Hvis du vil gøre en forskel

Portør

Dig, der er til mennesker, patienttransport og teknisk udstyr

Pædagogisk assistentelev
Et billede af portørelever, der udfører en øvelse.

Portør

Kan du lide at arbejde med mennesker i alle aldre? Vil du gøre en forskel for syge, sårbare og pårørende og skabe tryghed i kontakten med patienter? Så er uddannelsen til portør måske noget for dig.

Du har en vigtig rolle, når du transporterer patienter til og fra behandling på sygehuset. Du skal kommunikere, vidensdele og samarbejde med de forskellige sundhedsfaglige faggrupper. 

I dine opgaver er du tæt på patienterne, og det er afgørende, at du hurtigt formår at skabe en tillidsfuld dialog og en tryg stemning. Du skal også kunne håndtere konfliktsituationer med patienter og pårørende i svære situationer.

Uddannelsen varer 1 år og du veksler mellem hospital og skolen. Du får løn under uddannelsen fra din arbejdsgiver.

Fakta

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen til portør varer et år og består af en basisuddannelse og en overbygning.  

Du starter med basisuddannelsen, der tager 8 måneder. 6 af ugerne foregår på skolen og har fokus på det patientrelaterede område, herunder undervisning i patienttransport, forflytning og sygdomslære. Den øvrige del af uddannelsen foregår som oplæring på ansættelsesstedet.

Når du har bestået basisuddannelsen, starter du på overbygningen. Den varer 4 måneder. Du fortsætter med den praktiske oplæring på hospitalet og har 20 dages teori.

Teoridelen er bestemt af den funktion, du skal varetage; det patientrelaterede område, det tekniske område eller gartnerområdet. På SOSU H kan du blive uddannet til det patientrelaterede område – der består af de 4 AMU-uddannelser; Forflytning og speciallejring, Hvad fejler den syge, Portørers kontakt med psykisk syge, Patientrelateret arbejde med døende og afdøde patienter

Prøver

Efter det samlede teoriforløb er der en obligatorisk, teoretisk prøve, som skal bestås.

Ved slutningen af aspiranttiden er der en obligatorisk, praktisk prøve, som også skal bestås.

 

Printvenlig folder om uddannelsen

Adgangskrav

Der stilles ingen særlige betingelser for at blive portør, men det forventes, at du kan tale og læse dansk samt regne på et rimeligt niveau. Endvidere kræver kontakten med patienterne, at du er omsorgsfuld og tager hensyn.

For at blive portør skal du først ansættes som portøraspirant på et hospital. Det bliver du ved at søge opslåede ledige stillinger eller kontakte det hospital, som du gerne vil uddanne dig ved.

Du skal være fyldt 18 år.

Tilmelding

Du skal have en uddannelsesaftale med en portørchef på et hospital, før du kan meldes til basisuddannelsen. Det er typisk din portørchef, der melder dig til uddannelsen.

Basisuddannelsens teoridel består af 3 moduler: 2 IDV-moduler og 1 AMU-modul, der afholdes blandet, men skal tilmeldes hver for sig.

IDV-modulerne tilmeldes på skemaet nederst på siden.

AMU-modulerne (til basis og overbygning) finder du her

Du har først en plads på holdet og optagelsesbrev vil først blive sendt, når begge tilmeldinger er modtaget. 

Uddannelsen har en deltagerbetaling på 12.000 kr. for IDV-delen og 1.260 kr. for AMU-delen (2022 tal). Faktura fremsendes, inden uddannelsen starter.

Datoer for basis-teoridel

Basis portørhold 2 – april 2023

Modul 1
Uge 16 + 17:
17/4-21/4 + 24/4-28/4 2023

Modul 2
Uge 19 + 21:
8/5-12/5 + 22/5-26/5 2023

Modul 3
Uge 24 + 25:
12/6-16/6 + 19/6-23/6 2023

 

Basis portørhold 3 – august 2023

Modul 1
Uge 34 + 35:
21/8-25/8 + 28/8-1/9 2023

Modul 2
Uge 38 + 39:
18/9-22/9 + 25/9-29/9 2023

Modul 3
Uge 41 + 43:
9/10-13/10 + 23/10 2023

 

Basis portørhold 4 - november 2023

Modul 1
Uge 45 + 46:
6/11-10/11 og 13/11-17/11 2023

Modul 2
Uge 49 + 50:
4/12-8/12 og 11/12-15/12 2023

Modul 3
Uge 2 + 3:
8/1-12/1 og 15/1-19/1 2024

 

Basis portørhold 1 - januar 2024

Modul 1
Uge 4 + 5:
22/1-26/1 og 29/1-2/2 2024

Modul 2
Uge 8 + 9:
19/2-23/2 og 26/2-1/3 2024

Modul 3
Uge 11 + 12:
11/3-15/3 og 18/3-22/3 2024

 

Basis portørhold 2 - april 2024

Modul 1:
Uge 15 + 16:
8/4-12/4 og 15/4-19/4 2024

Modul 2:
Uge 20 + 22:
13/5-17/5 og 27/5-31/5 2024

Modul 3:
Uge 25 + 26:
17/6-21/6 og 24/6-28/6 2024

Uddannelsesbevis

Portørskolen og tjenestestedet udsteder i fællesskab et bevis som portør til de aspiranter, der har bestået både den praktiske og teoretiske del af uddannelsen.

Efteruddannelse

Når du er færdiguddannet som portør, kan du fortsat videreuddanne dig. Vi afholder løbende arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) for portører. Bla. Portørens arbejde på FAM, skadestue og traumecenter og Portøren som fast vagt

Se aktuelle efteruddannelser her

Vil du vide mere

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kompetencecenteret på telefon: 7226 6060 eller mail: kurser@sosuh.dk

Du kan læse mere om portøruddannelsen på portøruddannelsesnævnets hjemmeside.

Tilmelding til IDV-moduler - basisuddannelsen