Du søger om ansættelse i den kommune, hvor du gerne vil være hovedforløbselev. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte uddannelseskonsulenten i kommunen.

Fakta

Varighed: 3 år, 6 måneder og 3 uger.
Adgangskrav: Du skal have bestået Grundforløb 2 og have en uddannelsesaftale, før du kan starte på hovedforløbet.

Ofte stillede spørgsmål

Du veksler mellem skole- og praktikophold, så du løbende får mulighed for at afprøve teori i praksis og få nye færdigheder. Når du er i praktik, får du tilknyttet en praktikvejleder, der hjælper dig med at nå dine praktikmål.

På SOSU H foregår læringsaktiviteterne i læringsrum med plads til forskellige måder at lære på. Dit uddannelsesforløb er delt op i forskellige temaer, der kobler arbejdet med viden, færdigheder og kompetencer sammen.

Temaer

 • Borgeren i det nære sundhedsvæsen
 • Fag- og myndighedsperson
 • Rehabilitering
 • Valgfrit specialefag
 • Behandlingspsykiatri
 • Socialpsykiatri

Fag

 • Mødet med borgeren og patienten
 • Det sammenhængende borger- og patientforløb
 • Kvalitet og udvikling
 • Somatisk sygdom og sygepleje
 • Psykisk sygdom og sygepleje
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • Farmakologi og medicinhåndtering
 • Grundfag: Dansk C, Naturfag C, Engelsk D (valgfrit)
 • Valgfag

 

 

SOSU-assistenter skal have autorisation for at udøve deres job. Læs mere om autorisation hos FOA her

Du får din autorisation via Styrelsen for patientsikkerhed her

Du kan søge om SU på Grundforløb 1 og Grundforløb 2.

Du finder link til SU her

På hovedforløbet får du elevløn.

Det er FOA, der forhandler overenskomster for SOSU- og PAU-elever. Du kan derfor læse mere om løn og vilkår på deres hjemmeside foa.dk – og hos din arbejdsgiver.

Hvis du er over 25 år, har du mulighed for at søge voksenelevløn. Den er ca. det dobbelte af en normal elevløn. Det er din arbejdsgiver, der afgør om du kan få voksenelevløn.

 

 

Få hjælp og svar her