Billedet af en pædagogisk assistent elev, der viser, hvordan man skifter ble på et lille barn.

Fakta

Varighed: 2 år, 1 måneder og 2 uger.

Adgangskrav: Du skal have bestået Grundforløb 2 og have en uddannelsesaftale, før du kan starte på hovedforløbet. Du skal derfor søge en elevplads hos en kommune.

Hvornår kan jeg starte? Gå til siden "Ansøgningsfrister og uddannelsesstarter" hvor du kan se, hvor og hvornår vi starter hovedforløb op næste gang.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad og hvordan lærer jeg?

Du veksler mellem skole- og praktikophold, så du løbende får mulighed for at afprøve teori i praksis og få nye færdigheder. Når du er i praktik, får du tilknyttet en praktikvejleder, der hjælper dig med at nå dine praktikmål.

På SOSU H foregår læringsaktiviteterne i læringsrum med plads til forskellige måder at lære på. Dit uddannelsesforløb er delt op i forskellige temaer, der kobler arbejdet med viden, færdigheder og kompetencer sammen.

Temaer

 • Leg og aktiviteter
 • Krop, natur og læring
 • Fra folketing til grøn stue
 • Musik, drama og værksted
 • Udviklingspsykologi
 • Relationer, trivsel og omsorg
 • Sundhedsfremmende aktiviteter
 • Fra idéhistorie til pædagogisk praksis
 • Didaktik i praksis
 • Aktiviteter i lokalområdet
 • Sundhed, kost og hygiejne
 • Kommunikation og samarbejde
 • Normalitet og afvigelse
 • Inklusion i den pædagogiske praksis
 • Kønsroller
 • Kultur og socialisering
 • Projekt Samfundsfag
 • Analoge og digitale udtryksformer

Fag

 • Pædagogik
 • Psykologi i den pædagogiske praksis
 • Kommunikation i den pædagogiske praksis
 • Sundhed i den pædagogiske praksis
 • Bevægelse og idræt
 • Natur og udeliv
 • Digital kultur
 • Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis
 • Arbejdsmiljø og ergonomi
 • Dansk (c), Samfundsfag (c), Engelsk (e) valgfrit.

Hvis du er nysgerrig, kan du læse mere om, hvad du lærer og hvordan uddannelsen er tilrettelagt i den lokale undervisningsplan.

Du kan søge om SU på Grundforløb 1 og Grundforløb 2.

Du finder link til SU her

På hovedforløbet får du elevløn.

Det er FOA, der forhandler overenskomster for SOSU- og PAU-elever. Du kan derfor læse mere om løn og vilkår på deres hjemmeside foa.dk – og hos din arbejdsgiver.

Hvis du er over 25 år, har du mulighed for at søge voksenelevløn. Den er ca. det dobbelte af en normal elevløn. Det er din arbejdsgiver, der afgør om du kan få voksenelevløn.

Hvis du har spørgsmål til din SU, som ikke besvares på SU.dk – så kontakt os på su@sosuh.dk

 

Er du over 25 år og vil du være SOSU-assistent eller Pædagogisk Assistent?

Kommunerne er forpligtet til at ansætte voksne elever på uddannelsen til SOSU-assistent eller Pædagogisk Assistent, allerede når de starter på grundforløb 2.

Det betyder, at hvis du er 25 år eller derover, er du sikret ansættelse og løn på grundforløbet. Du skal naturligvis opfylde de almindelige adgangskrav og være optaget på skolen.

Dette gælder almindelig elevløn. Hvis du er over 25 år, kan du søge om voksenelevløn hos din arbejdsgiver. Det er dem, der beslutter om du kan få det. Voksenelevløn er cirka det dobbelte af almindelig elevløn.

Få hjælp og svar her