Grundforløb 1

Du starter her, hvis du kommer direkte fra folkeskolen. Du får vigtig viden om erhvervsuddannelserne og mulighed for at afklare dit valg af uddannelse.

Læs mere

Grundforløb 2

Der er fokus på pædagogik, kommunikation og aktiviteter. Du får styrket dine personlige og faglige kompetencer, så du er klar til at søge om optagelse på hovedforløbet.

Læs mere

Hovedforløb

Du veksler mellem skole- og praktikophold, så du kan afprøve den teori, du lærer på skolen ude i praksis og løbende får nye færdigheder. Du får løn under denne del af uddannelsen.

Læs mere

Fakta

Varighed: Maksiamalt 2 år, 6 mdr. og 2 uger, inkl. grundforløb 2.
Grundforløb 1 varer 5 mdr. og er for dig, der kommer direkte fra folkeskolen.

Hvad laver en pædagogisk assistent?

Som pædagogisk assistent arbejder du pædagogisk med børn, unge eller voksne med særlige behov. Du er god til at sætte dig i andre menneskers situation og til at samarbejde med børn, borgere og pårørende. Du har viden om kost og motion, så du kan være med til at sikre sundhed og trivsel i dit arbejde.

Pædagogiske assistenter arbejder typisk i vuggestue, børnehave eller på bo- og opholdssteder. Uanset hvor du arbejder, får du en arbejdsdag, hvor du har stor betydning for andre menneskers liv.

Videreuddannelse

Pædagogiske assistenter har gode muligheder for at videreuddanne sig og mange oplever, at deres erfaring fra praksis er en stor fordel på deres nye uddannelse. Som Pædagogisk assistent kan du søge direkte ind på:

  • Pædagoguddannelsen.

Med enkelte suppleringsfag får du flere muligheder og kan uddanne dig til;

  • Socialrådgiver
  • Psykomotorisk terapeut
  • Katastrofe- og risikomanager.

Ofte stillede spørgsmål

Grundforløb 1 og Grundforløb 2 søger du via optagelse.dk

Du søger om optagelse på hovedforløbet i den kommune, hvor du gerne vil være elev.

Få et overblik over datoer for uddannelsesstart og ansøgningsfrister her

Du kan søge om SU på Grundforløb 1 og Grundforløb 2.

Du finder link til SU her

På hovedforløbet får du elevløn.

Det er FOA, der forhandler overenskomster for SOSU- og PAU-elever. Du kan derfor læse mere om løn og vilkår på deres hjemmeside foa.dk – og hos din arbejdsgiver.

Hvis du er over 25 år, har du mulighed for at søge voksenelevløn. Den er ca. det dobbelte af en normal elevløn. Det er din arbejdsgiver, der afgør om du kan få voksenelevløn.

Hvis du har spørgsmål til din SU, som ikke besvares på SU.dk – så kontakt os på su@sosuh.dk

 

Er du over 25 år og vil du være SOSU-assistent eller Pædagogisk Assistent?

Kommunerne er forpligtet til at ansætte voksne elever på uddannelsen til SOSU-assistent eller Pædagogisk Assistent, allerede når de starter på grundforløb 2.

Det betyder, at hvis du er 25 år eller derover, er du sikret ansættelse og løn på grundforløbet. Du skal naturligvis opfylde de almindelige adgangskrav og være optaget på skolen.

Dette gælder almindelig elevløn. Hvis du er over 25 år, kan du søge om voksenelevløn hos din arbejdsgiver. Det er dem, der beslutter om du kan få det. Voksenelevløn er cirka det dobbelte af almindelig elevløn.

Du kan blive pædagogisk assistent på væsentlig kortere tid som EUV 1 elev, hvis du er over 25 år og har mindst 2 års relevant erhvervserfaring.
Vi udbyder EUV 1 flere gange om året med uddannelsesstart typisk i februar og august/september.

Læs mere her

Eller print INFOark

Hvis du har anden uddannelse eller har relevant erhvervserfaring af en vis længde, kan der være grundlag for godskrivning af dele af din uddannelse.

 

Vi skal se eksamensbeviser for din uddannelse og/eller en arbejdsgivererklæring på relevant erhvervserfaring, før vi kan vurdere, om du kan få godskrivning.

 

Arbejdsgivererklæring
En arbejdsgivererklæring anvendes til at dokumentere tidligere relevant beskæftigelse. Tal gerne med en af vores uddannelsesvejledere inden du udfylder og indsender en arbejdsgivererklæring. Skabeloner til arbejdsgivererklæringerne finder du her:

Arbejdsgivererklæring SOSU-hjælper og SOSU-assistent

Arbejdsgivererklæring Pædagogisk assistent

 

Du kan se reglerne for relevant beskæftigelse her:

 

Vedhæft din dokumentation til din ansøgning

Du søger ind på den uddannelse, du ønsker, på optagelse.dk.
Her skal du vedhæfte eksamensbeviser for din uddannelse og/eller din arbejdsgivererklæring.

Herefter vurderer uddannelsesvejledningen, om du kan få godskrivning.

 

Realkompetenceafklaring – for dig over 25 år

Er du over 25 år, og har du meget relevant erhvervserfaring, vil uddannelsesvejledningen vurdere, om der er behov for at du møder ind til en grundigere afklaring af dine reelle kompetencer.

Få hjælp og svar her