Oplæring

Til dig i praksis - find bl.a. info om forløbs- og undervisningsplaner, erklæringer om oplæring og håndbøger om praksis

Til dig i praksis

Et godt og konstruktivt samarbejde mellem skole og praksis er afgørende for, at vi sammen skaber optimale uddannelsesforløb for eleverne, mens de veksler mellem skole og oplæring.

Vi har implementeret Undervisningsministeriets nye terminologi på sosuh.dk - derfor hedder det nu oplæring i stedet for praktik, oplæringsvejleder i stedet for praktikvejleder osv. 

Vi håber, at du finder de informationer, du har brug for.

SPS i oplæringen

Specialpædagogisk støtte

Specialpædagogisk støtte og læsevejledning (SPS) er en fælles strategisk opgave for skole og oplæring i samarbejde med eleven.

Her får du et indblik i, hvem der kan modtage SPS, og hvem der gør hvad i samarbejdet.

Hvad er SPS?

Ifølge gældende lovgivning skal elever på erhvervsuddannelserne, som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse have tilbud om SPS.

SPS støtten gælder under hele uddannelsen, også når eleven er i oplæring. Støtten skal tilrettelægges, så eleven kan uddanne sig på lige fod med andre. Der er tale om en individuelt tilrettelagt støtte. Det vil derfor være forskelligt, hvilken støtte den enkelte elev vil modtage, og hvor mange timers støtte eleven har ret til.

Nedenfor er der eksempler på støtteformer for to grupper af SPS-modtagere.

Elever med en psykisk funktionsnedsættelse kan fx modtage;

  • støttepersontimer, der har fokus på praktisk støtte på uddannelsen
  • studiestøttetimer, der har fokus på faglig sparring og vejledning, hvor der kan indgå kognitive, følelsesmæssige og sociale elementer afhængigt af elevens udfordringer i forbindelse med uddannelsen.

Elever med ordblindhed kan fx modtage;

  • it- hjælpemidler, der kan kompensere for læse og skrivevanskeligheder
  • instruktion i it-hjælpemidlerne
  • bevilling til lydbogsbiblioteket NOTA
  • studiestøttetimer til strategisk læseforståelse og opgaveskrivning
  • eksamensforberedelse

SPS i oplæringen

Samarbejdet mellem skole og oplæringsted om elevens SPS kan være afgørende for elevens udbytte af oplæringen. Eleven skal give tilladelse til, at SOSU H kommunikerer med oplæringsstedet omkring vedkommendes støttebehov og SPS for at overholde GDPR-regler.

Du kan læse mere om SPS på SOSU H her

Film om ordblindhed

SOSU H har fået produceret nogle film om elever med ordblindhed. De fortæller om deres erfaringer med at være i oplæring og uddannelse. Der deltager også oplæringsvejledere. 

Du kan se dem her

Kontakt uddannelsesvejledningen og -administrationen

Til vores samarbejdspartnere i praksis har vi denne pdf-oversigt med direkte kontaktinformationer.