Social- og sundhedshjælper uden oplæring

For dig, der har mod på noget nyt

Et billede af to elever der arbejder med en opgave.
Social- og sundhedshjælperelev smiler til kameraet.

Faglighed gør en forskel

Hvis du har mod på noget nyt, og gerne vil have på papir på det, du kan, så er uddannelsen til social- og sundhedshjælper som EUV 1-elev måske noget for dig. EUV1 er erhvervsuddannelse for voksne uden oplæring. 

På EUV1 anerkender vi den praktiske erfaring, du allerede har, og tilbyder dig et forløb uden oplæring. Du får vigtig og spændende teori koblet til din erfaring, og din nye faglighed vil gøre en forskel.

Læs hvad det kræver - og kontakt os, hvis du har spørgsmål. 

Fakta

Hvad kræver det?

For blive EUV1-elev skal du; 

 • være fyldt 25 år 
 • have 2 års relevant erhvervserfaring indenfor de sidste 4 år
 • have været ansat minimum 24 timer ugentlig. Mere end 50% af din arbejdstid skal have været i dagvagt. 

Du kan beregne tiden således; "Fuldtid" opnås ved en ugentlig arbejdstid på 24 timer eller derover. En ugentlig arbejdstid mellem 8-24 timer tæller 50% af fuld arbejdstid.

Læs mere om timeberegning på sevu.dk, kig under "Afkortning og forlængelse af uddannelsesaftale"

Relevant erhvervserfaring

Din (tidligere) arbejdsgiver skal udfylde en arbejdsgivererklæring, den finder du under "Sådan søger du". 

Din arbejdsgiver skal dokumentere at du har erfaring inden for hjemmepleje eller plejecenter, og at du har erfaring med alle nedenstående jobfunktioner 

 • Erfaring fra flere vagtlag, med hovedvægt på dagvagt.
 • Væsentlig erfaring med pleje- og omsorgsopgaver.
 • Har indgået i team.
 • Har indgået i faglig sparring.

 

Hvordan foregår det?

Vi tilbyder både et sammenhængende og et fleksibelt forløb.

Det sammenhængende forløb varer 17 uger.

Det fleksible forløb strækker sig over 1 år og 2 måneder.
Her følger du et ordinært hold i deres skoleperioder og er tilbage på egen arbejdsplads, når de andre er i oplæring. 

Sådan søger du

Du søger om optagelse på optagelse.dk

Hent vejledning til at ansøge her

 

Husk at vedhæfte følgende dokumentation:

- Ansættelseskontrakt

- Arbejdsgivererklæring

- De sidste 2 lønsedler

- Arbejdstidsopgørelser for hele erfaringsperioden, hvis du er timelønnet

 

Link til arbejdsgivererklæring
En arbejdsgivererklæring anvendes til at dokumentere relevant beskæftigelse. Din nuværende eller tidligere arbejdsgiver skal udfylde den elektronisk, hvorefter du får den tilsendt via mail, så du kan vedhæfte den på optagelse.dk

Du kan se reglerne for relevant beskæftigelser her

 

Se hvornår uddannelsen starter og der er ansøgningsfrist nederst på siden.

 

Vær også opmærksom på hvor uddannelserne udbydes - se alle skoleafdelinger her

Økonomi

Hvis du er i arbejde, når du begynder på uddannelsen, kan du tale med din arbejdsgiver om orlov,  og så kan du få løn under uddannelsen og din arbejdsgiver kan få refusion (AUB). Din arbejdsgiver kan kun få refusion, hvis vi har modtaget en uddannelsesaftale fra din arbejdsgiver INDEN du starter. Find skabelon på uvm.dk

Hvis du er ledig, kan du søge SU. Hvis du følger uddannelsen som en del af den  aktive beskæftigelsesindsats for ledige, kan du modtage forsørgelse efter de gældende regler. Kontakt dit lokale jobcenter for nærmere information.

Uddannelsens indhold

Uddannelsesspecifikke fag

 • Social- og sundhedshjælperens rolle
 • Mødet med borgeren
 • Personlig hjælp, omsorg og pleje
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Derudover skal du have undervisning i valgfri uddannelsesspecifikke fag og valgfag

Certifikater
Hvis du ikke har uddannelse i førstehjælp og brandbekæmpelse, kan skolen tilbyde dig et kursus.

Prøver
Der trækkes et uddannelsesspecifikt fag ud til mundtlig prøve. Derudover skal du til en afsluttende prøve i en praksisrettet opgave, som stilles af skolen.

Læs mere om uddannelsen til social- og sundhedshjælper her

INFOark til print

Vi har samlet de vigtigste informationer på dette INFOark

Vejleder taler med to elever

Har du spørgsmål?

Uddannelsesvejlederne er klar til at hjælpe dig videre.

Hvis du har spørgsmål om uddannelser, adgangskrav, karrieremuligheder og andet, så kontakt os. 

 

Næste uddannelsesstart

Hvis der ikke vises nogle hold, når du har valgt uddannelse eller by, er det fordi, vi ikke aktuelt udbyder uddannelsen.