikation, formidling via IT og meget mere. 

Du er i oplæring lidt over halvdelen af tiden på forskellige arbejdsplader. Her får du tilknyttet en vejleder, der hjælper dig med at nå dine oplæringsmål. 

Temaer

 • Leg og aktiviteter
 • Krop, natur og læring
 • Fra folketing til grøn stue
 • Musik, drama og værksted
 • Udviklingspsykologi
 • Relationer, trivsel og omsorg
 • Sundhedsfremmende aktiviteter
 • Fra idéhistorie til pædagogisk praksis
 • Didaktik i praksis
 • Aktiviteter i lokalområdet
 • Sundhed, kost og hygiejne
 • Kommunikation og samarbejde
 • Normalitet og afvigelse
 • Inklusion i den pædagogiske praksis
 • Kønsroller
 • Kultur og socialisering
 • Projekt Samfundsfag
 • Analoge og digitale udtryksformer

Fag

 • Pædagogik
 • Psykologi i den pædagogiske praksis
 • Kommunikation i den pædagogiske praksis
 • Sundhed i den pædagogiske praksis
 • Bevægelse og idræt
 • Natur og udeliv
 • Digital kultur
 • Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis
 • Arbejdsmiljø og ergonomi
 • Dansk (c), Samfundsfag (c), Engelsk (e) valgfrit.
Adgangskrav

Se adgangskrav for grundforløb 1 her (for dig, der kommer direkte fra folkeskolen)

Grundforløb 2

For at starte på grundforløb 2, skal du;

 • have bestået folkeskolens afgangseksamen (gælder kun, hvis du har afsluttet folkeskolen i 2018 eller senere)
 • have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk (skriftlig og mundtlig) fra folkeskolen
 • have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i matematik fra 9. klasse (skriftlig) eller fra 10. klasse (skriftlig og mundtlig, dog kun skriftlig, hvis du har afsluttet før 2018)
 • deltage i en samtale med skolen, hvor det vurderes, om du kan gennemføre uddannelsen.
 • udfylde ansøgning på optagelse.dk

Kvoteuddannelse

SOSU H er tildelt et begrænset antal grundforløb 2 pladser (en kvote) til pædagogisk assistentuddannelse, for ansøgere som ikke har en underskrevet uddannelsesaftale. Det betyder, at mange velkvalificerede ansøgere desværre ikke vil blive optaget.

For at komme i betragtning til én af vores uddannelsespladser, skal du oprette din ansøgning på optagelse.dk. Der skal du også vedhæfte dokumentation for adgangskravene og evt. anden relevant dokumentation.

Alle ansøgere bliver inviteret til samtale på baggrund af en ansøgning. Du skal forberede dig på nogle spørgsmål, som du vil få tilsendt inden samtalen.

SOSU H optager de ansøgere, der ud fra en samlet vurdering er bedst kvalificeret.

SOSU H vurderer ansøgningerne ud fra følgende kriterier:

 • De formelle adgangskrav til grundforløb 2
 • Begrundelse og motivation for ansøgning
 • Uformelle kvalifikationer
 • Erhvervserfaring og uddannelseserfaring
 • Frivilligt arbejde og fritidsaktiviteter

 

Hvis du ikke har gået i folkeskolen, skal du have bestået en af følgende i dansk;

 • Alle prøver i dansk, som er indplaceret på niveau G eller højere
 • Forberedende voksenundervisning (FVU); Dansk trin 4
 • Dansk som andetsprog på almenvoksenuddannelse (AVU)
 • Prøve i Dansk 3
 • Realkompetencebevis indeholdende dansk på niveau G eller højere.

Derudover skal du også have bestået en af følgende i matematik, hvis du ikke har gået i folkeskolen;

 • Alle prøver i matematik, som er indplaceret på niveau G eller højere
 • Forberedende voksenundervisning (FVU); Matematik trin 2
 • Realkompetencebevis indeholdende matematik på niveau G eller højere.

 

Hvis du ikke opfylder kravene eller ikke kan dokumentere det, kan vi vurdere, at du kan tilbydes en optagelsesprøve. Kontakt os, hvis du har spørgsmål og læs mere om prøven her.

Hovedforløb

For at starte på hovedforløbet skal du have bestået grundforløb 2 og have en læreplads. 

Sådan søger du

Grundforløb 1 og grundforløb 2 søger du via optagelse.dk - husk at læse om adgangskrav og kvoter. Hvis du ikke opfylder adgangskrav, kan læse mere om optagelsesprøve her

For at starte på hovedforløbet skal du have en læreplads. Den søger du hos en kommune. Vi anbefaler, at du opretter en profil på lærepladsen.dk

Se hvornår uddannelsen starter og der er ansøgningsfrist her - eller nederst på siden.

Vær også opmærksom på hvor uddannelserne udbydes - se alle skoleafdelinger her

Økonomi

Du kan søge om SU på grundforløb 1 og grundforløb 2 her

Hvis du har spørgsmål til din SU, som ikke besvares på SU.dk – så kontakt os på su@sosuh.dk

Du har mulighed for at købe et Ungdomskort, som elev på grundforløb 1 og 2. Læs mere og søg om godkendelse på ungdomskort.dk

 

På hovedforløbet får du elevløn. Det er FOA, der forhandler overenskomster. Du kan derfor læse mere om løn og vilkår på deres hjemmeside foa.dk og hos din arbejdsgiver.

Muligheder for afkortning

Hvis du har anden uddannelse eller relevant erhvervserfaring af en vis længde, kan der være grundlag for godskrivning af dele af din uddannelse - det vurderer vores vejledere. 

OBS! Kontakt vores uddannelsesvejledning, inden du sender en arbejdsgivererklæring.

Når du har talt med en vejleder, søger du ind på den uddannelse, du ønsker, på optagelse.dk. Her skal du vedhæfte eksamensbeviser for din uddannelse og/eller en arbejdsgivererklæring. Herefter vurderer uddannelsesvejledningen, om du kan få godskrivning.

 

Arbejdsgivererklæring

En arbejdsgivererklæring anvendes til at dokumentere relevant beskæftigelse. Din nuværende eller tidligere arbejdsgiver skal udfylde den elektronisk, hvorefter den sendes til din mailboks. Du skal selv vedhæfte den til din ansøgning på optagelse.dk.

Arbejdsgivererklæring og vejledning finder du her

 

Realkompetencer – for dig over 25 år

Er du over 25 år, og har du relevant erhvervserfaring, vil uddannelsesvejledningen vurdere, om der er behov for at du møder ind til en grundigere afklaring af dine reelle kompetencer.

 

EUV1 - for dig over 25 og med 2 års relevant erfaring

Læs mere om EUV1 - erhvervsuddannelse for voksne uden oplæring

Ny elev

Vil du gerne vide mere om at være elev på SOSU H? Vi har samlet alt det, der er rart at vide, når man overvejer at starte hos os. 

Klik dig videre og bliv klogere på studie- og læringsmiljø, udlandsophold, Skills konkurrencer og meget mere.

SOSU H er et godt sted at være - og et godt sted at lære. 

Mød en tidligere PAU-elev

Mikkel har læst til Pædagogisk Assistent på SOSU H, og arbejder i dag som pædagog på Brøndagerskolen. Han har vundet Politikens Pædagogpris 2023 for hans arbejde med børn med diagnoser. I videoen fortæller Mikkel, hvad han fik med sig fra PAU-uddannelsen på SOSU H.
Se filmen

Har du spørgsmål?

Uddannelsesvejlederne er klar til at hjælpe dig videre.

Hvis du har spørgsmål om uddannelser, adgangskrav, karrieremuligheder og andet, så kontakt os. 

 

Næste uddannelsesstart

Vælg den uddannelse, du er interesseret i og eventuelt den by, du gerne vil starte i. Klik på LÆS MERE for at se ansøgningsfrist.