Fravær

Hvis du er fraværende i et omfang, der er problematisk, vil der blive taget hånd om det med det samme. På SOSU H er definitionen på studieaktivitet, at man som elev overholder de aftaler, der bliver lavet med din skoleafdeling/skolen.

Sygemelding

Elevens ansvar

Elever skal selv registrere egen sygdom, barns 1. og 2. sygedag ud fra de vejledninger, som SOSU H har lavet.

Der skal fraværsregistreres, når undervisningen starter. Alle elever, der ikke er registreret med enten egen sygdom, barn syg eller som tilstede, vil få en påmindelse på sms.

Det er kun de to fraværstyper ‘egen sygdom’ og ‘barns sygdom’, der er godkendt fravær. Hvis eleven ikke har registreret en af de typer fravær, registreres eleven som udeblevet. Årsagen til udeblivelse kan senere diskuteres i en evt. samtale mellem skolen og eleven.

Er eleven ansat, har det økonomisk interesse for arbejdsgiver, om eleven er tilstede eller registreret udeblevet.

SOSU H’s ansvar

Underviserne skal registrere eleverne som ’tilstede’, med ‘for sent’ eller ‘ikke tilstede’ i SOSU H’s systemer.

Hvis eleven går hjem med årsagen ’syg’ eller ’barn syg’, skal eleven sygemeldes. Det kan være forskelligt fra adresse til adresse, hvem der i sådanne tilfælde står for sygemeldingen.

Læs vejledning til sygemelding på SOSU H her>

Du kan henvende dig til en lokal IT-supporter, der er tilstede på adresserne, for at få hjælp.

 

Ofte stillede spørgsmål

Ved sygdom i praktikperioden skal du meddele sygdom til dit praktiksted. Da du er ansat af dem, skal du følge praktikstedets regler om mødepligt, syge- og raskmelding.

Ved sygdom i skoleperioden skal du meddele sygdom til SOSU H- medmindre du er ansat i en kommune i Nordsjælland; så skal du også give din arbejdsgiver besked.

Hvis du ved en fejl får fravær for lektioner/dage, hvor du har har været i skole, skal du bede en underviser sende en e-mail med dit cpr-nummer til uddannelsesadministrationen. I mailen skal underviseren bekræfte, at du har været i skole – samt beskrive, hvilket fravær det drejer sig om.