Social- og sundhedshjælper uden oplæring

For dig, der har mod på noget nyt

Faglighed gør en forskel

Hvis du har mod på noget nyt, og gerne vil have på papir på det, du kan, så er uddannelsen til social- og sundhedshjælper som EUV 1-elev måske noget for dig. EUV1 er erhvervsuddannelse for voksne uden oplæring. 

På EUV1 anerkender vi den praktiske erfaring, du allerede har, og tilbyder dig et forløb uden oplæring. Du får vigtig og spændende teori koblet til din erfaring, og din nye faglighed vil gøre en forskel.

Læs hvad det kræver - og kontakt os, hvis du har spørgsmål. 

Fakta

Hvad kræver det?

For blive EUV1-elev skal du; 

 • være fyldt 25 år 
 • have 2 års relevant erhvervserfaring indenfor de sidste 4 år
 • have været ansat minimum 24 timer ugentlig.

Du kan beregne tiden således; "Fuldtid" opnås ved en ugentlig arbejdstid svarende til 24 timer eller derover. En ugentlig arbejdstid mellem 8-24 timer tæller 50% af fuld arbejdstid.

Læs mere om timeberegning på sevu.dk, kig under "Afkortning og forlængelse af uddannelsesaftale"

Relevant erhvervserfaring

Din (tidligere) arbejdsgiver skal udfylde en arbejdsgivererklæring og dokumentere, at du har erfaring inden for hjemmepleje, plejecenter eller arbejdspladser, hvor der udføres pleje og -omsorgsopgaver, svarende til opgaver i hjemmepleje og på plejecentre.

Du skal;

 • have væsentlige arbejdserfaringer med pleje og -omsorgsopgaver, der afspejler oplæringsmålene.
 • have erfaring fra flere vagtlag.
 • i dine arbejdsfunktioner have indgået i team med sundhedsfagligt personale.
 • i dine arbejdsfunktioner have indgået i sundhedsfaglig sparring.

Arbejdsgivererklæringen udfyldes online af arbejdsgiver. Den sendes til din mail og du skal selv vedhæfte denne til din ansøgning på optagelse.dk.

Læs mere under ”Til arbejdsgiver – arbejdsgivererklæring m.m.”.

 

Varighed og opbygning

Vi tilbyder både et sammenhængende og et fleksibelt forløb.

Det sammenhængende forløb varer 17 uger.

Det fleksible forløb strækker sig over 1 år og 2 måneder.
Her følger du et ordinært hold i deres skoleperioder og er tilbage på egen arbejdsplads, når de andre er i oplæring. 

Sådan søger du

Du søger om optagelse på optagelse.dk

Du kan læse en vejledning til at ansøge her 

Husk at vedhæfte følgende dokumentation:

 • Arbejdsgivererklæring sendt til dig i din mailboks 

Se hvornår uddannelsen starter og der er ansøgningsfrist nederst på siden.

Vær også opmærksom på hvor uddannelserne udbydes - se alle skoleafdelinger her

Økonomi

Hvis du er i arbejde, når du begynder på uddannelsen, kan du tale med din arbejdsgiver om orlov,  og så kan du få løn under uddannelsen og din arbejdsgiver kan få refusion (AUB). Din arbejdsgiver kan kun få refusion, hvis vi har modtaget en uddannelsesaftale fra din arbejdsgiver INDEN du starter. Find skabelon på uvm.dk

Hvis du er ledig, kan du søge SU. Hvis du følger uddannelsen som en del af den  aktive beskæftigelsesindsats for ledige, kan du modtage forsørgelse efter de gældende regler. Kontakt dit lokale jobcenter for nærmere information.

Uddannelsens indhold

Uddannelsesspecifikke fag

 • Social- og sundhedshjælperens rolle
 • Mødet med borgeren
 • Personlig hjælp, omsorg og pleje
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Derudover skal du have undervisning i valgfri uddannelsesspecifikke fag og valgfag

Certifikater
Hvis du ikke har uddannelse i førstehjælp og brandbekæmpelse, kan skolen tilbyde dig et kursus.

Prøver
Der trækkes et uddannelsesspecifikt fag ud til mundtlig prøve. Derudover skal du til en afsluttende prøve i en praksisrettet opgave, som stilles af skolen.

Læs mere om uddannelsen til social- og sundhedshjælper her

INFOark til print

Vi har samlet de vigtigste informationer på dette INFOark

Til arbejdsgiver - arbejdsgivererklæring m.m.

For at vi kan vurdere, om ansøgeren opfylder kravene for optagelse som EUV1-elev, skal du, som nuværende eller tidligere arbejdsgiver, udfylde en arbejdsgivererklæring på tro og love.

Relevant erhvervserfaring

Ansøger skal have erfaring inden for hjemmepleje, plejecenter eller arbejdspladser, hvor der udføres pleje og -omsorgsopgaver, svarende til opgaver i hjemmepleje og på plejecentre og skal;

 • have væsentlige arbejdserfaringer med pleje og -omsorgsopgaver der afspejler oplæringsmålene.
 • have erfaring fra flere vagtlag.
 • i sine arbejdsfunktioner have indgået i team med sundhedsfagligt personale.
 • i sine arbejdsfunktioner have indgået i sundhedsfaglig sparring.

 

Før du udfylder arbejdsgivererklæringen, skal du gennemgå ’Erklæring om oplæring for social- og sundhedshjælperuddannelsen” og vurdere om ansøger opfylder målene.  

Skemaet skal ikke udfyldes eller indsendes. Du skal bruge det til at tjekke, at ansøger har erfaringer, der afspejler de 16 oplæringsmål, der på ordinære uddannelsesforløb opnås i oplæringsperioderne.

”Erklæring om oplæring” finder du her

 

Når du har gennemgået ”Erklæring om oplæring”, udfylder du arbejdsgivererklæringen:

Det er kun arbejdsgivere, der kan og skal udfylde erklæringen.

Erklæringen indeholder obligatoriske felter, som skal udfyldes for at færdiggøre den.

Erklæringen skal underskrives med digital signatur. Det kræver, at du logger på med medarbejder NemID. Hvis ikke du har medarbejder NemID installeret på din PC, skal du kontakte din organisations NemID administrator, som vil kunne hjælpe dig videre.

Når du har underskrevet arbejdsgivererklæringen, sendes den til ansøgers e-mail. 

Ansøger skal vedhæfte arbejdsgivererklæringen til sin ansøgning på optagelse.dk.

 

Arbejdsgivererklæring og vejledning finder du her

 

Har du spørgsmål?

Uddannelsesvejlederne er klar til at hjælpe dig videre.

Hvis du har spørgsmål om uddannelser, adgangskrav, karrieremuligheder og andet, så kontakt os. 

 

Næste uddannelsesstart

Hvis der ikke vises nogle hold, når du har valgt uddannelse eller by, er det fordi, vi ikke aktuelt udbyder uddannelsen.