Online-undervisning kan være noget for dig, hvis du:

 • Gerne vil bevare tilknytningen til dit arbejde eller andre aktiviteter under uddannelsen
 • Bor et godt stykke vej fra SOSU H og derfor vil få en lang transporttid
 • Synes at almindelig undervisning med daglig mødepligt ikke passer ind i din hverdag lige nu

 

 

Hvad kræver Grundforløb 2 online? 

 • Du skal have en computer med internetforbindelse, og du skal kunne nikke genkendende til følgende:
  • Jeg er god til at arbejde på egen hånd
  • Jeg er vant til at bruge computer
  • Jeg er god til at tage ansvar for egen læring
 • Du bliver en del af et digitalt læringsmiljø, og vil få opgaver og materiale tilsendt løbende. Du vil møde metoder som digitale tests, opgaver, webinarer og forelæsninger på video, podcast m.m.
 • Undervejs vil der være opgaver, som kræver, at du deltager i gruppearbejde som en del af online-forløbet
 • Du passer dit arbejde og læser, når det passer ind i dit liv
 • Du arbejder hjemme via computeren og har enkelte dage (Ca. 4 gange + prøver) hvor du har mødepligt og skal møde op på SOSU H
 • Du får løbende vejledning og er i en online studiegruppe

Økonomi

 • Grundforløb 2 online er gratis 
 • Uddannelsen er SU-berettiget
 • Du skal forvente udgifter til bøger

 

Realkompetencevurdering

Hvis du er over 25 år, får du en individuel vurdering af, om du skal tage hele eller dele af Grundforløb 2.

 

Vil du vide mere?

Kontakt uddannelsesvejledningen på vejledning@sosuh.dk eller tlf: 2510 3600 – se åbningstiderne her>

Ofte stillede spørgsmål

For at starte på grundforløb 2, skal du;

 • have bestået folkeskolens afgangseksamen (gælder kun, hvis du har afsluttet folkeskolen i 2018 eller senere)
 • have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk (skriftlig og mundtlig) fra folkeskolen
 • have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i matematik fra 9. klasse (skriftlig) eller fra 10. klasse (skriftlig og mundtlig, dog kun skriftlig, hvis du har afsluttet før 2018)
 • deltage i en samtale med skolen, hvor det vurderes, om du kan gennemføre uddannelsen.

 

Hvis du ikke har gået i folkeskolen, skal du have bestået en af følgende;

 • Alle prøver i dansk og matematik, som er indplaceret på niveau G eller højere
 • Forberedende voksenundervisning (FVU); Dansk trin 4 og Matematik trin 2
 • Dansk som andetsprog på almenvoksenuddannelse (AVU)
 • Prøve i Dansk 3
 • Realkompetencebevis indeholdende dansk og matematik på niveau G eller højere.

 

Optagelsesprøve – hvis du ikke opfylder kravene

Hvis du ikke opfylder kravene eller ikke kan dokumentere det, kan vi vurdere, at du kan tilbydes en optagelsesprøve. Selve prøven varer to timer og bedømmes bestået/ikke bestået, og du skal også deltage i en samtale. Kontakt os, hvis du har spørgsmål.

Vi afholder typisk optagelsesprøver 2 gange årligt i januar og august.