Grundforløb 1

Til dig, der kommer direkte fra folkeskolen

EUX pædagogisk assistentelev står udenfor.
Elever arbejder på en opgave.

Hvad lærer du på grundforløb 1

På grundforløb 1 bliver du introduceret til hvordan det er at gå på en erhvervsuddannelse. Du bliver også sporet ind på, hvilken uddannelse du vil begynde på efterfølgende på grundforløb 2.

Du skal lære at koble teori og praksis. Derfor arbejder du med konkrete, erhvervsrettede cases og projekter, som hænger sammen med den teori, du lærer. I løbet af skoledagen møder du forskellige måder at arbejde på, fx faglige oplæg, fysisk aktivitet, faglig fordybelse og valgfag.

Elev smiler til kameraet.

Vælg din fagretning

Du kan vælge mellem fire fagretninger, så du får særligt fokus på det, du er interesseret i. De peger alle i retning af de uddannelser, du kan tage hos os. Fagretningerne er: Sundhed, innovation, pædagogik og EUX Velfærd.  

På alle fagretninger kommer du til at arbejde med at planlægge, evaluere og dokumentere aktiviteter, som kan være rettet mod ældre, handicappede eller børn. Uanset hvilken fagretning du vælger, kan du efterfølgende frit vælge grundforløb 2 – også på en anden erhvervsskole.

Hvis du er interesseret i EUX Velfærd skal du vælge den fagretning, fordi du har fag på højere niveau.  

Fakta

Fagretninger

Sundhedslinjen

Fokus på SOSU-uddannelserne samt processer og metoder, som indgår i en SOSU-hjælpers arbejdsdag. Du har også fokus på kommunikation og samarbejde med relevante grupper og på de faktorer, der påvirker levevilkår og sundhed.

Innovationslinjen

Fokus på både SOSU-uddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse. Der er fokus på at anvende innovative metoder i løsningen af arbejdsopgaver. Du vil lave mindst èt virtuelt eller fysisk produkt til at arbejde med kommunikation i forhold til pårørende og/eller forældre.

Den pædagogiske linje

Fokus på den pædagogiske assistentuddannelse samt processer og metoder, som indgår i en pædagogisk assistents arbejdsdag. Du har også fokus på samarbejdet med relevante faggrupper og forældre og vil arbejde med livstilsfaktorers betydning for sundhed, bl.a. hygiejne, kost og fysisk form.

EUX Velfærd

Du får travlt med både hænder og hoved på en EUX Velfærd. Her kombinerer du uddannelsen til social- og sundhedsassistent eller pædagogisk assistent med en studentereksamen. På grundforløb 1 har du dansk, engelsk og samfundsfag på c-niveau. Læs mere om EUX her.

Varighed

Grundforløb 1 varer 5 måneder, og starter i august måned, så du er klar til at starte på grundforløb 2 til januar. 

Adgangskrav

Grundforløb 1 er for dig, der kommer direkte fra folkeskolen, eller tog afgangsprøve for mindre end 2 år siden.

For at starte på grundforløb 1, skal du;

  • have bestået folkeskolens afgangseksamen
  • have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk (skriftlig og mundtlig) fra folkeskolen
  • have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i matematik fra 9. klasse (skriftlig) eller fra 10. klasse (skriftlig og mundtlig)
  • være vurderet uddannelsesparat
  • have indsendt din studievalgsportfolio
Sådan søger du

Du søger om optagelse via optagelse.dk

Husk også at se adgangskrav

Du kan se næste uddannelsesstart og ansøgningsfrister her - vi starter grundforløb 1 årligt i august måned. 

Vær opmærksom på hvor uddannelserne udbydes - se alle skoleafdelinger her

SU og ungdomskort

Hvis du er fyldt 18 år, kan du søge om SU. Læs mere og søg om SU på SU.dk

Du har mulighed for at købe et Ungdomskort, som elev på grundforløb 1 og 2. Læs mere og søg om godkendelse på ungdomskort.dk

Vejleder taler med to elever

Har du spørgsmål?

Uddannelsesvejlederne er klar til at hjælpe dig videre.

Hvis du har spørgsmål om uddannelser, adgangskrav, karrieremuligheder og andet, så kontakt os.