Fravær

Til undervisningen skal du som elev være studieaktiv. Du er studieaktiv, når du deltager i undervisningen, er i faglig dialog med underviserne samt aktiv deltagende i gruppearbejde. Du er studieaktiv, når du laver de opgaver, du får af underviserne samt spørger underviserne, når du har brug for støtte og vejledning til dine opgaver. Dine undervisere vil være imødekommende, uddanne og vejlede dig. På den måde kan vi sammen skabe et trygt og fagligt fællesskab med plads til at være og lære.

Det er vigtigt for SOSU H, at du er tilstede og studieaktiv. Hvis du er fraværende i et omfang, der er problematisk, vil der blive taget hånd om det med det samme.

Sygemelding

Elevens ansvar

Elever skal selv registrere egen sygdom, barns 1. og 2. sygedag ud fra de vejledninger, som SOSU H har lavet.

Når du er syg, skal du melde dig syg på Studie+. Det gør du enten via app’en på din telefon, eller på studieplus.dk. Du kan registrere egen sygdom, eller barns 1. og 2. sygedag. Du skal melde dig syg, før undervisningen starter.

Du skal huske at sygemelde dig hver dag. Studie+ raskmelder dig altid til næste dag.

Hvis du står med ”U” – udeblevet, i Studie+, skal du kunne forklare årsagen til dette. Når du er ansat, vil din ansættende myndighed spørge efter begrundelse for dine udeblivelser.

Nogle ansatte elever skal være opmærksomme på, at I også skal melde jer syge til jeres ansættende myndighed, også når I er i skole.

Er eleven ansat, har det økonomisk interesse for arbejdsgiver, om eleven er tilstede eller registreret udeblevet.

SOSU H’s ansvar

Underviserne skal registrere eleverne som ’tilstede’, med ‘for sent’ eller ‘ikke tilstede’ i SOSU H’s systemer.

Hvis eleven går hjem med årsagen ’syg’ eller ’barn syg’, skal eleven sygemeldes. Det kan være forskelligt fra adresse til adresse, hvem der i sådanne tilfælde står for sygemeldingen.

Læs vejledning til sygemelding på SOSU H her>

Du kan henvende dig til en lokal IT-supporter, der er tilstede på adresserne, for at få hjælp.

 

Ofte stillede spørgsmål

Hvilke regler for fremmøde og studieaktivitet gælder, når man går på GF2 Online?

Fremmøde bliver dokumenteret ved, at du synliggør dit fremmøde hver dag ved at gå på ItsLearning for at læse Breaking News i perioden kl. 07.00 – 16.30.

Studieaktivitet er sidestillet med, at du afleverer de stillede opgaver i temaerne, deltager i vejledning og fremlæggelser, samt møder frem i forbindelse med indkald.

 

Hvilke regler gælder ved sygemelding, når man går på GF2 Online?

Du skal melde dig syg på Studie+.
Det gør du enten via app’en på din telefon, eller på studieplus.dk. Du kan registrere egen sygdom, eller barns 1. og 2. sygedag. Du skal melde dig syg, inden kl. 11.

Du skal huske at sygemelde dig hver dag. Studie+ raskmelder dig altid til næste dag.

Ved sygdom i praktikperioden skal du meddele sygdom til dit praktiksted. Da du er ansat af dem, skal du følge praktikstedets regler om mødepligt, syge- og raskmelding.

Ved sygdom i skoleperioden skal du meddele sygdom til SOSU H- medmindre du er ansat i en kommune i Nordsjælland; så skal du også give din arbejdsgiver besked.

Hvis du ved en fejl får fravær for lektioner/dage, hvor du har været i skole, skal du kontakte din underviser, for at få opklaret årsagen til fraværsregistreringen, og få rettet registreringen i Uddata+, hvis der er tale om en fejl.