Hvad er det?

På EUV1 anerkender vi den praktiske erfaring, du allerede har og tilbyder dig et forløb uden praktik. Du får vigtig og spændende teori koblet til din erfaring, og papir på det du kan.

Næste holdstart er d. 24. november 2022. Ansøgningsfrist d. 1. september 2022

Hvad kræver det?

Du skal have 2 års relevant erhvervserfaring, med ansættelse minimum 24 timer ugentligt, i løbet af de seneste 4 år. Og du skal være fyldt 25 år.

Relevant erhvervserfaring

Du skal have erfaring inden for hjemmepleje eller plejecenter, og dokumentere det med udfyldelse af arbejdsgivererklæring. Du skal desuden have erfaring med følgende jobfunktioner:

  • Erfaring fra flere vagtlag, med hovedvægt på dagvagt.
  • Væsentlig erfaring med pleje- og omsorgsopgaver.
  • Skal i din arbejdsfunktion have indgået i team.
  • Skal i din arbejdsfunktion have indgået i faglig sparring.

Hent arbejdsgivererklæring til udfyldelses her

 

Hvordan og hvor foregår det?

Vi tilbyder både et sammenhængende og et fleksibelt forløb.

Det sammenhængende forløb varer 17 uger.
Du skifter mellem at være på vores afdeling i Herlev og den afdeling, der er nærmest dig. Regn med 3 dage om ugen i Herlev.

Det fleksible forløb strækker sig over 1 år og 2 måneder.
Her følger du et ordinært hold i deres skoleperioder og er tilbage på egen arbejdsplads, når de andre er i praktik. Det fleksible forløb kan du følge på den skoleafdeling, der er nærmest dig.

Se alle vores afdelinger her

 

Økonomi og ansøgning

Hvis du er i arbejde, når du begynder på uddannelsen, kan du tale med din arbejdsgiver om orlov,  og så kan du få løn under uddannelsen og din arbejdsgiver kan få refusion (AUB). Din arbejdsgiver  kan kun få refusion, hvis vi har modtaget en uddannelsesaftale fra din arbejdsgiver INDEN du starter. Find skabelon på uvm.dk

Hvis du er ledig, kan du søge SU. Hvis du følger uddannelsen som en del af den  aktive beskæftigelsesindsats for ledige, kan du modtage forsørgelse efter de gældende regler. Kontakt dit lokale jobcenter for nærmere information.

Læs mere

Uddannelsens indhold

Uddannelsesspecifikke fag

  • Social- og sundhedshjælperens rolle
  • Mødet med borgeren
  • Personlig hjælp, omsorg og pleje
  • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Derudover skal du have undervisning i valgfri uddannelsesspecifikke fag og valgfag

Certifikater
Hvis du ikke har uddannelse i førstehjælp og brandbekæmpelse, kan skolen tilbyde dig et kursus.

Prøver
Der trækkes et uddannelsesspecifikt fag ud til mundtlig prøve. Derudover skal du til en afsluttende prøve i en praksisrettet opgave, som stilles af skolen.

SOSU-hjælper Læs mere om uddannelsen
INFOark om EUV 1 Nemt at printe

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Udfyld formularen, så vender vi tilbage til dig. Skriv gerne, at det drejer sig om SOSU-hjælper som EUV1 elev.