Social- og sundhedshjælper uden oplæring

For dig, der har mod på noget nyt

Social- og sundhedshjælperelev smiler til kameraet.

Faglighed gør en forskel

Hvis du har mod på noget nyt, og gerne vil have på papir på det, du kan, så er uddannelsen til social- og sundhedshjælper som EUV 1-elev måske noget for dig. EUV1 er erhvervsuddannelse for voksne uden oplæring. 

På EUV1 anerkender vi den praktiske erfaring, du allerede har og tilbyder dig et forløb uden oplæring. Du får vigtig og spændende teori koblet til din erfaring og din nye faglighed vil gøre en forskel.

Læs hvad det præcist kræver - og kontakt os, hvis du har spørgsmål. 

Fakta

Hvad kræver det?

Du skal være fyldt 25 år og; 

  • have 2 års relevant erhvervserfaring indenfor de sidste 4 år
  • med ansættelse minimum 24 timer ugentligt med hovedvægt i dagvagt, svarende til mere end 50% af din arbejdstid 

Du kan beregne tiden således;
"Fuldtid" opnås ved en ugentlig arbejdstid på 24 timer eller derover og at en ugentlig arbejdstid mellem 8-24 timer tæller 50% af fuld arbejdstid.

Læs mere om reglerne for beregning af timer på SEVU's hjemmeside her.

Relevant erhvervserfaring

Du skal have erfaring inden for hjemmepleje eller plejecenter, og dokumentere det med udfyldelse af arbejdsgivererklæring.

Du skal have erfaring med følgende jobfunktioner, som du og din arbejdsgiver skal underskrive på tro og love:

  • Erfaring fra flere vagtlag, med hovedvægt på dagvagt (over 50% af timerne skal være dagvagt).
  • Væsentlig erfaring med pleje- og omsorgsopgaver.
  • Skal i din arbejdsfunktion have indgået i team.
  • Skal i din arbejdsfunktion have indgået i faglig sparring.

Hent arbejdsgivererklæring til udfyldelses her

Hvordan foregår det?

Vi tilbyder både et sammenhængende og et fleksibelt forløb.

Det sammenhængende forløb varer 17 uger.

Det fleksible forløb strækker sig over 1 år og 2 måneder.
Her følger du et ordinært hold i deres skoleperioder og er tilbage på egen arbejdsplads, når de andre er i oplæring. Det fleksible forløb kan du følge på den skoleafdeling, der er nærmest dig.

Økonomi

Hvis du er i arbejde, når du begynder på uddannelsen, kan du tale med din arbejdsgiver om orlov,  og så kan du få løn under uddannelsen og din arbejdsgiver kan få refusion (AUB). Din arbejdsgiver kan kun få refusion, hvis vi har modtaget en uddannelsesaftale fra din arbejdsgiver INDEN du starter. Find skabelon på uvm.dk

Hvis du er ledig, kan du søge SU. Hvis du følger uddannelsen som en del af den  aktive beskæftigelsesindsats for ledige, kan du modtage forsørgelse efter de gældende regler. Kontakt dit lokale jobcenter for nærmere information.

Uddannelsens indhold

Uddannelsesspecifikke fag

  • Social- og sundhedshjælperens rolle
  • Mødet med borgeren
  • Personlig hjælp, omsorg og pleje
  • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Derudover skal du have undervisning i valgfri uddannelsesspecifikke fag og valgfag

Certifikater
Hvis du ikke har uddannelse i førstehjælp og brandbekæmpelse, kan skolen tilbyde dig et kursus.

Prøver
Der trækkes et uddannelsesspecifikt fag ud til mundtlig prøve. Derudover skal du til en afsluttende prøve i en praksisrettet opgave, som stilles af skolen.

Læs mere om uddannelsen til social- og sundhedshjælper her

INFOark til print

Vi har samlet de vigtigste informationer på dette INFOark

Ansøgningsfrister

Hvis der ikke vises nogle hold, når du har valgt uddannelse eller by, er det fordi, vi ikke aktuelt udbyder uddannelsen.

Vejleder taler med to elever

Har du spørgsmål?

Uddannelsesvejlederne er klar til at hjælpe dig videre.

Hvis du har spørgsmål om uddannelser, adgangskrav, karrieremuligheder og andet, så kontakt os.