Grundforløb 1

Du starter her, hvis du kommer direkte fra folkeskolen. Du får vigtig viden om erhvervsuddannelserne og mulighed for at afklare dit valg af uddannelse.

Læs mere

Grundforløb 2

Der er fokus på omsorg, pleje og praktisk hjælp. Du får styrket dine personlige og faglige kompetencer, så du er klar til at søge om optagelse på hovedforløbet.

Læs mere

Hovedforløb

Du veksler mellem skole- og praktikophold, så du kan afprøve den teori, du lærer på skolen ude i praksis og løbende får nye færdigheder. Du får løn under denne del af uddannelsen.

Læs mere

Fakta

Varighed: Maksimalt 1 år og 7 mdr., inkl. grundforløb 2.
Grundforløb 1 varer 5 mdr. og er for dig, der kommer direkte fra folkeskolen.

Hvad laver en SOSU-hjælper?

Som SOSU-hjælper bruger du din professionalisme og faglighed til at støtte borgere i en sund og aktiv livsstil. Det gør du for at modvirke sygdom og ensomhed – og for at skabe mest mulig kvalitet i deres liv. Det gælder uanset om du arbejder med ældre, syge eller handicappede. Formålet er, at du kan yde professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp i et rehabiliterende perspektiv indenfor det primærkommunale område.

Du arbejder typisk på plejecentre, i hjemmeplejen, på dag- og aktivitetscentre, men kan fx også arbejde på bosteder. Uanset hvor du arbejder, får du en arbejdsdag, hvor du har stor betydning for andre menneskers liv.

Videreuddannelse

Som SOSU-hjælper får du typisk nye kompetencer via AMU (arbejdsmarkedsuddannelser). Her kan du få målrettet viden om fx samarbejdet med mennesker med demens, psykisk sygdom og palliativ pleje eller ny viden om medicin.

Du har mulighed for at søge ind på uddannelsen til SOSU-assistent, hvor du vil få merit for din hjælperuddannelse (minimum 6 måneder) og for eventuelt andre relevante kompetencer.

Ofte stillede spørgsmål

Grundforløb 1 og Grundforløb 2 søger du via optagelse.dk

Du søger om optagelse på hovedforløbet i den kommune, hvor du gerne vil være elev.

Få et overblik over datoer for uddannelsesstart og ansøgningsfrister her

Du kan søge om SU på Grundforløb 1 og Grundforløb 2.

Du finder link til SU her

På hovedforløbet får du elevløn.

Det er FOA, der forhandler overenskomster for SOSU- og PAU-elever. Du kan derfor læse mere om løn og vilkår på deres hjemmeside foa.dk – og hos din arbejdsgiver.

Hvis du er over 25 år, har du mulighed for at søge voksenelevløn. Den er ca. det dobbelte af en normal elevløn. Det er din arbejdsgiver, der afgør om du kan få voksenelevløn.

Hvis du har spørgsmål til din SU, som ikke besvares på SU.dk – så kontakt os på su@sosuh.dk

 

Er du over 25 år og vil du være SOSU-assistent eller Pædagogisk Assistent?

Kommunerne er forpligtet til at ansætte voksne elever på uddannelsen til SOSU-assistent eller Pædagogisk Assistent, allerede når de starter på grundforløb 2.

Det betyder, at hvis du er 25 år eller derover, er du sikret ansættelse og løn på grundforløbet. Du skal naturligvis opfylde de almindelige adgangskrav og være optaget på skolen.

Dette gælder almindelig elevløn. Hvis du er over 25 år, kan du søge om voksenelevløn hos din arbejdsgiver. Det er dem, der beslutter om du kan få det. Voksenelevløn er cirka det dobbelte af almindelig elevløn.

Hvis du har anden uddannelse eller har relevant erhvervserfaring af en vis længde, kan der være grundlag for godskrivning af dele af din uddannelse.

 

Vi skal se eksamensbeviser for din uddannelse og/eller en arbejdsgivererklæring på relevant erhvervserfaring, før vi kan vurdere, om du kan få godskrivning.

 

Arbejdsgivererklæring
En arbejdsgivererklæring anvendes til at dokumentere tidligere relevant beskæftigelse. Tal gerne med en af vores uddannelsesvejledere inden du udfylder og indsender en arbejdsgivererklæring. Skabeloner til arbejdsgivererklæringerne finder du her:

Arbejdsgivererklæring SOSU-hjælper og SOSU-assistent

Arbejdsgivererklæring Pædagogisk assistent

 

Du kan se reglerne for relevant beskæftigelse her:

 

Vedhæft din dokumentation til din ansøgning

Du søger ind på den uddannelse, du ønsker, på optagelse.dk.
Her skal du vedhæfte eksamensbeviser for din uddannelse og/eller din arbejdsgivererklæring.

Herefter vurderer uddannelsesvejledningen, om du kan få godskrivning.

 

Realkompetenceafklaring – for dig over 25 år

Er du over 25 år, og har du meget relevant erhvervserfaring, vil uddannelsesvejledningen vurdere, om der er behov for at du møder ind til en grundigere afklaring af dine reelle kompetencer.

Hvis du er ledig, kan du måske starte på din uddannelse, mens du er på dagpenge.

Ordningen kaldes uddannelsesløft og gælder foreløbig frem til udgangen af 2022.

Du får udbetalt 110% af dagpengesatsen, hvis du starter på en uddannelse med særligt gode jobmuligheder. Det gælder bl.a. uddannelserne til SOSU-hjælper og SOSU-assistent.

Hvis dit jobcenter godkender det, kan du begynde på uddannelsen allerede i starten af din ledighedsperiode.

For at komme i betragtning til et uddannelsesløft skal man opfylde visse betingelser. Kontakt dit jobcenter for yderligere information, hvis du;

  • er ledig og fyldt 30 år
  • opfylder de almindelige krav til optagelse på uddannelsen

Uddannelsen til social- og sundhedshjælper som erhvervsuddannelse for voksne uden praktik (SSH EUV1), er for dig, der er over 25 år og har 2 års relevant erhvervserfaring.

På EUV1 anerkender vi den praktiske erfaring, du allerede har og tilbyder dig et forløb uden praktik. Du får vigtig og spændende teori koblet til din erfaring, og papir på det du kan.

 

Hvor og hvor længe?

Vi tilbyder både et sammenhængende og et fleksibelt forløb.

Det sammenhængende forløb varer 17 uger. Du skifter mellem at være på vores afdeling i Herlev og den afdeling, der er nærmest dig. Regn med 3 dage om ugen i Herlev.

Det fleksible forløb strækker sig over 1 år og 2 måneder. Her følger du et ordinært hold i deres skoleperioder og er tilbage på egen arbejdsplads, når de andre er i praktik. Det fleksible forløb kan du følge på den skoleafdeling, der er nærmest dig.

Se alle vores afdelinger her

 

Hvad kræver det?

Adgangskrav

Du skal have 2 års relevant erhvervserfaring, med ansættelse minimum 24 timer ugentligt, i løbet af de seneste 4 år.

Du kan beregne tiden således: “Fuldtid” opnås ved en ugentlig arbejdstid på 24 timer eller derover, og at en ugentlig arbejdstid mellem 8 – 24 timer tæller 50% af fuld arbejdstid.

Relevant erhvervserfaring

Du skal have erfaring inden for hjemmepleje eller plejecenter og dokumentere det med udfyldelse af arbejdsgivererklæring.

Du skal have erfaring med følgende jobfunktioner:

  • Erfaring fra flere vagtlag, med hovedvægt på dagvagt.
  • Væsentlig erfaring med pleje- og omsorgsopgaver.
  • Skal i din arbejdsfunktion have indgået i team.
  • Skal i din arbejdsfunktion have indgået i faglig sparring.

Hent arbejdsgivererklæring til udfyldelses her

Økonomi

Hvis du er i arbejde, når du begynder på uddannelsen, kan du tale med din arbejdsgiver om orlov,
og så kan du få løn under uddannelsen. Din arbejdsgiver kan få refusion (AUB). Din arbejdsgiver  kan kun få refusion, hvis vi har modtaget en uddannelsesaftale fra din arbejdsgiver INDEN du starter.

Hvis du ikke er i beskæftigelse, kan du søge SU.

Hvis du følger uddannelsen som en del af den aktive beskæftigelsesindsats for ledige, kan du modtage forsørgelse efter de gældende regler. Kontakt dit lokale jobcenter for nærmere information.

 

Uddannelsens indhold

Uddannelsesspecifikke fag

  • Social- og sundhedshjælperens rolle
  • Mødet med borgeren
  • Personlig hjælp, omsorg og pleje
  • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Derudover skal du have undervisning i valgfri uddannelsesspecifikke fag og valgfag

Certifikater
Hvis du ikke har uddannelse i førstehjælp og brandbekæmpelse, kan skolen tilbyde dig et kursus.

Prøver
Der trækkes et uddannelsesspecifikt fag ud til mundtlig prøve. Derudover skal du til en afsluttende prøve i en praksisrettet opgave, som stilles af skolen.

Ansøgning

Hvis du er interesseret i at søge ind eller hvis du har spørgsmål, så kontakt uddannelsesvejledningen her

Se næste uddannelsesstart her

INFOark – nemt at printe

 

Få hjælp og svar her