Har du mod på mennesker?

Social- og sundheds-hjælper

Dig, der vil hjælpe borgeren med omsorg, pleje og praktisk hjælp

Mød en elev
Få et indblik i hvordan det er at være elev på SOSU H

Social- og sundhedshjælper

Du gør en forskel. Som social- og sundhedshjælper er du den fagperson, som borgeren ser mest i hverdagen. Derfor er dine besøg af stor betydning for dem og deres pårørende. 

Professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp. Du bruger din faglighed til at støtte og motivere borgeren til en sund og aktiv livsstil. Det gør du for at modvirke sygdom og ensomhed, og for at skabe mest mulig kvalitet i deres liv.  

En vigtig hverdag. Du arbejder typisk på plejecentre og i hjemmeplejen, og du kommer tæt på de mennesker, du arbejder med. Derfor er du ofte den, der kan opdage selv små forandringer, og det lærer du at være opmærksom på og at reagere på. 

Videreuddannelse og karriereveje

Bliv social- og sundhedsassistent. Du kan søge ind på uddannelsen til SOSU-assistent, hvis du gerne vil have nye udfordringer og andre opgaver. Du vil få godskrivning for din SOSU-hjælperuddannelse (minimum 6 måneder) og for eventuelt andre relevante kompetencer.

Karriereveje - bliv specialist. Du kan specialisere dig og gå spændende karriereveje inden for faget. Du kan fx gå i dybden med demens, velfærdsteknologier eller forflytning. 

Hvis du er interesseret i kommunikation og vejledning, kan du gå efter at blive praktikvejleder og hjælpe andre godt på vej. Mulighederne er mange, og  arbejdsmarkedsuddannelser er vejen frem. 

Fakta

Uddannelsens varighed

Social- og sundhedshjælper

 • 1 år og 7 mdr. med grundforløb 2
 • 2 år og 2 med grundforløb 1 + 2

 

Oversigt over uddannelsens opbygning

Fag og undervisning

På SOSU H foregår læringsaktiviteterne i læringsrum med plads til forskellige måder at lære på. Dit uddannelsesforløb er delt op i forskellige temaer, der kobler arbejdet med viden, færdigheder og kompetencer sammen.

Grundforløb 1 - 20 uger

Kun for dig, der kommer direkte fra folkeskolen - læs mere her

 

Grundforløb 2 - 20 uger

Grundforløb 2 er starten på din uddannelse til social- og sundhedshjælper. Der er fokus på omsorg, pleje og praktisk hjælp.  Du bliver klar til at søge om optagelse på hovedforløbet og til at komme i oplæring.

 • Dansk niv. D
 • Naturfag niv. E
 • Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse
 • Valgfag, herunder engelsk på niveau F, E, D eller C

Uddannelsesspecifikt fag med fokus på:

  • Sundhedsvæsenet og rollen som professionel
  • Dokumentation og informationsteknologi
  • Sundhedsfremme og rehabilitering
  • Kommunikation og samarbejde
  • Velfærdsteknologi
  • Arbejdsmiljø, ergonomi og hygiejne

 

Hovedforløb - 1 år og 2 måneder

Du veksler mellem skoler og oplæring, og lærer meget mere om rollen som social- og sundhedshjælper; om mødet med borgeren, personlig pleje og omsorg, sundhedsfremme og meget mere.

Du er på skolen ca. 1/3 af den samlede varighed, den øvrige tid er du i oplæring forskellige steder i din ansættelseskommune. Du får tilknyttet en vejleder, der hjælper dig med at nå dine oplæringsmål. 

Temaer

 • Borgeren i centrum
 • Den fagorienterede Social- og sundhedshjælper
 • Den kompetente fagperson

Uddannelsesspecifikke fag

 • Social- og sundhedshjælperens rolle
 • Mødet med borgeren
 • Personlig hjælp, omsorg og pleje
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • Valgfag
Adgangskrav

Se adgangskrav for grundforløb 1 her (for dig, der kommer direkte fra folkeskolen)

Grundforløb 2

For at starte på grundforløb 2, skal du;

 • have bestået folkeskolens afgangseksamen (gælder kun, hvis du har afsluttet folkeskolen i 2018 eller senere)
 • have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk (skriftlig og mundtlig) fra folkeskolen
 • have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i matematik fra 9. klasse (skriftlig) eller fra 10. klasse (skriftlig og mundtlig, dog kun skriftlig, hvis du har afsluttet før 2018)
 • deltage i en samtale med skolen, hvor det vurderes, om du kan gennemføre uddannelsen.

 

Hvis du ikke har gået i folkeskolen, skal du have bestået en af følgende i dansk;

 • Alle prøver i dansk, som er indplaceret på niveau G eller højere
 • Forberedende voksenundervisning (FVU); Dansk trin 4
 • Dansk som andetsprog på almenvoksenuddannelse (AVU)
 • Prøve i Dansk 3
 • Realkompetencebevis indeholdende dansk på niveau G eller højere.

Derudover skal du også have bestået en af følgende i matematik, hvis du ikke har gået i folkeskolen;

 • Alle prøver i matematik, som er indplaceret på niveau G eller højere
 • Forberedende voksenundervisning (FVU); Matematik trin 2
 • Realkompetencebevis indeholdende matematik på niveau G eller højere.

 

Optagelsesprøve – hvis du ikke opfylder kravene

Hvis du ikke opfylder kravene eller ikke kan dokumentere det, kan vi vurdere, at du kan tilbydes en optagelsesprøve. Kontakt os, hvis du har spørgsmål og læs mere om prøven her.

 

Hovedforløb

Du skal have bestået grundforløb 2 og have en læreplads, før du kan starte på hovedforløbet. Læreplads søger du hos en kommune.

Sådan søger du

Grundforløb 1 og grundforløb 2 søger du via optagelse.dk Hvis du ikke opfylder adgangskrav, kan læse mere om optagelsesprøve her

For at starte på hovedforløbet skal du have en læreplads. Den søger du hos en kommune. Vi anbefaler, at du opretter en profil på lærepladsen.dk

Se hvornår uddannelsen starter og der er ansøgningsfrist her - eller nederst på siden.

Vær også opmærksom på hvor uddannelserne udbydes - se alle skoleafdelinger her

Økonomi

Du kan søge om SU på grundforløb 1 og grundforløb 2 her

Hvis du har spørgsmål til din SU, som ikke besvares på SU.dk – så kontakt os på su@sosuh.dk

Du har mulighed for at købe et Ungdomskort, som elev på grundforløb 1 og 2. Læs mere og søg om godkendelse på ungdomskort.dk

 

På hovedforløbet får du elevløn. Det er FOA, der forhandler overenskomster. Du kan derfor læse mere om løn og vilkår på deres hjemmeside foa.dk og hos din arbejdsgiver.

 

Hvis du er over 25 år

Kommunerne er forpligtet til at ansætte voksne elever på uddannelsen til SOSU-assistent, allerede når de starter på grundforløb 2.

Det betyder, at hvis du er fyldt 25 år, er du sikret ansættelse og løn på grundforløbet. Du skal naturligvis opfylde de almindelige adgangskrav og være optaget på skolen.

Dette gælder almindelig elevløn. 

Hvis du er over 25 år, har du mulighed for at søge voksenelevløn. Den er ca. det dobbelte af en normal elevløn. Det er din arbejdsgiver, der afgør om du kan få voksenelevløn. 

 

Hvis du er ledig

Hvis du er ledig, kan du måske starte på din uddannelse, mens du er på 110% dagpenge. Det er den ordning, der kaldes Uddannelsesløftet.

Kontakt dit jobcenter og hør nærmere, hvis du er:

 • På dagpenge og er fyldt 30 år
 • Ufaglært eller have en forældet, faglært erhvervsuddannelse
 • Opfylder de almindelig krav til uddannelsen
Muligheder for afkortning

Hvis du har anden uddannelse eller relevant erhvervserfaring af en vis længde, kan der være grundlag for godskrivning af dele af din uddannelse - det vurderer vores vejledere. 

OBS! Kontakt vores uddannelsesvejledning, inden du sender en arbejdsgivererklæring.

Når du har talt med en vejleder, søger du ind på den uddannelse, du ønsker, på optagelse.dk. Her skal du vedhæfte eksamensbeviser for din uddannelse og/eller en arbejdsgivererklæring. Herefter vurderer uddannelsesvejledningen, om du kan få godskrivning.

 

Arbejdsgivererklæring

En arbejdsgivererklæring anvendes til at dokumentere relevant beskæftigelse. Din nuværende eller tidligere arbejdsgiver skal udfylde den elektronisk, hvorefter den sendes til din mailboks. Du skal selv vedhæfte den til din ansøgning på optagelse.dk.

Arbejdsgivererklæring og vejledning finder du her

 

Realkompetencer – for dig over 25 år

Er du over 25 år, og har du relevant erhvervserfaring, vil uddannelsesvejledningen vurdere, om der er behov for at du møder ind til en grundigere afklaring af dine reelle kompetencer.

 

EUV1 - for dig over 25 år og med 2 års relevant erfaring

Læs mere om EUV1 - erhvervsuddannelse for voksne uden oplæring

Ny elev

Vil du gerne vide mere om at være elev på SOSU H? Vi har samlet alt det, der er rart at vide, når man overvejer at starte hos os. 

Klik dig videre og bliv klogere på studie- og læringsmiljø, udlandsophold, Skills konkurrencer og meget mere.

SOSU H er et godt sted at være - og et godt sted at lære. 

Har du spørgsmål?

Uddannelsesvejlederne er klar til at hjælpe dig videre.

Hvis du har spørgsmål om uddannelser, adgangskrav, karrieremuligheder og andet, så kontakt os. 

 

Næste uddannelsesstart

Vælg den uddannelse, du er interesseret i og eventuelt den by, du gerne vil starte i. Klik på LÆS MERE for at se ansøgningsfrist.