Vi søger dig, der vil andre det godt

Social- og sundheds-assistent

Dig, der tør tage ansvar, har overblik og er god til at kommunikere

"Jeg vil gerne gøre en forskel"
Hør fra elever, få et indblik i hverdagen på skolen og se hvordan uddannelsen er bygget op.

Social- og sundhedsassistent

Den med ansvaret. Som social- og sundhedsassistent har du overblik, du tager ansvar og du sikrer sammenhæng for borgeren. Du er nøglepersonen, der koordinerer og udfører opgaver inden for pleje, omsorg og rehabilitering.  

Kommunikation er centralt. Du er dygtig til at kommunikere, og du motiverer og vejleder mennesker i svære livssituationer. Uanset om de er ældre, syge eller handicappede. Du kommunikerer også, når du koordinerer borgerens pleje med andre dele af sundhedsvæsenet. 

Mange jobmuligheder. Du arbejder typisk i hjemmeplejen, på plejecentre, sygehuse eller i psykiatrien - uanset hvor du arbejder, er du tæt på borgeren, og du giver kvalitet til deres liv. 

Videreuddannelse og karriereveje

Der er mange muligheder. Du kan søge ind på uddannelserne til sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver og farmakonom - du vil sikkert opleve, at dine erfaringer fra praksis er en stor fordel, hvis du læser videre. Dine muligheder udvides med enkelte suppleringsfag fx til ergoterapeut, fysioterapeut, tandplejer eller jordemoder.

Karriereveje - bliv specialist. Du kan specialisere dig og søge spændende karriereveje inden for faget. Du kan gå i dybden med demens, psykiatri eller forflytning, og fx blive demenskoordinator på din arbejdsplads.

Hvis du er interesseret i kommunikation og ledelse, kan du gå efter at blive teamleder eller praktikvejleder. Mulighederne er mange, og arbejdsmarkedsuddannelser er vejen frem. 

Fakta

Uddannelsens varighed

Social- og sundhedsassistent

 • 3 år, 4 mdr. og 3 uger med grundforløb 2
 • 3 år, 9 mdr. og 3 uger med grundforløb 1 + 2

 

Grafisk oversigt over uddannelsesopbygningen

Fag og undervisning

På SOSU H foregår læringsaktiviteterne i læringsrum med plads til forskellige måder at lære på. Dit uddannelsesforløb er delt op i forskellige temaer, der kobler arbejdet med viden, færdigheder og kompetencer sammen.

 

Grundforløb 1 - 20 uger

Kun for dig, der kommer direkte fra folkeskolen - læs mere her

 

Grundforløb 2 - 20 uger

Dette er starten på din uddannelse til SOSU-assistent. Du er på skolen og lærer om arbejdet med ældre, syge og handicappede. Du bliver klar til at søge om optagelse på hovedforløbet og til at komme i oplæring.

 • Dansk niv. D
 • Naturfag niv. E
 • Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse
 • Valgfag, herunder engelsk niv. F, E, D eller C

Uddannelsesspecifikt fag med fokus på:

 • Sundhedsvæsenet og rollen som professionel
 • Dokumentation og informationsteknologi
 • Sundhedsfremme og rehabilitering
 • Kommunikation og samarbejde
 • Velfærdsteknologi
 • Arbejdsmiljø, ergonomi og hygiejne

 

Hovedforløb - 2 år, 9 måneder og 3 uger

Her veksler du mellem skole og oplæring og bliver klogere på rollen som social- og sundhedsassistent; om sygepleje, medicinhåndtering og psykiatri.

Du er i oplæring lidt over halvdelen af tiden og her får du tilknyttet en vejleder, der hjælper dig med at nå dine oplæringsmål. 

Temaer

 • Borgeren i det nære sundhedsvæsen
 • Fag- og myndighedsperson
 • Rehabilitering
 • Valgfrit specialefag
 • Behandlingspsykiatri
 • Socialpsykiatri

Fag

 • Mødet med borgeren og patienten
 • Det sammenhængende borger- og patientforløb
 • Kvalitet og udvikling
 • Somatisk sygdom og sygepleje
 • Psykisk sygdom og sygepleje
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • Farmakologi og medicinhåndtering
 • Grundfag: Dansk C, Naturfag C, Engelsk D (valgfrit)
 • Valgfag

 

Autorisation

Social- og sundhedsassistenter skal have autorisation for at udøve deres job. Derfor skal du ansøge om autorisation, når du er færdig.

Læs mere om autorisation hos FOA her

Du får din autorisation via Styrelsen for patientsikkerhed her

Adgangskrav

Se adgangskrav for grundforløb 1 her (for dig, der kommer direkte fra folkeskolen)

Grundforløb 2

For at starte på grundforløb 2, skal du;

 • have bestået folkeskolens afgangseksamen (gælder kun, hvis du har afsluttet folkeskolen i 2018 eller senere)
 • have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk (skriftlig og mundtlig) fra folkeskolen
 • have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i matematik fra 9. klasse (skriftlig) eller fra 10. klasse (skriftlig og mundtlig, dog kun skriftlig, hvis du har afsluttet før 2018)
 • deltage i en samtale med skolen, hvor det vurderes, om du kan gennemføre uddannelsen.

 

Hvis du ikke har gået i folkeskolen, skal du have bestået en af følgende i dansk;

 • Alle prøver i dansk, som er indplaceret på niveau G eller højere
 • Forberedende voksenundervisning (FVU); Dansk trin 4
 • Dansk som andetsprog på almenvoksenuddannelse (AVU)
 • Prøve i Dansk 3
 • Realkompetencebevis indeholdende dansk på niveau G eller højere.

Derudover skal du også have bestået en af følgende i matematik, hvis du ikke har gået i folkeskolen;

 • Alle prøver i matematik, som er indplaceret på niveau G eller højere
 • Forberedende voksenundervisning (FVU); Matematik trin 2
 • Realkompetencebevis indeholdende matematik på niveau G eller højere.

 

Optagelsesprøve – hvis du ikke opfylder kravene

Hvis du ikke opfylder kravene eller ikke kan dokumentere det, kan vi vurdere, at du kan tilbydes en optagelsesprøve. Kontakt os, hvis du har spørgsmål og læs mere om prøven her.

Hovedforløb

Du skal have bestået grundforløb 2 og have en læreplads, før du kan starte på hovedforløbet. Læreplads søger du hos en kommune.

Sådan søger du

Grundforløb 1 og grundforløb 2 søger du via optagelse.dk Hvis du ikke opfylder adgangskrav, kan læse mere om optagelsesprøve her

For at starte på hovedforløbet skal du have en læreplads. Den søger du hos en kommune. Vi anbefaler, at du opretter en profil på lærepladsen.dk

Se hvornår uddannelsen starter og der er ansøgningsfrist her - eller nederst på siden.

Vær også opmærksom på hvor uddannelserne udbydes - se alle skoleafdelinger her

Økonomi

Du kan søge om SU på grundforløb 1 og grundforløb 2 her

Hvis du har spørgsmål til din SU, som ikke besvares på SU.dk – så kontakt os på su@sosuh.dk

Du har mulighed for at købe et Ungdomskort, som elev på grundforløb 1 og 2. Læs mere og søg om godkendelse på ungdomskort.dk

 

På hovedforløbet får du elevløn. Det er FOA, der forhandler overenskomster. Du kan derfor læse mere om løn og vilkår på deres hjemmeside foa.dk og hos din arbejdsgiver.

 

Hvis du er over 25 år

Kommunerne er forpligtet til at ansætte voksne elever på uddannelsen til SOSU-assistent, allerede når de starter på grundforløb 2.

Det betyder, at hvis du er fyldt 25 år, er du sikret ansættelse og løn på grundforløbet. Du skal naturligvis opfylde de almindelige adgangskrav og være optaget på skolen.

Dette gælder almindelig elevløn. 

Hvis du er over 25 år, har du mulighed for at søge voksenelevløn. Den er ca. det dobbelte af en normal elevløn. Det er din arbejdsgiver, der afgør om du kan få voksenelevløn. 

 

Hvis du er ledig

Hvis du er ledig, kan du måske starte på din uddannelse, mens du er på 110% dagpenge. Det er den ordning, der kaldes Uddannelsesløftet.

Kontakt dit jobcenter og hør nærmere, hvis du er:

 • På dagpenge og er fyldt 30 år
 • Ufaglært eller have en forældet, faglært erhvervsuddannelse
 • Opfylder de almindelig krav til uddannelsen
Muligheder for afkortning

Hvis du har anden uddannelse eller relevant erhvervserfaring af en vis længde, kan der være grundlag for godskrivning af dele af din uddannelse - det vurderer vores vejledere. 

OBS! Kontakt vores uddannelsesvejledning, inden du sender en arbejdsgivererklæring.

Når du har talt med en vejleder, søger du ind på den uddannelse, du ønsker, på optagelse.dk. Her skal du vedhæfte eksamensbeviser for din uddannelse og/eller en arbejdsgivererklæring. Herefter vurderer uddannelsesvejledningen, om du kan få godskrivning.

 

Links til arbejdsgivererklæring

En arbejdsgivererklæring anvendes til at dokumentere relevant beskæftigelse. Din nuværende eller tidligere arbejdsgiver skal udfylde den elektronisk, hvorefter den sendes til din mailboks. Du skal selv vedhæfte den til din ansøgning på optagelse.dk.

Arbejdsgivererklæring og vejledning finder du her

 

Realkompetencer – for dig over 25 år

Er du over 25 år, og har du relevant erhvervserfaring, vil uddannelsesvejledningen vurdere, om der er behov for at du møder ind til en grundigere afklaring af dine reelle kompetencer.

Ny elev

Vil du gerne vide mere om at være elev på SOSU H? Vi har samlet alt det, der er rart at vide, når man overvejer at starte hos os. 

Klik dig videre og bliv klogere på studie- og læringsmiljø, udlandsophold, Skills konkurrencer og meget mere.

SOSU H er et godt sted at være - og et godt sted at lære. 

Vælg uddannelse med hjertet

Mød Kathlin, der tager uddannelsen til social- og sundhedsassistent, fordi hun drømmer om at gøre en forskel for børn og unge i psykiatrien. 

Mødet med en ekskærestes to udviklingshæmmede brødre åbnede Kathlins øjne for at ville arbejde med mennesker. 

Har du spørgsmål?

Uddannelsesvejlederne er klar til at hjælpe dig videre.

Hvis du har spørgsmål om uddannelser, adgangskrav, karrieremuligheder og andet, så kontakt os. 

 

Næste uddannelsesstart

Vælg den uddannelse, du er interesseret i og eventuelt den by, du gerne vil starte i. Klik på LÆS MERE for at se ansøgningsfrist.