Hjælp til IT

Kontakt din underviser, hvis der er problemer og du fx opdager:

  • at skolens IT-udstyr ikke fungerer, fx computer, skærm, print eller programmer
  • manglende internetadgang, fejl ved logon osv.
  • glemte passwords eller blokerede konti

SOSU Hs IT-drift og -support varetages eksternt af IT Center Nord / ITCN.

  • Du kan henvende dig til en ITCN IT-servicemedarbejder, der er tilstede lokalt på adresserne, for at få hjælp.
  • Du kan også sende en mail til elevsupport@itcn.dk
  • På support.itcn.dk kan du finde vejledninger, der kan hjælpe dig med brugen af skolens computere, netværk og printere m.m.

Lokal it-support, se åbningstider nederst på siden

 

Konto og password

Ved uddannelsesstart får du brugernavn og password til dit UNI-Login tilsendt på sms og e-mail.

UNI-Login er et koncept for brugernavn/kodeord til skoleelever, som kan bruges til mange online IT-systemer, bl.a. Elevplan og Skoletube. Det smarte er, at ét brugernavn/kodeord dækker flere systemer.

Backup

Du skal selv sørge for en backup (sikkerhedskopi) af egne dokumenter, hvis du låner en af skolens computere. IT-afdelingen kan til enhver tid formatere computerne og dermed slette alle dokumenter på den.

Brug af skolens IT udstyr

IT-udstyr skal opbevares forsvarligt, og der må ikke udøves hærværk eller vold mod det. Du kan logge på skolens udstyr med dit brugernavn og password. Her er blandt andet adgang til følgende services:
• Internet
• Print
• Software/programmer, som du skal bruge i din uddannelse,

Desuden gælder det, at intet software må installeres, medmindre der er givet tilladelse af den lokale it-support. Al software skal være lovlig.

Brug af personligt udstyr

Private computere må gerne på eget ansvar tilsluttes de åbne trådløse netværk, som ITCN tilbyder, såfremt man har et aktivt og opdateret antivirus- og antispywareprogram installeret. Udstyret må ikke tilsluttes med kabel til skolen netværk.

Netværkene er navngivet SOSUH og SOSUH-HISPEED. Du kan tilslutte dit eget udstyr til det trådløse netværk ved at logge på med med UniLogin. Her er der adgang til følgende services:
• Internet
Du er selv ansvarligt for backup og for enhver form for datatab og skade på dit personlige udstyr.

Brug af internettet og netværk

Det er ikke tilladt, at: 

  • tilgå hjemmesider med indhold eller downloade indhold, der er ulovligt i henhold til dansk lovgivning. Herunder gælder også download af ophavsrettighedsbeskyttet indhold, som f.eks. musik og film.
  • at foretage portscanning.
  • at downloade og/eller opbevare pornografiske, ekstreme religiøse / politiske informationer, der kunne såre eller forulempe andre.
  • Logning

Netværket og vores systemer overvåges og logges med det formål, at kunne sikre en stabil og god service, samt kunne spore misbrug og ulovligheder. Relevante oplysninger udleveres til politiet eller tilsvarende myndigheder, hvis der foreligger en anmeldelse om det. Logning og overvågningen sker i overensstemmelse med persondataloven.

Konsekvenser

Såfremt du ikke overholder ovenstående regler for IT-anvendelse, kan du blive holdt erstatningsansvarlig (udgifter til hardwarereparation og gendannelse af software og filer) og i grove tilfælde kan det få ansættelsesretslige følger (gælder hovedforløbselever).

Adresse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
 

 

Brøndby 8.00 – 15.30 8.00 – 15.30 8.00 – 15.30 8.00 – 15.30 8.00 – 15.00
 
Fr.sund Lukket Lukket Lukket Lukket Lukket
 
Gladsaxe Lukket 8.00 – 15.30 Lukket Lukket 8.00 – 15.00
 
Helsingør Lukket Lukket Lukket Lukket Lukket
 
Herlev 8.00 – 15.30 Lukket 8.00 – 15.30 8.00 – 15.30 Lukket
 
Hillerød Milnersvej 7.30 -11.30 7.30 -11.30 7.30 -11.30 7.30 -11.30 7.30 -11.30
 
Hillerød Munk. 12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 12.00 – 14.30
 
Kbh. Sklb.gade 8.00 – 15.30 8.00 – 15.30 8.00 – 15.30 8.00 – 15.30 8.00 – 15.00
 
Kbh.
Skt. Petri
8.30 – 12.30 Lukket 8.30 – 12.30 Lukket Lukket